Subscríbete!

Se queres recibir a actualidade da UE no teu correo: noticias, convocatorias, procura de socios...

Preme Aquí


Axenda FGE

Aluguer de sala

Transparencia

Convocatorias UESíguenos en Twitter Síguenos en Facebook Síguenos en linkedin

29/06/2020

A Comisión amplía o Marco Temporal para seguir apoiando ás microempresas, as pequenas empresas e as empresas emerxentes e incentivar o investimento privado

5040F_1594135433_P044003-91263.jpg
A Comisión Europea adoptou unha terceira modificación para ampliar o ámbito de aplicación do Marco Temporal de axudas estatais adoptado o 19 de marzo de 2020 para apoiar a economía no contexto da pandemia de coronavirus. 

Bruxelas, 29 de xuño de 2020. O Marco Temporal modificouse por primeira vez o 3 de abril de 2020 con obxecto de aumentar as posibilidades de apoio público á investigación, os ensaios e a produción de produtos pertinentes para loitar contra a pandemia de coronavirus, protexer o emprego e seguir apoiando a economía. O 8 de maio de 2020, a Comisión adoptou unha segunda modificación pola que se ampliaba o ámbito de aplicación do Marco Temporal a medidas relativas á recapitalización e a débeda subordinada.

Apoio ás microempresas e as pequenas empresas, incluídas as empresas emerxentes

O principal obxectivo do Marco Temporal é prestar apoio específico a empresas que, polo demais, son viables e que se atopan en crises como consecuencia da pandemia de coronavirus. Por tanto, as empresas que xa estaban en crises antes do 31 de decembro de 2019 non poden acollerse á axuda con arranxo ao Marco Temporal, pero talvez poidan recibir axuda con arranxo ás normas vixentes sobre axudas estatais, en particular as Directrices de salvamento e reestruturación. Ditas Directrices establecen condicións claras conforme ás cales estas empresas deben definir plans de reestruturación sólidos que lles permitan alcanzar a viabilidade a longo prazo.

Ao mesmo tempo, as microempresas e as pequenas empresas (é dicir, as empresas con menos de 50 traballadores e un volume de negocios anual ou un balance anual total inferiores a 10 millóns EUR) víronse particularmente afectadas pola escaseza de liquidez que xerou a actual pandemia de coronavirus, o que agravou as dificultades que xa sofren en comparación coas empresas de maior tamaño. Se non se lles dá resposta, estas dificultades poderían ocasionar a quebra dun gran número de microempresas e pequenas empresas, causando así graves perturbacións para o conxunto da economía da UE.

A modificación amplía o Marco Temporal para permitir aos Estados membros facilitar apoio público en virtude do Marco Temporal a todas as microempresas e pequenas empresas, mesmo se xa se atopaban en crises a data de 31 de decembro de 2019.

Isto aplicarase salvo que ditas empresas áchense inmersas nun procedemento concursal, recibisen axudas de salvamento que non fosen reembolsadas ou estean suxeitas a un plan de reestruturación con arranxo ás normas sobre axudas estatais. Dado o seu tamaño reducido e a súa limitada participación en transaccións transfronteirizas, a probabilidade de que as axudas estatais temporais a microempresas e pequenas empresas distorsionen a competencia no mercado interior é menor que no caso das axudas estatais a empresas máis grandes.

Esta modificación tamén aumenta de forma efectiva as posibilidades de apoiar ás empresas emerxentes, que na súa gran maioría entran no bloque formado polas microempresas e as pequenas empresas, e especialmente ás innovadoras, que poden ser deficitarias na súa fase de rápido crecemento e que son cruciais para a recuperación económica da Unión.

A Comisión lembra, ademais, que todas as pequenas e medianas empresas con menos de tres anos de antigüidade a 31 de decembro de 2019 xa podían acollerse ás medidas de axuda establecidas no Marco Temporal, sempre que non se achasen inmersas nun procedemento concursal, ou recibisen axudas de salvamento que non fosen reembolsadas, ou estivesen suxeitas a un plan de reestruturación con arranxo ás normas sobre axudas estatais.

