Subscríbete!

Se queres recibir a actualidade da UE no teu correo: noticias, convocatorias, procura de socios...

Preme Aquí


Axenda FGE

Aluguer de sala

Traballo e prácticas na UE

Convocatorias UESíguenos en Twitter Síguenos en Facebook Síguenos en linkedin

15/06/2017

Fin da recarga do roaming para viaxeiros na UE no 2017

Fin do roaming. © Unión Europea
 • Os usuarios xa non deben pagar recarga por chamar, navegar ou enviar mensaxes desde outro país do continente
 • A nova medida beneficia a quen viaxe dentro da UE tanto por motivos de traballo como de vacacións

Bruxelas, 15 de xuño de 2017. A partir deste xoves 15 de xuño, os usuarios de móbiles non terán que enfrontarse a ningún tipo de recarga por itinerancia se se atopan na Unión Europea, no que supón o fin do coñecido como “roaming”. A nova medida beneficia a quen viaxe dentro da UE tanto por motivos de traballo como de vacacións, e denomínase “Roam like at home”, itinerancia como na casa. Engloba aos consumidores que, de maneira recorrente, pasan un tempo considerable nun estado da Unión onde estudan, traballan ou se xubilaron.

Aquí tes información detallada sobre que era o roaming e como se eliminou por parte da Unión Europea.

 

Actualización de preguntas e respostas

1. O roaming na UE

Como funcionan as redes móbiles en itinerancia na UE?

Se viaxa a outro país e chamaba por teléfono, envía un SMS ou navega por internet cun teléfono móbil ou calquera dispositivo dotado dun cartón SIM do seu país, utilizábanse redes móbiles en itinerancia, o que se denomina roaming. Nestes casos, o operador telefónico do seu país debe pagar ao operador do país que visita pola utilización que vostede fai das súas redes móbiles. O prezo que se abonan entre operadores denomínase prezo almacenista de roaming e, como representa un custo para o operador do seu país, repercutirao na súa factura final ao consumidor. Por iso, a Comisión dedicouse a restrinxir os prezos almacenistas de roaming na UE paralelamente aos seus esforzos por limitar os prezos comerciantes polo miúdo que abona o consumidor.

Que significa que haxa distintas tarifas nacionais na UE para os servizos de telefonía móbil?

Os europeos teñen hábitos de viaxe diferentes na UE e tamén existen tarifas diversas por uso de redes móbiles nos países que se visitan. Nun estudo que realizou recentemente a Comisión Europea móstranse as diferenzas entre Estados membros no referente a ofértalas comerciantes polo miúdo para os consumidores. Así, por exemplo, en 2016 as ofertas de tarifas mensuais máis baratas por un paquete de 1 GB de datos, 600 minutos de chamadas e 225 SMS oscilaban entre os 60 euros en Hungría e os 8 euros en Estonia (excl. o IVE e calquera compra de teléfono móbil que inclúa un contrato).

 

2. A actuación da UE en contra das recargas por itinerancia

Desde 2007, a Comisión Europea está a loitar con éxito por reducir os prezos do roaming que pagan os consumidores. Grazas a iso, cambiaron os hábitos de moitos europeos, que antes apagaban sistematicamente os seus teléfonos móbiles cando viaxaban a outros países. En 2013, a Comisión Europea propuxo un regulamento para poñer fin ás recargas por roaming aplicados ás persoas que viaxan periodicamente na UE. En outubro de 2015, o Parlamento Europeo e o Consello acordaron que este regulamento debía entrar en vigor a partir do 15 de xuño de 2017.

A partir do 15 de xuño de 2017, poderá vostede utilizar o seu dispositivo móbil cando viaxe pola UE e pagar os mesmos prezos que no seu país de residencia, sempre que respecte a política de utilización razoable do seu operador. Por exemplo, se ten contratado un paquete mensual por un certo número de minutos de chamadas, SMS e datos no seu país, calquera chamada, SMS ou sesión de datos que teña viaxando polo estranxeiro dentro da UE deducirase do volume que ten contratado coma se estivéseo utilizando no seu país, sen recarga algún.

Que baixadas houbo de prezos de roaming?

 • Desde 2007, a UE conseguiu unhas reducións dos prezos comerciantes polo miúdo das chamadas dun 92 %.
 • Desde 2009, a UE logrou unhas reducións dos prezos comerciantes polo miúdo dos SMS dun 92 % tamén.
 • uso de datos móbiles noutros países da UE é agora ata un 96 % máis barato en comparación co ano 2012, no que se aplicou a primeira rebaixa aos prezos comerciantes polo miúdo dos datos móbiles en itinerancia dentro da UE.
 • Entre 2008 e 2015, o volume de datos utilizados en roaming multiplicouse por máis de 100.

 

Que medidas deberon tomarse para acabar coas recargas por itinerancia?

