Subscríbete!

Se queres recibir a actualidade da UE no teu correo: noticias, convocatorias, procura de socios...

Preme Aquí


Axenda FGE

Aluguer de sala

Transparencia

Convocatorias UESíguenos en Twitter Síguenos en Facebook Síguenos en linkedin

19/03/2020

A Comisión adopta un Marco Temporal para axudar aos Estados membros a seguir apoiando a economía no contexto do brote de COVID-19

4812F_1584963992_Vestager.jpg
A Comisión Europea ha adoptado un Marco Temporal que permite aos Estados membros utilizar plenamente a flexibilidade prevista nas normas sobre axudas estatais co fin de apoiar a economía no contexto do brote de COVID-19. Xunto con moitas outras medidas de apoio que os Estados membros poden utilizar con arranxo ás normas vixentes en materia de axudas estatais, o Marco Temporal permite aos Estados membros garantir que as empresas, sexan do tipo que sexan. dispoñen de suficiente liquidez e preservan a continuidade da actividade económica durante e despois do brote de COVID-19.

Bruxelas, 19 de marzo de 2020.O Marco Temporal relativo ás medidas de axuda estatal destinada a apoiar a economía no contexto do actual brote de COVID-19, que se basea no artigo 107, apartado 3, letra b), do Tratado de Funcionamento da Unión Europea, recoñece que toda a economía da UE está a sufrir unha grave perturbación. Para pór remedio a esta situación, o Marco Temporal contempla cinco tipos de axuda:

  • Subvencións directas, vantaxes fiscais selectivas e anticipos: os Estados membros poderán establecer réximes para conceder até 800 000 EUR a unha empresa a fin de facer fronte ás súas necesidades urxentes de liquidez.
  • Garantías estatais para préstamos concedidos por bancos a empresas: os Estados membros poderán ofrecer garantías estatais para garantir que os bancos sigan concedendo préstamos aos clientes que os necesiten.
  • Préstamos públicos bonificados ás empresas: os Estados membros poderán conceder ás empresas préstamos con tipos de interese reducidos. Estes préstamos poden axudar ás empresas a cubrir necesidades inmediatas de capital circulante e investimento.
  • Salvaguardias para os bancos que canalizan a axuda estatal á economía real: algúns Estados membros teñen previsto aproveitar as capacidades crediticias das que dispoñen os bancos e utilizalas para canalizar o apoio ás empresas, en particular ás pequenas e medianas empresas. O Marco deixa claro que esta axuda se considera axuda directa aos clientes dos bancos, non aos propios bancos, e ofrece orientacións sobre como garantir que o falseamiento da competencia entre as entidades bancarias redúzase ao mínimo.
  • Seguro de crédito á exportación a curto prazo: o Marco introduce unha maior flexibilidade en canto á forma de demostrar que determinados países presentan riscos non negociables, permitindo así que o Estado ofreza, en caso necesario, seguros de crédito á exportación a curto prazo.
Dado o tamaño limitado do orzamento da UE, a resposta principal procederá dos orzamentos nacionais dos Estados membros. O Marco Temporal contribuirá a orientar o apoio á economía, limitando ao mesmo tempo as consecuencias negativas para a igualdade de condicións no mercado único.

O Marco Temporal inclúe, por tanto, unha serie de salvaguardias. Por exemplo, vincula as bonificacións aos préstamos ou garantías ás empresas á escala da súa actividade económica, tomando como referencia os seus custos salariais, o seu volume de negocios ou as súas necesidades de liquidez, e o uso do apoio público como capital circulante ou de investimento. En consecuencia, a axuda debe servir para que as empresas poidan capear a recesión e preparar unha recuperación sustentable.

O Marco Temporal complementa as moitas outras posibilidades de que xa dispoñen os Estados membros para mitigar o impacto socioeconómico do brote de COVID-19, en consonancia coas normas sobre axudas estatais da UE. O 13 de marzo de 2020, a Comisión adoptou unha Comunicación relativa a unha resposta económica coordinada ao brote de COVID-19 na que se expoñen estas posibilidades. Por exemplo, os Estados membros poden introducir cambios de aplicación xeral en favor das empresas (por exemplo, o adiamento do pago de impostos ou a subvención do traballo a tempo parcial en todos os sectores), que non entran dentro do ámbito de aplicación das normas sobre axudas estatais. Tamén poden indemnizar ás empresas polos danos e prexuízos sufridos como consecuencia do brote de COVID-19 e provocados directamente por el. Esta posibilidade serviría para apoiar sectores especialmente afectados, como o transporte, o turismo, a hostalaría e o comercio comerciante polo miúdo.

O Marco estará vixente até o final de decembro de 2020. Co fin de garantir a seguridade xurídica, a Comisión avaliará antes desa data a súa eventual prórroga.

Contexto

As normas sobre axudas estatais permiten aos Estados membros emprender accións rápidas e eficaces para axudar aos cidadáns e ás empresas, en particular ás pemes, que afronten dificultades económicas derivadas do brote de COVID-19.

O Marco Temporal adoptado hoxe complementa as amplas posibilidades de que dispoñen os Estados membros para deseñar medidas acordes coas normas vixentes da UE en materia de axudas estatais, tal como establécese na Comunicación relativa a unha resposta económica coordinada ao brote de COVID-19, de 13 de marzo de 2020. En particular, poden adoptar medidas que non están incluídas no ámbito de aplicación do control das axudas estatais, como a concesión de fondos nacionais aos servizos de saúde ou outros servizos públicos para facer fronte á COVID-19. Os Estados membros tamén poden actuar inmediatamente a través de medidas de apoio público que están a disposición de todas as empresas, como os subsidios salariais ou a suspensión do pago dos impostos de sociedades e sobre o valor engadido ou das cotizacións sociais. Ademais, os Estados membros poden conceder apoio financeiro directo aos consumidores en caso, por exemplo, de servizos que fosen cancelados ou de billetes que non lles foron reembolsados polas empresas de que se trate.

Así mesmo, as normas da UE sobre axudas estatais permiten aos Estados membros axudar ás empresas que teñan problemas de liquidez e necesiten unha axuda de salvamento urxente. O artigo 107, apartado 2, letra b), do Tratado de Funcionamento da Unión Europea permite aos Estados membros indemnizar ás empresas polos danos e prexuízos causados directamente por acontecementos de carácter excepcional, como os ocasionados polo brote de COVID-19, en particular adoptar medidas en sectores como o da aviación e o turismo.

A Comisión adoptara un Marco Temporal en 2008, en resposta á crise financeira mundial.

Máis información

Comunicación da Comisión: Marco Temporal relativo ás medidas de axuda estatal destinadas a apoiar a economía no contexto do actual brote de COVID-19

Fonte: Comision Europea

Sello AYS Innova entidad adaptada

© Fundación Galicia Europa

Inicio Contacto Mapa Web Política de privacidad Política de Cookies Perfil de contratante