Subscríbete!

Se queres recibir a actualidade da UE no teu correo: noticias, convocatorias, procura de socios...

Preme Aquí


Axenda FGE

Aluguer de sala

Transparencia

Convocatorias UESíguenos en Twitter Síguenos en Facebook Síguenos en linkedin

03/04/2020

A Comisión aproba o réxime marco español de apoio á economía fronte ao brote de coronavirus

4850F_1585917900_Imagen_acomisi__naprobar__ximeespa__ol.jpg

Bruxelas, 3 de abril de 2020 - A Comisión Europea aprobou un réxime de axuda español para apoiar á economía española no contexto do brote de coronavirus. O réximen foi aprobado ao amparo do Marco Temporal relativo ás medidas de axuda estatal destinadas a respaldar a economía no contexto do actual brote de COVID-19, adoptado pola Comisión o 19 de marzo de 2020.


Medida de apoio de España

Trala aprobación pola Comisión de dous rexímes de garantía españois o 24 de marzo, España notificou á Comisión un novo réxime marco para apoiar ás empresas afectadas polo brote de coronavirus con arreglo ao Marco Temporal.

O réxime aprobado hoxe consiste nun Marco nacional temporal relativo ás axudas de estado que permite ás autoridades españolas (a nivel nacional, rexional e local) conceder axudas para apoiar ás empresas afectadas polo brote de coronavirus.

En concreto, grazas a este réxime as autoridades españolas poderán achegar liquidez aos autónomos, ás pemes e ás grandes empresas mediante subvencións directas, anticipos reembolsables, vantaxes fiscais e facilidades de pago, garantías para préstamos e tipos de interese bonificados para préstamos.

Este réxime ten por obxecto apoiar ás empresas que se enfrontan a dificultades debido á perda de ingresos e liquidez derivada do impacto económico do brote de coronavirus. En particular, axudará ás empresas a cubrir necesidades inmediatas de capital circulante ou investimento.

A Comisión considerou que a medida española axústase ás condicións establecidas no Marco Temporal. En concreto:

  • Con respecto ás subvencións directas, os anticipos reembolsables, as vantaxes fiscais e as facilidades de pago, a axuda non excederá os 800 000 EUR por empresa tal e como se establece no Marco Temporal.
  •  En canto ás garantías estatais e os tipos de interese subvencionados, i) o importe do préstamo por empresa e a súa duración están limitados, tal como disponse no Marco Temporal, e ii) as curmás das comisións de garantía e os tipos de interese tampouco superan os niveis previstos no Marco Temporal.
  • A Comisión concluíu que a medida é necesaria, adecuada e proporcionada para pór remedio a unha grave perturbación na economía dun Estado membro, conforme ao disposto no artigo 107, apartado 3, letra b), do TFUE e ás condicións establecidas no Marco Temporal. 
Sobre esta base, a Comisión aprobou as medidas en virtude das normas da UE en materia de axudas estatais.