Cando se acordou que os europeos debían poder acceder a internet sen sobrecustos dentro de toda a UE, o Parlamento Europeo e o Consello pediron á Comisión que preparase unha serie de medidas de apoio para poder facelo realidade:

- Presentar unha proposta lexislativa, como moi tarde o 15 de xuño de 2016, para reformar o mercado almacenista do roaming, concretamente para fixar os prezos máximos que os operadores se cargan entre si polo uso que fan en itinerancia os clientes das súas redes. Baseándose na proposta da Comisión, o Parlamento Europeo e os Estados membros chegaron a un acordo o 31 de xaneiro de 2017, no que se fixaron os seguintes límites para o roaming por xunto:

 • 0,032 EUR por min. de chamada a partir do 15 de xuño de 2017
 • 0,01 EUR por SMS a partir do 15 de xuño de 2017
 • unha redución progresiva ao longo de 5 anos por paquetes de datos, cuxos prezos diminuirán desde 7,7 EUR por GB (o 15 de xuño de 2017) a 6 EUR por GB (o 1 de xaneiro de 2018); 4,5 EUR por GB (o 1 de xaneiro de 2019); 3,5 EUR por GB (o 1 de xaneiro de 2020); 3 EUR por GB (o 1 de xaneiro de 2021) e 2,5 EUR por GB (o 1 de xaneiro de 2022).

- Normas sobre as medidas de utilización razoable dos datos que poden adoptar os operadores para impedir que algunhas persoas aprovéitense do sistema, como con revendas sistemáticas de cartóns SIM de baixo prezo para un uso permanente noutros países. Esta política de utilización razoable é necesaria para evitar uns efectos negativos nos consumidores e nos mercados nacionais.

- Un sistema excepcional e temporal de exención ao que poidan acollerse os operadores unicamente se o autoriza o órgano regulador nacional, en circunstancias moi definidas, cando o fin das recargas por itinerancia poida levar un aumento das tarifas nacionais para os clientes destes operadores nun mercado determinado. O órgano regulador nacional só pode autorizar esta exención se as perdas do operador polo roaming comerciante polo miúdo equivalen a un mínimo do 3 % da súa marxe polos servizos móbiles.

 

3. O fin de todas as recargas por itinerancia para os europeos que viaxan dentro da UE

Como van terminar estas recargas por itinerancia?

Os operadores de telefonía móbil están obrigados a ofrecer os seus servizos da internet en itinerancia coas tarifas nacionais aos consumidores que viaxan periodicamente pola UE e ou ben residen habitualmente no Estado membro do operador ou teñen vínculos estables con este país. En caso necesario, os operadores poderán pedir aos seus clientes que demostren que residen no país ou que teñen vínculos estables con ese Estado membro.

Os provedores de itinerancia poderán aplicar mecanismos de control correctos, razoables e proporcionados, que se baseen en indicadores obxectivos, para detectar os riscos dunha utilización abusiva ou anómala do roaming sen recarga, que vaia máis aló de viaxes periódicas a outros países.

A quen afecta esta nova norma?

Esta norma permitirá que todos os viaxeiros que utilicen o cartón SIM do Estado membro no que residen ou co que manteñen vínculos estables poidan usar o seu dispositivo móbil noutro país da UE da mesma forma en que o farían no seu propio. Como exemplo destes «vínculos estables» co país no que se estuda ou se traballa, pode poñerse o dos traballadores transfronteirizos ou o dos traballadores desprazados por motivos profesionais a outro país.

Teño que rexistrarme dalgunha maneira para poder utilizar internet móbil como no meu país?

Non é preciso rexistrarse de ningún modo para poder beneficiarse do roaming gratuíto na UE. A partir do 15 de xuño de 2017, esta opción debería estar incluída, por defecto, nos contratos de todos os clientes de servizos móbiles aos que os seus operadores ofrecen roaming. Os operadores de telefonía móbil si que poderán pedir aos consumidores que demostren que o seu fogar (lugar de residencia) está no Estado membro do operador.

Tamén é posible que o consumidor teña que demostrar que posúe vínculos estables co país do operador de telefonía móbil que impliquen unha presenza importante e frecuente no territorio deste Estado membro, como é unha relación laboral ou cursar estudos universitarios no país.

Como se prevé protexer os datos persoais?

A política de utilización razoable require expresamente que os provedores de itinerancia cumpran as normas de protección de datos correspondentes. A Comisión consultou ao Supervisor Europeo de Protección de Datos e tivo en conta as súas observacións. Os operadores só están autorizados a utilizar a información que xa recollen actualmente para a facturación a efectos de verificar, no futuro, en que medida os seus clientes utilizan os servizos de telefonía e de datos móbiles no estranxeiro, en relación co seu consumo no país do operador.

Os europeos poderán seguir comprando varios cartóns SIM que utilicen en distintos Estados membros?

