Subscríbete!

Se queres recibir a actualidade da UE no teu correo: noticias, convocatorias, procura de socios...

Preme Aquí


Axenda FGE

Aluguer de sala

Traballo e prácticas na UE

Convocatorias UESíguenos en Twitter Síguenos en Facebook Síguenos en linkedin

03/11/2016

A Comisión destaca nun informe os avances da Garantía Xuvenil e da Iniciativa de Emprego Xuvenil

3890F_1478182766_Youth-Guarantee.jpg

O ano pasado, a Comisión adoptou medidas para acelerar a aplicación da Garantía Xuvenil aumentando a prefinanciación da Iniciativa de Emprego Xuvenil (IEX). No seu discurso do Estado da Unión do 14 de setembro de 2016, o presidente Juncker destacou o seu compromiso de «continuar o desenvolvemento da Garantía Xuvenil en toda Europa, mellorando a capacitación dos europeos e chegando aos mozos e ás rexións que máis o necesitan». Agora, a Comisión Europea destaca os principais logros da Garantía Xuvenil e a Iniciativa de Emprego Xuvenil desde a súa posta en marcha en 2013 e extrae ensinos sobre como mellorar os esforzos da UE e dos Estados membros no despregamento dos sistemas de Garantía Xuvenil.

A Garantía Xuvenil é un compromiso político adoptado por todos os Estados membros da UE en forma de Recomendación do Consello de abril de 2013, tras unha proposta da Comisión, de dar a cada mozo unha boa oferta de emprego, educación continua, formación de aprendiz ou período de prácticas nunha prazo de catro meses tras quedar desempregado ou deixar a educación formal. A Iniciativa de Emprego Xuvenil é o principal programa de financiamento da UE iniciado ao mesmo tempo para facilitar o despregamento da Garantía Xuvenil e ofrecer axuda específica ás rexións nas que a taxa de desemprego xuvenil supera o 25 %. Todos os Estados membros utilizan tamén o seu parte do Fondo Social Europeo (FSE) para apoiar o emprego xuvenil.

No informe sobre os avances logrados ata agora móstrase que, aínda que o desemprego xuvenil segue sendo unha preocupación esencial en moitos Estados membros, a situación dos mozos no mercado laboral da UE superaron globalmente as expectativas desde 2013. Desde 2013, hai 1,4 millóns de mozos desempregados menos na UE e o número de mozos que nin estudan nin traballan diminuíu en 900 000 persoas.

Esta alentadora evolución indica que a Garantía Xuvenil, apoiada pola Iniciativa de Emprego Xuvenil, contribuíu a marcar a diferenza sobre o terreo. Uns 9 millóns de mozos aceptaron ofertas, principalmente de emprego. Doutra banda, a Garantía Xuvenil foi un factor de cambio das políticas, o que deu lugar a reformas estruturais e innovacións políticas en todos os Estados membros.

A Iniciativa de Emprego Xuvenil, que constitúe unha fonte financeira específica de 6 400 millóns de euros establecida a nivel da UE, foi fundamental para poñer rapidamente en marcha os sistemas de Garantía Xuvenil e achegou axudas directas a máis de 1,4 millóns de mozos que nin estudan nin traballan nas rexións máis necesitadas. O aumento do 30 % por parte da Comisión dos pagos anticipados da Iniciativa en 2015 aos Estados membros elexibles -- o que supón uns 1 000 millóns de euros -- contribuíu de forma significativa a poñer rapidamente a disposición a liquidez necesaria para poñer en marcha as medidas sobre o terreo.

Ante este avance, a Comisión propuxo recentemente ampliar os recursos orzamentarios da Iniciativa de Emprego Xuvenil e achegar 1 000 millóns de euros adicionais á asignación orzamentaria específica desta Iniciativa, que se complementa con outros 1 000 millóns de euros procedentes do Fondo Social Europeo. Estes 2 000 millóns de euros poden permitir axudar a aproximadamente un millón de mozos máis ata 2020 nos Estados membros que máis sofren o desemprego xuvenil. Estas medidas engádense ás asignacións financeiras dispoñibles no marco do FSE.

A Comunicación adoptada pola Comisión destaca a necesidade de acelerar e ampliar a Garantía Xuvenil e de axilizar a aplicación da IEX. Nela destácase a necesidade de aumentar o esforzo para axudar aos mozos menos accesibles: aqueles que non están rexistrados nos servizos públicos de emprego, están pouco cualificados, abandonaron o ensino e enfróntanse a múltiples barreiras para acceder ao mercado de traballo (como a pobreza, a exclusión social, a discapacidade e a discriminación). Paralelamente, pódese mellorar a calidade das ofertas e os servizos prestados aos mozos.

