Subscríbete!

Se queres recibir a actualidade da UE no teu correo: noticias, convocatorias, procura de socios...

Preme Aquí


Axenda FGE

Aluguer de sala

Transparencia

Convocatorias UESíguenos en Twitter Síguenos en Facebook Síguenos en linkedin

18/07/2013

A Comisión propón unha Fiscalía Europea e reforza as garantías procesais da OLAF

A comisaria responsable de Xustiza, Viviane Reding Ver máis...

Bruxelas, 18 de xullo de 2013.- A Comisión Europea vai actuar hoxe para mellorar, mediante a creación dunha Fiscalía Europea, o procesamento en toda a UE dos delincuentes que defraudan aos contribuíntes da UE. A tarefa exclusiva da Fiscalía Europea será investigar, procesar e, cando cumpra, levar a xuízo, nos tribunais dos Estados membros, os delitos que afecten ao orzamento da UE. A Fiscalía Europea será unha institución independente e estará suxeita ao control democrático.

José Manuel Barroso, Presidente da Comisión Europea, declarou o seguinte: «Como prometín no meu discurso sobre o estado da Unión de 2012, a Comisión propuxo hoxe a creación dunha Fiscalía Europea. Esta iniciativa confirma o compromiso da Comisión de facer respectar o Estado de Dereito e mellorará de forma decisiva a protección do diñeiro dos contribuíntes e o tratamento eficaz da fraude contra os fondos da UE. A Comisión tamén cumpriu os seus compromisos de reforzar e consolidar os procedementos da OLAF aplicados ás garantías procesales, en consonancia coas garantías que aplicará a Fiscalía Europea.».

A proposta da Comisión preséntase menos dun ano despois do Discurso sobre o estado da Unión de 2012 de José Manuel Barroso, no que declarou o seguinte: «O noso compromiso de facer respectar o Estado de Dereito tamén subxace á nosa intención de crear unha Fiscalía Europea, tal como prevén os Tratados».

Viviane Reding, vicepresidenta e comisaria de Xustiza, declarou o seguinte: «Mediante a proposta de hoxe, a Comisión Europea cumpre a súa promesa de aplicar unha política de tolerancia nula fronte ás fraudes contra o orzamento da UE. Cando se trata do diñeiro dos contribuíntes, cada euro conta, e aínda máis na conxuntura económica actual. Os delincuentes que aproveitan as lagoas xurídicas para embolsarse o diñeiro dos contribuíntes non deberían quedar libres grazas a que non dispoñemos dos instrumentos adecuados para levalos ante a xustiza. Sexamos claros: si nós, a UE, non protexemos o noso orzamento federal, ninguén o fará por nós. Fago un chamamento aos Estados membros e ao Parlamento Europeo para que apoien este importante proxecto, de forma que a Fiscalía Europea poida exercer as súas funcións desde o 1 de xaneiro de 2015».

Algirdas Smeta, comisario da UE de Loita contra a Fraude, declarou o seguinte: «A Fiscalía Europea garantirá que se dea a prioridade adecuada en toda Europa á protección do orzamento da UE. Servirá de nexo entre os sistemas penais dos Estados membros, cuxas competencias se limitan ás fronteiras nacionais, e os organismos da Unión, que non poden proceder a investigacións penais. Mentres tanto, a OLAF seguirá desempeñando un importante labor de loita contra a fraude nos ámbitos non cubertos pola nova Fiscalía. As ideas que presentamos hoxe para seguir mellorando a súa gobernanza, combinadas coa recente reforma, farán á OLAF máis eficiente e responsable no seu traballo. Desta forma, o noso éxito á hora de combater e disuadir a fraude na UE será moito maior».

A lóxica da proposta de Fiscalía Europea é sinxela: se hai un «orzamento federal», alimentado con fondos procedentes de todos os Estados membros da UE e xestionado en virtude de normas comúns, entón tamén se necesitan «instrumentos federales» para protexer ese orzamento de xeito efectivo en toda a Unión. Actualmente, existe un nivel de protección e cumprimento moi desigual na UE en materia de loita contra a fraude da UE. A porcentaxe de accións xudiciais efectivas relacionadas con infracciones contra o orzamento da UE varía considerablemente dun Estado membro a outro, cunha media na UE de só o 42,3 % . Moitos asuntos nin sequera se enxuizan, o que permite aos defraudadores aproveitar as lagoas xurídicas e embolsarse o diñeiro dos contribuíntes sen castigo. Incluso en caso de procesamento, hai unha gran disparidade entre os Estados membros desde o punto de vista das condenas por delitos cometidos contra o orzamento da UE.

A Fiscalía Europea velará por que cada asunto de presunta fraude contra o orzamento da UE sexa obxecto de seguimento completo, de maneira que os delincuentes saiban que serán procesados e levados ante a xustiza, o que terá un forte efecto disuasorio.

