Subscríbete!

Se queres recibir a actualidade da UE no teu correo: noticias, convocatorias, procura de socios...

Preme Aquí


Axenda FGE

Aluguer de sala

Transparencia

Convocatorias UESíguenos en Twitter Síguenos en Facebook Síguenos en linkedin

25/03/2020

Axudas estatais: a Comisión aproba sistemas de garantía que España vai a destinar a empresas e autónomos afectados polo brote de coronavirus por valor de 20 000 millóns EUR

4820F_1585137819_Imagen_ayudasestatales.jpg Bruxelas, 25 de marzo de 2020. A Comisión Europea ha declarado que dous sistemas de garantía que España vai destinar a empresas e traballadores autónomos afectados o brote de coronavirus son conformes ás normas da UE en materia de axudas estales. Os sistemas, cun orzamento total de aproximadamente 20 000 millóns EUR, foron aprobados ao amparo do Marco Temporal relativo ás medidas de axuda estatal destinadas a apoiar a economía no contexto do actual brote de COVID-19, adoptado pola Comisión o 19 de marzo de 2020.

Medidas de apoio de España

España notificou á Comisión, ao amparo do Marco Temporal, dous sistemas de garantía sobre novos préstamos e operacións de refinanciamento para i) traballadores autónomos e pequenas e medianas empresas (pemes); e ii) grandes empresas, todos afectados o brote de coronavirus. Os sistemas están dotados cun orzamento total aproximado de 20 000 millóns EUR.

As medidas de garantía teñen como finalidade limitar os riscos asociados á emisión de préstamos de explotación para empresas que estean gravemente afectadas o impacto económico do brote de coronavirus. O obxectivo das medidas é garantir que ditas empresas contan con liquidez para axudalas a salvagardar os postos de traballo e continuar as súas actividades ante a difícil situación causada polo brote de coronavirus.

A Comisión considerou que as medidas españolas axústanse ás condicións establecidas no Marco Temporal. En particular, cobren garantías sobre préstamos de explotación cun vencimiento e unha magnitude limitados. Tamén limitan o risco asumido polo Estado até un máximo do 80 % para os autónomos e pemes e do 70 % para as grandes empresas. Desta forma garántese que a axuda estea rapidamente dispoñible en condicións favorables e limitada a quen a necesiten nesta situación sen precedentes. Para poder alcanzar este obxectivo, as medidas implican tamén retribución mínima e salvagardas que garantan que a axuda sexa efectivamente canalizada a través de bancos ou outras entidades financeiras aos beneficiarios que a necesiten.

A Comisión constatou que os sistemas de garantía españois para as empresas e autónomos contribuirán a xestionar o impacto económico do brote de coronavirus en España. As medidas son necesarias, adecuadas e proporcionadas para pór remedio a unha grave perturbación na economía dun Estado membro, conforme ao disposto no artigo 107, apartado 3, letra b), do TFUE e ás condicións establecidas no Marco Temporal.

Sobre esta base, a Comisión aprobou as medidas en virtude das normas da UE en materia de axudas estatais.

Contexto

A Comisión adoptou un Marco Temporal que permite aos Estados membros utilizar plenamente a flexibilidade prevista nas normas sobre axudas estatais co fin de apoiar a economía no contexto do brote de coronavirus. O Marco Temporal establece cinco tipos de axuda que pode ser concedida polos Estados membros:

i) Subvencións directas, vantaxes fiscais selectivas e anticipos: os Estados membros poderán establecer réximes para conceder até 800 000 EUR a unha empresa a fin de facer fronte ás súas necesidades urxentes de liquidez.

ii) Garantías estatais para préstamos concedidos por bancos a empresas: os Estados membros poderán ofrecer garantías estatais para garantir que os bancos sigan concedendo préstamos ás empresas clientes que os necesiten. Estas garantías estatais poden cubrir préstamos para axudar ás empresas a cubrir necesidades inmediatas de capital circulante e investimento.

iii) Préstamos públicos bonificados ás empresas: os Estados membros poderán conceder ás empresas préstamos con tipos de interese reducidos. Estes préstamos poden axudar ás empresas a cubrir necesidades inmediatas de capital circulante e investimento.

iv) Salvaguardias para os bancos que canalizan a axuda estatal á economía real: algúns Estados membros teñen previsto aproveitar as capacidades crediticias das que dispoñen os bancos e utilizalas para canalizar o apoio ás empresas, en particular ás pequenas e medianas empresas. O Marco deixa claro que esta axuda se considera axuda directa aos clientes dos bancos, non aos propios bancos, e ofrece orientacións sobre como garantir que o falseamiento da competencia entre as entidades bancarias redúzase ao mínimo.

v) Seguro de crédito á exportación a curto prazo: o Marco introduce unha maior flexibilidade en canto á forma de demostrar que determinados países presentan riscos non negociables, permitindo así que o Estado ofreza, en caso necesario, seguros de crédito á exportación a curto prazo. O 23 de marzo, a Comisión lanzou unha consulta pública urxente con vistas a determinar se debería ampliarse a dispoñibilidade dos seguros de crédito á exportación a curto prazo á luz da crise actual relacionada co brote de coronavirus. Máis concretamente, a consulta pública ten como finalidade avaliar a dispoñibilidade de capacidade de seguros privados de crédito á exportación a curto prazo para as exportacións a todos os países que figuran como «países cuxos riscos son negociables» na Comunicación de 2012 sobre o seguro de crédito á exportación a curto. En función dos resultados da consulta e tendo en conta os indicadores económicos pertinentes, a Comisión poderá decidir sacar da lista de «países cuxos riscos son negociables» a algúns países como medida temporal.

O Marco Temporal estará vixente até o final de decembro de 2020. Co fin de garantir a seguridade xurídica, a Comisión avaliará antes desa data a súa eventual prórroga.

O Marco Temporal complementa as moitas outras posibilidades de que xa dispoñen os Estados membros para mitigar o impacto socioeconómico do brote de coronavirus, en consonancia coas normas sobre axudas estatais da UE. O 13 de marzo de 2020, a Comisión adoptou unha Comunicación relativa a unha resposta económica coordinada ao brote de COVID-19 na que se expoñen estas posibilidades. Por exemplo, os Estados membros poden introducir cambios de aplicación xeral en favor das empresas (por exemplo, o adiamento do pago de impostos ou a subvención do traballo a tempo parcial en todos os sectores), que non entran dentro do ámbito de aplicación das normas sobre axudas estatais. Tamén poden indemnizar ás empresas polos danos e prexuízos sufridos como consecuencia do brote de coronavirus e provocados directamente por el.

A versión non confidencial da decisión correspondente publicarase co número de asunto SA.56803 no Rexistro de Axudas Estatais do sitio web de competencia da Comisión, unha vez que se resolveron os posibles problemas de confidencialidade. A lista das novas publicacións de decisións sobre axudas estatais en internet e no Diario Oficial figura nas noticias semanais en liña sobre axudas estatais.

Pode atopar aquí máis información sobre o Marco Temporal e outras medidas adoptadas pola Comisión para abordar o impacto económico da pandemia de coronavirus.


Sello AYS Innova entidad adaptada

© Fundación Galicia Europa

Inicio Contacto Mapa Web Política de privacidad Política de Cookies Perfil de contratante