Subscríbete!

Se queres recibir a actualidade da UE no teu correo: noticias, convocatorias, procura de socios...

Preme Aquí


Axenda FGE

Aluguer de sala

Transparencia

Convocatorias UESíguenos en Twitter Síguenos en Facebook Síguenos en linkedin

14/04/2020

Reunión dos ministros de investigación da UE para establecer accións coordinadas de I+D para reforzar a loita contra a COVID-19

4871F_1586872519_Imagen_reunionministrosinvestigacion.jpg

Bruxelas, 14 de abril de 2020. A crise provocada pola pandemia de COVID-19 ten un impacto sen precedentes nos sistemas de saúde, sociedades e economías. A investigación e a innovación están chamadas a desempeñar un papel importante na superación desta crise. Só coa axuda da investigación e dos científicos poderase responder a unha serie de desafíos mundiais actuais, desde o descubrimento da vacina até a salvación das economías para que se recuperen no prazo máis breve posible. Máis que nunca, os científicos convertéronse en asesores insubstituíbles dos responsables da toma de decisións nunha serie de ámbitos, desde a saúde até a educación e a economía. 

O 7 de abril, a Presidencia croata do Consello da UE organizou unha videoconferencia informal dos ministros de investigación da UE para debater a resposta conxunta de investigación e innovación fronte ao COVID-19. 

Durante unha videoconferencia informal, os ministros responsables da investigación e a innovación apoiaron as 10 primeiras medidas prioritarias do primeiro Plan de Acción da ERAvsCorona que resultaron dos diálogos entre os servizos da Comisión e os ministerios nacionais. Abarca só as primeiras accións coordinadas a curto prazo e establece medidas clave que os servizos da Comisión e os Estados membros están a activar agora para coordinar, compartir e aumentar conxuntamente o apoio á investigación e a innovación, de acordo cos obxectivos e ferramentas do Espazo Europeo de Investigación. A coordinación é tamén un importante requisito previo para intensificar a cooperación, esencial para abordar as cuestións relacionadas. 

Este primeiro Plan de Acción da ERAvsCorona será actualizado regularmente polos servizos da Comisión e as administracións con outras medidas coordinadas de investigación e desenvolvemento que poden adoptarse a curto, medio e longo prazo. 

Por último, os ministros acolleron a idea das sinerxías entre todos os programas e fondos dispoñibles da UE e apoiaron a necesidade de atraer considerables investimentos adicionais en investigación e innovación en toda a UE. 

 

10 medidas prioritarias para as accións coordinadas de investigación e innovación: 


1. Coordinación da financiación de I+D+i contra o Coronavirus 

Esta acción ten por obxecto dar ás autoridades nacionais a posibilidade de traballar máis estreitamente e harmonizar as actividades mediante cooperación a nivel de programa. 

2. Ampliación e apoio de grandes ensaios clínicos en toda a UE para o tratamento clínico de pacientes con Coronavirus 

Estas medidas teñen por obxecto reunir fondos adicionais para ampliar e apoiar a aplicación das medidas a gran escala, ensaios clínicos multicéntricos en toda Europa. 

3. Novo financiamento de enfoques innovadores e rápidos relacionados coa saúde para responder ao coronavirus e obter resultados rápidos e pertinentes para a sociedade, así como un maior nivel de preparación dos sistemas de saúde 

Esta acción ten por obxecto financiar enfoques innovadores para que os investigadores e innovadores poidan obter resultados rápidos e relevantes para a sociedade, centrándose en: 1) as repercusións sociais e económicas da resposta ao brote; 2) as tecnoloxías médicas e as aplicacións da tecnoloxía da información e as comunicacións; 3) a preparación dos sistemas de saúde (incluída a fabricación). 

4. Aumentar o apoio ás empresas innovadoras 

Esta medida ten por obxecto aumentar o apoio ao acelerador piloto do Consello Europeo de Innovación Horizonte 2020, recentemente clausurado, aproveitando a oportunidade que ofrece a convocatoria ascendente, a cal conta con 164 millóns de euros de orzamento e na que se recibiron máis de 1.000 solicitudes relacionadas co coronavirus (dun número mundial dunhas 4.000) para apoiar as mellores aplicacións relacionadas co coronavirus. 