Contexto

A Garantía Xuvenil e a Iniciativa de Emprego Xuvenil adoptáronse en 2013 para apoiar o esforzo dos Estados membros na loita contra o desemprego xuvenil e forman parte dunha axenda política máis ampla orientada á inclusión dos mozos na sociedade.

Como declarou o presidente Juncker no seu Estado da Unión o 14 de setembro de 2016: «Non podo aceptar nin aceptarei que Europa sexa e siga sendo o continente do desemprego xuvenil. Non podo aceptar nin aceptarei que a xeración do milenio, ou ”xeración Y”, convértase na primeira xeración en 70 anos que sexa máis pobre que os seus pais.[...] Seguiremos desenvolvendo a Garantía Xuvenil en toda Europa, mellorando a capacitación dos europeos e chegando aos mozos e ás rexións que máis o necesitan».

Tal como sinalouse na declaración de intencións de 2016, a Comisión ten previsto aumentar o apoio aos mozos de forma máis xeral, e os instrumentos da Garantía de Emprego Xuvenil deben desempeñar plenamente o seu papel como parte dun conxunto máis amplo de iniciativas destinadas aos mozos. Por exemplo, no seu discurso do Estado da Unión do 14 de setembro de 2016, o presidente Juncker anunciou a creación dun Corpo Europeo de Solidariedade. O Corpo basearase nos valores básicos da UE de compromiso e solidariedade e ofrecerá aos mozos menores de 30 anos con inquietudes sociais, independentemente de que se beneficien da Garantía Xuvenil, a oportunidade de axudar a outros a adquirir novas capacidades e experiencia, xa sexa no seu país de orixe ou noutro Estado membro. A Comisión presentará as súas ideas de aquí a finais de ano.

O 22 de abril de 2013, o Consello de Ministros da Unión Europea adoptou a Recomendación sobre a Garantía Xuvenil (véxase a nota informativa MEMO/13/152) a partir dunha proposta presentada pola Comisión en decembro de 2012 (véxanse o comunicado de prensa IP/12/1311 e a nota informativa MEMO/12/938), que foi apoiada polo Consello Europeo de xuño de 2013.

Os vinte e oito Estados membros presentaron plans de aplicación da Garantía Xuvenil e adoptaron medidas para establecer os seus sistemas de Garantía Xuvenil. Nestes plans de aplicación especifícanse os pasos que han de darse para aplicar a Garantía Xuvenil e perfilase un calendario de reformas e medidas clave, así como os papeis dos poderes públicos e outros socios, e como se financiarán (véxanse aquí os detalles). A Comisión Europea está a supervisar a aplicación dos sistemas de Garantía Xuvenil no marco do Semestre Europeo.

A Iniciativa de Emprego Xuvenil púxose en marcha en 2013 para achegar axuda específica aos mozos menores de vinte e cinco anos residentes en rexións nas que o desemprego xuvenil superaba o 25 % en 2012. A IEX é un dos principais recursos financeiros da UE para contribuír á aplicación dos sistemas de Garantía Xuvenil. Na actualidade, vinte Estados membros poden recibir axuda da IEX.

A IEX creouse inicialmente como un recurso específico de 6 400 millóns de euros que debían gastarse no período 2014-2018. No contexto da revisión intermedia do marco orzamentario da UE para 2014-2020, a Comisión propuxo reforzar a asignación específica da IEX en 1 000 millóns de euros adicionais, aos que se engaden outros 1 000 millóns de euros procedentes do Fondo Social Europeo, o que supón un incremento global dos recursos da IEX de 2 000 millóns de euros ata 2020, que os eleva a 8 400 millóns de euros desde o lanzamento da Iniciativa en 2013. Ademais, grazas ao aumento das dotacións da política de cohesión a partir de 2017, varios Estados membros que poden recibir axuda da IEX terán a posibilidade de investir ata 2 000 millóns de euros máis procedentes do FSE en medidas de emprego xuvenil.

A IEX é complementaria doutras accións emprendidas a nivel nacional, incluídas as que reciben axuda do FSE. As axudas do FSE non benefician só ás persoas senón que poden contribuír a reformar as institucións e os servizos de emprego, educación e formación. No período 2014-2020 o FSE investirá 6 300 millóns de euros directamente en medidas de emprego xuvenil e uns 27 000 millóns de euros en medidas e reformas educativas.

En 2013, os Xefes de Estado ou de Goberno pediron á Comisión que informase en 2016 sobre a aplicación da «Garantía Xuvenil» e sobre o funcionamento da Iniciativa de Emprego Xuvenil, ao que dá resposta a comunicación en cuestión.


Fonte: Comisión Europea

© Fundación Galicia Europa

Inicio Contacto Mapa Web Aviso legalPerfil de contratante