Subscríbete!

Se queres recibir a actualidade da UE no teu correo: noticias, convocatorias, procura de socios...

Preme Aquí


Axenda FGE

Aluguer de sala

Transparencia

Convocatorias UESíguenos en Twitter Síguenos en Facebook Síguenos en linkedin

Programa

PERICLES 2020

Base Legal

Regulamento (UE) nº 331/2014 do Parlamento Europeo e do Consello, de 11 de marzo de 2014, polo que se establece un programa en materia de intercambios, asistencia e formación para a protección do euro contra a falsificación de moeda (programa Pericles 2020).

Duración

2014-2020

Obxectivos

-Previr e combater a falsificación e a fraude, mellorando así a competitividade da economía europea e garantindo a sostibilidade das finanzas públicas.
-Protexer os billetes e moedas en euros contra a falsificación e as fraudes relacionadas con ela, apoiando e complementando as medidas emprendidas polos Estados membros e axudando ás autoridades nacionais e europeas competentes nos seus esforzos para desenvolver entre elas e coa Comisión Europea unha cooperación estreita e periódica, incluíndo tamén terceiros países e organizacións internacionais. Este obxectivo medirase, entre outras cousas, mediante a efectividade da actuación polas autoridades financeiras, técnicas, con poder coercitivo e xudiciais, en función do número de falsificacións detectadas, talleres ilegais desmantelados, individuos arrestados e sancións impostas.

Eidos de actuación

-O intercambio de información, en particular mediante a organización de obradoiros, reunións e seminarios, contratacións adaptadas e intercambios de persoal das autoridades nacionais competentes e outras actividades similares.-A asistencia técnica, científica e operativa, dirixida a desenvolver instrumentos pedagóxicos, aplicacións informáticas, desenvolvemento de instrumentos e métodos técnicos de apoio e asistencia financeira para a cooperación en operacións.-Subvencións para financiar a compra de equipo destinado ás autoridades de loita contra a falsificación de moeda para protexer o euro contra a falsificación.

Destinatarios

Os países participantes serán os Estados membros que adoptaron o euro como moeda única. As propostas presentadas por estes Estados membros poderán incluír participantes doutros países, en caso de que a súa presenza sexa importante para a protección do euro.Os organismos que poderán recibir financiamento da Unión conforme ao programa son as autoridades nacionais competentes dos Estados membros para a detección de billetes e moedas falsos, tal como se definen no Regulamento (CE) n.º 1338/2001.O programa estará aberto á participación dos seguintes grupos:

-o persoal das axencias que interveñen na detección e a loita contra a falsificación de moeda (en particular as forzas de seguridade e as administracións financeiras, segundo as súas distintas atribucións no ámbito nacional);


-o persoal dos servizos de información;

-os representantes dos bancos centrais nacionais, das fábricas de moeda nacionais, dos bancos comerciais e dos demais intermediarios financeiros (especialmente en relación coas obrigas das entidades financeiras);


-os maxistrados e os xuristas especializados neste ámbito;


-calquera outro grupo de especialistas interesado (cámaras de comercio e industria ou estruturas equivalentes que poidan facilitar o acceso ás pequenas e medianas empresas, os detallistas e as empresas de transporte de fondos).
As actividades emprendidas conforme ao programa poderán ser organizadas conxuntamente pola Comisión e outros socios que posúan coñecementos técnicos adecuados, entre eles:
-os bancos centrais nacionais e o BCE;


-os Centros Nacionais de Análise (CNA) e os Centros Nacionais de Análise de Moedas (CNAM);


-o Centro Técnico e Científico Europeo (CTCE) e as Fábricas nacionais de moeda;


-Europol, Interpol e Eurojust;

-as oficinas centrais nacionais de loita contra a falsificación de moeda previstas no artigo 12 do Convenio de represión da falsificación de moeda, asinado en Xenebra o 20 de abril de 19298 , así como os demais servizos especializados na prevención, a detección e a represión da falsificación de moeda;


-os organismos especializados en materia de técnica de reprografía e autenticación, os impresores e gravadores;


-calquera outro organismo que conte con coñecementos técnicos

Financiamento

O orzamento para a execución do programa será de 7.700.000.000 euros para o período 2014-2020.O financiamento da Unión para as accións previstas adoptará a forma de subvencións e contratación pública. A porcentaxe de cofinanciación para as subvencións concedidas con cargo ao programa non excederán o 80 % dos gastos subvencionables. En casos excepcionais e debidamente xustificados, a porcentaxe de cofinanciación poderá cubrir o 90 % dos gastos.

Enlaces de Interese

Contacto

Dirección Xeral de Fiscalidade e Unión Aduaneira (DG TAXUD)
Rue Joseph II 79/Josef II-straat 79.1049 Bruxelas. Bélxica
+32 229-91111

Sello AYS Innova entidad adaptada

© Fundación Galicia Europa

Inicio Contacto Mapa Web Política de privacidad Política de Cookies Perfil de contratante