Así é. Os cidadáns da UE poderán seguir comprando outros cartóns SIM noutros Estados membros da UE para chamar e navegar coas tarifas nacionais dos cartóns. Con todo, non poderán beneficiarse do roaming gratuíto se non residen no país no que compraron o cartón ou se non teñen vínculos estables que xustifiquen unha presenza frecuente e importante neste país.

Que función vai ter o órgano regulador nacional?

Do mesmo xeito que sucede coas normas de roaming actuais, as autoridades reguladoras nacionais deberán controlar e supervisar que os operadores de telefonía móbil cumpran as normas novas e intervir se este non fose o caso.

Hai salvaguardias legais?

As salvaguardias contra os abusos, que se basean nuns principios claros, inclúen indicadores e ferramentas razoables, non discriminatorios, transparentes e respectuosos da privacidade. Os provedores de itinerancia que queiran detectar abusos potenciais poderán controlar os patróns de uso dos clientes no seu Estado membro e noutros (cun mecanismo de control), que se basearán na información que xa utilizan os operadores para a facturación dos seus clientes, e terán en conta se se cumpren os seguintes indicadores claros:

 • Obsérvase un consumo de telefonía móbil en itinerancia superior ao consumo no país de residencia E unha presenza máis frecuente noutros Estados membros da UE (conexión á rede do provedor de itinerancia) nun período mínimo de catro meses.
 • Constátanse longos períodos de inactividade dun determinado cartón SIM paralelamente a un uso frecuente, cando non exclusivo, en roaming.
 • Detéctase unha activación e utilización secuencial de múltiples cartóns SIM por un mesmo cliente cando se atopa en itinerancia.

O provedor de itinerancia deberá informar o órgano regulatorio nacional da súa política de utilización razoable, que tamén deberá figurar de forma clara e detallada nos contratos.

O roaming sen recarga está pensado para os viaxeiros. Para que os operadores poidan determinar que os seus clientes utilizan os servizos de roaming de forma abusiva ou anómala, deben recoller datos durante un mínimo de catro meses. Se un cliente pasa dous meses de catro no estranxeiro e consumiu máis datos ou chamadas noutros países que no de residencia durante este período, o seu operador pode darlle un aviso. Unha vez recibida esta advertencia, o cliente dispón de dúas semanas para aclarar a situación. Se o usuario segue permanecendo no estranxeiro, o operador poderá aplicarlle pequenas recargas (equivalentes aos límites de tarifas almacenistas).

En caso de desacordo, o operador deberá iniciar un procedemento de reclamación. Se o desacordo persiste, o cliente poderá recorrer á autoridade reguladora nacional, que se encargará de resolver o asunto.

No caso dos contratos máis competitivos, que ofrecen unha cantidade ilimitada de datos ou tarifas moi reducidas para o seu mercado nacional, por baixo dos límites das tarifas almacenistas, está prevista unha salvaguardia sobre o volume de datos que poden consumirse en itinerancia para que poidan pervivir estas ofertas.

O fin das recargas por itinerancia vai implicar un aumento das tarifas nacionais dos operadores?

Desde que a lexislación europea obrigou a reducir as recargas por itinerancia, as tarifas nacionais de telefonía móbil descenderon tamén, e é probable que continúe esta evolución.

 

O Regulamento de Execución que adoptou a Comisión en decembro de 2016 ofrece normas detalladas sobre as dúas salvaguardas coas que se pretende evitar distorsiones dos mercados nacionais, que, doutro xeito, levarían aumentos de prezos: 1) a política de utilización razoable, que debe permitir aos operadores de telefonía móbil evitar unha utilización abusiva ou anómala dos servizos móbiles en itinerancia, como sería o caso de utilizar o roaming de forma permanente, e 2) un sistema de exención excepcional e temporal ao que poidan acollerse os operadores unicamente se o autoriza o órgano regulador nacional, en circunstancias moi rigorosas, cando o fin das recargas por itinerancia poida implicar, nun mercado determinado, un aumento das tarifas nacionais.

Na avaliación de impacto que se presentou xunto coa proposta de regulamento sobre os mercados almacenistas de roaming do 15 de xuño de 2016, a Comisión chegou á conclusión de que, cos topes que fixara para as tarifas máximas almacenistas naquel momento (0,04 EUR por min. de chamada, 0,01 EUR por SMS e 8,5 EUR por GB de datos), a gran maioría dos operadores de telefonía móbil non necesitaría acollerse ao sistema de exención excepcional e temporal. A Comisión considera que as conclusións ás que chegou naquel momento veranse sustentadas polos límites de tarifas almacenistas, aínda máis reducidos, que se acordaron o 31 de xaneiro de 2017.

Preguntas frecuentes

¿Cómo funciona? Documento explicativo da Comisión Europea


© Fundación Galicia Europa

Inicio Contacto Mapa Web Aviso legalPerfil de contratante