Contexto

A Comisión adoptou un Marco Temporal que permite aos Estados membros utilizar plenamente a flexibilidade prevista nas normas sobre axudas estatais co fin de apoiar a economía no contexto do brote de coronavirus. O Marco Temporal establece cinco tipos de axuda que pode ser concedida polos Estados membros:
  1. Subvencións directas, vantaxes fiscais selectivas e anticipos: os Estados membros poderán establecer réximes para conceder até 800 000 EUR a unha empresa a fin de facer fronte ás súas necesidades urxentes de liquidez.
  2. Garantías estatais para préstamos concedidos por bancos a empresas: os Estados membros poderán ofrecer garantías estatais para garantir que os bancos sigan concedendo préstamos aos clientes que os necesiten. Estas garantías estatais poden cubrir préstamos para axudar ás empresas a cubrir necesidades inmediatas de capital circulante e investimento.
  3. Préstamos públicos bonificados ás empresas: os Estados membros poderán conceder ás empresas préstamos con tipos de interese reducidos. Estes préstamos poden axudar ás empresas a cubrir necesidades inmediatas de capital circulante e investimento.
  4. Salvaguardias para os bancos que canalizan a axuda estatal á economía real: algúns Estados membros teñen previsto aproveitar as capacidades crediticias das que dispoñen os bancos e utilizalas para canalizar o apoio ás empresas, en particular ás pequenas e medianas empresas. O Marco deixa claro que esta axuda se considera axuda directa aos clientes dos bancos, non aos propios bancos, e ofrece orientacións sobre como garantir que o falseamiento da competencia entre as entidades bancarias redúzase ao mínimo.
  5. Seguro de crédito á exportación a curto prazo: o Marco introduciu unha maior flexibilidade en canto á forma de demostrar que determinados países presentan riscos non negociables, permitindo así que o Estado ofreza, en caso necesario, seguros de crédito á exportación a curto prazo. O 27 de marzo, a Comisión ampliou esta flexibilidade: tras unha consulta pública urxente, a Comisión decidiu modificar o anexo para sacar temporalmente a todos os países da lista de «países cuxos riscos son negociables» da Comunicación sobre o seguro de crédito á exportación a curto prazo. Desta forma, o seguro público de crédito á exportación a curto prazo será máis accesible á luz da actual crise ligada ao brote de coronavirus. Tras a modificación, os aseguradores estatais poderán, en principio, intervir e facilitar seguros que cubran o risco de crédito á exportación a curto prazo a todos os países, sen necesidade de que o Estado membro en cuestión teña que demostrar que o país correspondente é temporalmente «non negociable». A modificación estará vixente até o 31 de decembro de 2020 e pode ser revisable antes desta data.

O Marco Temporal permite aos Estados membros combinar todas as medidas de apoio, excepto no caso dos préstamos e as garantías para o mesmo préstamo e cando superen os limiares previstos no Marco Temporal.

Tamén se permite aos Estados membros combinar todas as medidas de apoio concedidas con arranxo ao Marco Temporal coas posibilidades existentes de conceder a unha empresa unha axuda de minimis de até 200 000 EUR para tres exercicios fiscais.

En paralelo, os Estados membros deben comprometerse a evitar a acumulación indebida de medidas de apoio ás mesmas empresas, de modo que o apoio non exceda as súas necesidades reais.

Doutra banda, o Marco Temporal complementa as moitas outras posibilidades de que xa dispoñen os Estados membros para mitigar o impacto socioeconómico do brote de coronavirus, en consonancia coas normas sobre axudas estatais da UE. O 13 de marzo de 2020, a Comisión adoptou unha Comunicación relativa a unha resposta económica coordinada ao brote de COVID-19 na que se expoñen estas posibilidades. Por exemplo, os Estados membros poden introducir cambios de aplicación xeral en favor das empresas (por exemplo, o adiamento do pago de impostos ou a subvención do traballo a tempo parcial en todos os sectores), que non entran dentro do ámbito de aplicación das normas sobre axudas estatais. Tamén poden indemnizar ás empresas polos danos e prexuízos sufridos como consecuencia do brote de coronavirus e provocados directamente por el.

O Marco Temporal estará vixente até o final de decembro de 2020. Co fin de garantir a seguridade xurídica, a Comisión avaliará antes desa data a súa eventual prórroga.

A versión non confidencial da decisión correspondente publicarase co número de asunto SA.56851 no Rexistro de Axudas Estatais do sitio web de competencia da Comisión, unha vez que se resolveron os posibles problemas de confidencialidade. A lista das novas publicacións de decisións sobre axudas estatais en internet e no Diario Oficial figura nas noticias semanais en liña sobre axudas estatais.

Pode atopar aquí máis información sobre o Marco Temporal e outras medidas adoptadas pola Comisión para abordar o impacto económico da pandemia de coronavirus.Sello AYS Innova entidad adaptada

© Fundación Galicia Europa

Inicio Contacto Mapa Web Política de privacidad Política de Cookies Perfil de contratante