Con arranxo aos Tratados da UE, Dinamarca non participará na Fiscalía Europea. O Reino Unido e Irlanda tampouco participarán a non ser que decidan voluntaria e expresamente facelo (opción de participación).

Paralelamente á creación da Fiscalía Europea, a Comisión propón unha reforma da Unidade Europea de Cooperación Xudicial (EUROJUST) e presentar unha Comunicación sobre a Oficina Europea de Loita contra a Fraude (OLAF).

Unha estrutura descentralizada e rendible

A Fiscalía Europea terá unha estrutura descentralizada e integrada nos sistemas xudiciais nacionais. Os fiscais europeos delegados levará a cabo as investigacións e actuacións xudiciais no Estado membro correspondente, recorrendo ao persoal nacional e aplicando o Dereito do país. As súas accións as coordinará o Fiscal Europeo a fin de garantir unha formulación uniforme en toda a UE, o que reviste unha importancia vital, especialmente nos asuntos transfronterizos. A estrutura enteira baséase nos recursos existentes e, polo tanto, non debería entrañar grandes gastos adicionais.

Os tribunais nacionais encargaranse do control xurisdiccional, o que supón que se poderán interpoñer recursos ante eles contra as actuacións dos Fiscais Europeos. Ao mesmo tempo, a proposta reforza considerablemente os dereitos procesais dos sospeitosos suxeitos a investigacións da Fiscalía Europea.

Un «Colexio» de dez membros, composto polo Fiscal Europeo, os 4 fiscais adxuntos e cinco fiscais delegados, garantirá unha integración total entre a UE e o nivel nacional, sobre todo mediante o consenso sobre as normas xerais en materia de adxudicación de asuntos.

Dereitos procesais sólidos

A proposta garante unha maior protección dos dereitos procesais das persoas afectadas polas investigacións da Fiscalía Europea que a que existe actualmente en virtude dos sistemas nacionais. Isto inclúe, por exemplo, o dereito á interpretación e tradución, o dereito á información e ao acceso á documentación do asunto ou o dereito a un avogado en caso de detención.

Ademais, as normas que establecen a Fiscalía Europea definen outros dereitos aínda non harmonizados pola lexislación da UE a fin de garantir sólidas salvagardas dos dereitos procesales, entre os que se contan o dereito a gardar silencio e a presunción de inocencia, o dereito á asistencia xurídica gratuita e o dereito a presentar probas e a oír ás testemuñas.

A proposta tamén establece normas claras e harmonizadas sobre as actuacións de investigación que a Fiscalía Europea pode utilizar nas súas investigacións, así como disposicións sobre a compilación e o uso de probas.

Mellora da gobernanza da OLAF e reforzo das garantías procesais

A Comisión propón consolidar en maior medida a gobernanza da OLAF e reforzar as garantías procesais á hora de efectuar as súas investigacións, tendo en conta o previsto para a Fiscalía Europea. Contémplanse dúas iniciativas fundamentais a este respecto. En primeiro lugar, establecerase un órgano independente responsable das garantías procesais a fin de consolidar o control xurídico das medidas de investigación da OLAF. En segundo lugar, contemplarase unha salvagarda procesal específica en forma de autorización do órgano responsable das garantías procesais no caso de medidas de investigación de carácter máis invasivo (rexistros de oficinas, confiscacións de documentos, etc.) que a OLAF poida necesitar levar a cabo nas institucións da UE.

O papel da OLAF tamén cambiará coa creación da Fiscalía Europea.

A OLAF seguirá encargándose das investigacións administrativas que non entren no ámbito de competencia da Fiscalía Europea, tales como as efectuadas en materia de irregularidades que afecten aos intereses financeiros da UE ou os delitos ou faltas graves do persoal da UE que non teñan incidencia financeira.

A OLAF deixará de realizar investigacións sobre fraudes contra a UE ou outros delitos que afecten aos intereses financeiros da Unión, debido a que eses delitos serán competencia exclusiva da Fiscalía Europea trala súa creación. Se a OLAF sospeita que se cometeron tales delitos, estará obrigada a notificalos canto antes á Fiscalía Europea. Aínda que deixará de efectuar investigacións nese ámbito, a OLAF seguirá prestando asistencia á Fiscalía Europea a petición desta, como xa fai cos fiscais nacionais. Este cambio facilitará un proceso de investigación máis rápido e contribuirá a previr a duplicación das investigacións administrativas e penais sobre os mesmos feitos. Así aumentarán as posibilidades dun procesamento con éxito.


Imaxes relacionadas


Sello AYS Innova entidad adaptada

© Fundación Galicia Europa

Inicio Contacto Mapa Web Política de privacidad Política de Cookies Perfil de contratante