Incentivos para que os investidores privados participen nas medidas de axuda de recapitalización relacionadas co coronavirus

A Comisión tamén adaptou as condicións das medidas de recapitalización con arranxo ao Marco Temporal para aqueles casos en que os investidores privados contribúan xunto co Estado á ampliación de capital das empresas.

Estes cambios fomentarán as achegas de capital cunha participación privada significativa nas empresas, limitando así a necesidade de axudas estatais e o risco de falseamiento da competencia. Concretamente, se o Estado decide conceder axudas de recapitalización, pero os investidores privados contribúen á ampliación de capital de forma significativa (en principio, polo menos un 30 % do novo capital achegado) nas mesmas condicións que o Estado, a prohibición de adquisición e a limitación da remuneración dos directivos redúcense a tres anos. Ademais, levántase a prohibición de repartir dividendos para os titulares das novas accións e para os das accións previas, sempre que a participación dos titulares das devanditas accións previas quede reducida, en total, a menos dun 10 % da empresa.

Con iso auméntanse os incentivos para que as empresas busquen contribucións do mercado, ademais das estatais, para cubrir as súas necesidades de capital, á vez que se manteñen salvaguardias para preservar a competencia efectiva no mercado único.

Ademais, en consonancia co principio de neutralidade en relación coa titularidade pública ou privada que recolle o Tratado de Funcionamento da Unión Europea, a modificación tamén permitirá ás empresas nas que o Estado formaba parte do accionariado previamente obter capital dos seus accionistas dun modo similar ao das empresas privadas. Cando se cumpran as condicións citadas no que respecta á participación de investidores privados na ampliación de capital, e o Estado fose accionista previamente (é dicir, o fose xa antes da concesión da axuda de recapitalización) e invista de forma prorrateada ás súas accións previas, a Comisión non considera necesario impor condicións específicas no que se refire á súa saída.

Protección do mercado único e garantía da igualdade de condicións de competencia

Coa modificación, a Comisión aclarou que a axuda non poderá condicionarse ao traslado da actividade produtiva nin doutra actividade do beneficiario desde outro país do Espazo Económico Europeo (EEE) ao territorio do Estado membro que concede a axuda, dado que esa condición sería moi prexudicial para o mercado interior.

Contexto

O 19 de marzo de 2020, a Comisión adoptou o novo Marco Temporal das axudas estatais para apoiar a economía no contexto da pandemia de coronavirus, sobre a base do artigo 107, apartado 3, letra b), do Tratado de Funcionamento da Unión Europea. O Marco Temporal modificouse o 3 de abril e o 8 de maio de 2020. O Marco Temporal recoñece que toda a economía da UE está a sufrir unha grave perturbación e permite aos Estados membros aproveitar plenamente a flexibilidade prevista nas normas sobre axudas estatais para apoiar a economía, limitando ao mesmo tempo as consecuencias negativas para a igualdade de condicións no mercado único.

O 13 de marzo de 2020, a Comisión adoptou unha Comunicación relativa a unha resposta económica coordinada ao brote da COVID-19 na que se expoñen estas posibilidades. Por exemplo, os Estados membros poderán introducir cambios de aplicación xeral en favor das empresas (como o adiamento do pago de impostos ou a subvención á redución do tempo de traballo en todos os sectores) non incluídos no ámbito de aplicación das normas sobre axudas estatais. Tamén poderán indemnizar ás empresas polos danos e prexuízos sufridos como consecuencia da pandemia de coronavirus e provocados directamente por ela. Esta posibilidade poderá servir para apoiar sectores especialmente afectados, como o transporte, o turismo, a hostalaría e o comercio comerciante polo miúdo.

Fonte: Comisión Europea

Sello AYS Innova entidad adaptada

© Fundación Galicia Europa

Inicio Contacto Mapa Web Política de privacidad Política de Cookies Perfil de contratante