5. Crear oportunidades para que outras fontes de financiamento contribúan ás accións de investigación e desenvolvemento sobre o Coronavirus 

Esta acción ten como obxectivo outorgar Selos de Excelencia ás innovacións relevantes en materia de coronavirus das PEMES/empresas de nova creación avaliada como excelente, pero non seleccionada para financiamento nas convocatorias do Consello Europeo de Innovación. Se tamén solicitará o consentimento da PEME/empresas de nova creación para proporcionar os seus datos de contacto aos xestores dos fondos estruturais as autoridades. En virtude desta acción, aplícase un tratamento favorable da axuda estatal a COVID19 Selos de Excelencia. Fontes de financiamento adicionais, por exemplo, nacionais / rexionais explorarase o financiamento, as fundacións privadas, InvestEU, etc. 

6. Establecer un portelo único para o financiamento da I+D+i do Coronavirus 

Unha ”plataforma ERA Corona” proporcionará unha visión completa de todas as iniciativas de financiamento de I + D en curso no Coronavirus 

7. Establecer un grupo de traballo ad-hoc de alto nivel de investigación e desenvolvemento sobre o Coronavirus 

Sen duplicar as estruturas existentes, este novo Grupo de Tarefas de Alto Nivel de Investigación e Desenvolvemento ad-hoc podería asesorar sobre posibles accións de I + D de relevancia para a UE sobre as prioridades identificadas a medio e longo prazo e comunicar sobre accións coordinadas de investigación e desenvolvemento para o público en xeral. 

8. Acceso a infraestruturas de investigación 

A dispoñibilidade dos servizos proporcionados polas Infraestruturas de Investigación (instalacións analíticas, biolóxicas mostras, reactivos, laboratorios de patóxenos, apoio regulatorio, infraestruturas de investigación de ciencias sociais, etc.) e dos datos que posúen (por exemplo, para volver comprobar os datos brutos e avaliar os efectos sociais e a eficacia das respostas á pandemia) é vital para os investigadores que traballan no coronavirus. Os novos servizos (incluídos os servizos de computación avanzada e intelixencia artificial) e os conxuntos de datos están a pórse en marcha e é importante para facer coincidir a oferta e a demanda a través das fronteiras. 

9. Plataforma de intercambio de datos de investigación 

Esta acción ten por obxecto establecer unha plataforma europea de intercambio de datos sobre o SARS-CoV-2 e os coronavirus relacionados co intercambio de información, conectado á Nube Europea de Ciencia Aberta. Isto permitirá compartir rapidamente datos e resultados da investigación para acelerar o descubrimento. Débese esixir aos investigadores que proporcionen inmediatamente e acceso aberto total e compartir os resultados da investigación (datos, modelos, fluxos de traballo, resultados) que sexan tan xustos como sexa posible en tempo real. 

10. Hackathon pan-europeo para mobilizar aos innovadores europeos e á sociedade civil 

A Comisión patrocina un evento para programadores pan-europeo (#EUnitedvsVirus) co fin de acurtar o tempo de despregamento das solucións innovadoras desenvolvidas polas empresas de nova creación, xunto cos responsables das políticas. Este tipo de eventos soen levar o nome de “hackathon”. Desta maneira, os innovadores poderán aproveitar o traballo xa realizado por outros innovadores en Europa en lugar de empezar de cero ou refacer o traballo xa feito por outros innovadores. O evento será organizado a través dunha coalición cos organizadores dos hackathons de Austria, Bélxica, Bulgaria, Alemaña, Chipre, Croacia, Dinamarca, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, Irlanda, Italia e Letonia, Lituania, Malta, Países Baixos, Polonia, Portugal, Romanía, Eslovenia, España e Suecia. Tamén espérase que proporcione información aos hospitais e ás administracións públicas sobre as solucións innovadoras existentes noutros Estados Membros. A data prevista para o Hackathon é do 24 ao 26 de abril de 2020. 


Fonte: Consello da UE


Sello AYS Innova entidad adaptada

© Fundación Galicia Europa

Inicio Contacto Mapa Web Política de privacidad Política de Cookies Perfil de contratante