Subscríbete!

Se queres recibir a actualidade da UE no teu correo: noticias, convocatorias, procura de socios...

Preme Aquí


Axenda FGE

Aluguer de sala

Traballo e prácticas na UE

Convocatorias UESíguenos en Twitter Síguenos en Facebook Síguenos en linkedin

O Comité das Rexións

  • O Comité das Rexións (CdR) é a asemblea consultiva comunitaria na que están representados os entes locais e rexionais da Unión Europea. Composto por 344 membros dos 27 países da UE (22 dos cales son españois). Os membros titular e suplente representantes da Comunidade Autónoma de Galicia son o presidente da Xunta de Galicia e o director xeral de Relacións Exteriores e Relacións coa EU da Xunta de Galicia, respectivamente.
  • En tanto que órgano consultivo da Unión Europea, o Comité debe ser consultado obrigatoriamente nunha serie de materias concretas como a cohesión económica e social, o transporte, o emprego, a educación ou a cultura, aínda que tamén pode ser consultado sempre que se estime oportuno. Igualmente, o CdR pode elaborar ditames por iniciativa propia, o que lle permite tratar calquera asunto que figure na axenda europea.

A oficina da Fundación Galicia Europa en Bruxelas, en permanente coordinación coa Xunta de Galicia, presta asistencia e apoio aos membros titular e suplente galegos na súa participación nos traballos do Comité. Xunto co apoio loxístico, a oficina fai un seguimento constante dos traballos do Comité e colabora na elaboración de emendas a ditames e informes debatidos tanto nas comisións das que é parte Galicia como no pleno, cando se considera necesario para a inclusión e consideración dos intereses de Galicia.

A defensa dos intereses rexionais ante as institucións europeas necesita dunha sólida representación na capital comunitaria a través da cal se traballe para que a toma de decisións a nivel comunitario se leve a cabo cun maior coñecemento da realidade e dos intereses galegos. Tal e como recolle o Decreto de Acción Exterior da Xunta de Galicia -aprobado en 2015- este labor de representación é desempeñado pola Fundación Galicia Europa, que leva a cabo múltiples actividades para ese fin: seguimento das políticas europeas, apoio á participación da C.A. de Galicia nas institucións e órganos comunitarios, organización de visitas de responsables políticos e técnicos a Bruxelas, organización de seminarios, participación en redes de cooperación interrexional e, de forma complementaria, pequenas accións de promoción de Galicia en Bruxelas dende un punto de vista cultural, turístico ou comercial. 

Histórico de ditames do CdR impulsados por Galicia

O Comité das Rexións (CdR)

O CdR permite ás rexións e cidades participar formalmente na elaboración da lexislación da UE, garantindo o respecto da posición e as necesidades dos entes rexionais e locais. Cando o CdR recibe unha proposta lexislativa, redacta e adopta un ditame e envíao ás institucións pertinentes da UE. O CdR tamén emite ditames por iniciativa propia.

O CdR funciona nomeando a un relator (un dos seus membros), que consulta ás partes interesadas e elabora o ditame. A comisión do CdR responsable do ámbito político en cuestión debate e adopta o texto. A continuación, o ditame preséntase en sesión plenaria a todos os membros, que votan a súa modificación e adopción. Por último, o ditame publícase e envíase a todas as institucións pertinentes da UE.

Cada ano celébranse seis sesións plenarias, nas que se adoptan ditames que tratan entre cincuenta e oitenta proxectos lexislativos.

O CdR anima á participación en todos os niveis, desde os entes rexionais e locais ata os cidadáns. Os entes rexionais e locais, as asociacións, as ONG, os expertos e as persoas procedentes do ámbito académico poden participar, a través de internet, en enquisas, consultas e actos. Os premios «Rexión Emprendedora Europea» están abertos a todas as rexións con competencias políticas, mentres que os concursos de teses teñen como destinatarios ás persoas procedentes do ámbito académico.

O CdR creou unha serie de redes para que todas as rexións e cidades da UE poidan intercambiar os seus mellores prácticas, colaborar entre si e contribuír ao debate da UE sobre temas como o crecemento e o emprego, a loita contra o cambio climático, a cooperación transfronteiriza, o desenvolvemento e a subsidiariedade.

Os entes rexionais e locais tamén poden asinar a Carta da Gobernanza Multinivel en Europa, que contribúe a difundir a lexitimidade e a responsabilidade das cidades e rexións na implementación das políticas públicas da UE.

© Fundación Galicia Europa

Inicio Contacto Mapa Web Aviso legalPerfil de contratante