Subscríbete!

Se queres recibir a actualidade da UE no teu correo: noticias, convocatorias, procura de socios...

Preme Aquí


Axenda FGE

Aluguer de sala

Transparencia

Convocatorias UESíguenos en Twitter Síguenos en Facebook Síguenos en linkedin

Programa

MECANISMO CONECTAR EUROPA

Base Legal

Regulamento (UE) No. 1316/2013 do Parlamento Europeo e do Consello do 11 de decembro de 2013 polo que se crea o Mecanismo «Conectar Europa», polo que se modifica o Regulamento (UE) non. 913/2010 e polo que se derrogan os Regulamentos (CE) non 680/2007 e (CE) non 67/2010

Duración

2014 - 2020

Obxectivos

O MCE persegue os seguintes obxectivos dentro dos sectores do transporte, a enerxía e as telecomunicacións:

 • Contribuír a un crecemento intelixente, sostible e integrador, en liña coa Estratexia Europa 2020 mediante o desenvolvemento de redes transeuropeas modernas;
 • Permitir á UE lograr os seus obxectivos en materia de desenvolvemento sostible incluídos a redución do 20% das emisións de gases de efecto invernadoiro con respecto aos niveis de 1990, o aumento do 20% da eficiencia enerxética, e o incremento da cota de enerxías renovables ata o 20% de aquí a 2020;

Eidos de actuación

O mecanismo Conectar Europa abarca tres sectores:

 1. Sector do transporte: o MCE brinda apoio a proxectos de interese común que persigan

  • Eliminar os colos de botella, mellorar a interoperabilidade do transporte, realizar conexións onde non existan e, en particular, mellorar os tramos transfronteirizos;
  • Garantir uns sistemas de transporte sostibles e eficientes a longo prazo, co obxecto de prepararse para os futuros fluxos de transporte previstos, así como de facer posible a descarbonización de todos os modos de transporte;
  • Optimizar a integración e a interconexión dos modos de transporte e reforzar a interoperabilidade dos servizos de transporte, garantindo a accesibilidade das infraestruturas de transporte;

 2. Sector da enerxía: o MCE brinda apoio a proxectos de interese común que persigan un ou máis dos seguintes obxectivos

  • Aumentar a competitividade fomentando unha maior integración do mercado interior da enerxía e a interoperabilidade transfronteiriza das redes de electricidade e gas;
  • Aumentar a seguridade do abastecemento enerxético da Unión;
  • Contribuír ao desenvolvemento sostible e á protección do medio, integrando a enerxía de fontes renovables na rede de transporte, e a través do desenvolvemento de redes de enerxía e redes de dióxido de carbono intelixentes.

 3. Sector das telecomunicacións: no sector das telecomunicacións, o MCE apoia actuacións que persigan os obxectivos especificados no regulamento correspondente sobre orientacións para redes transeuropeas na área das infraestruturas de telecomunicacións.

Destinatarios

As propostas para poder participar no MCE poden ser presentadas por:

 • Un ou varios Estados membros;
 • Organizacións internacionais;
 • Empresas comúns;
 • Organismos ou empresas públicos ou privados establecidos nos Estados membros;
 • Entidades que carezan de personalidade xurídica conforme ao Dereito nacional aplicable, sempre e cando os seus representantes teñan capacidade para contraer obrigas xurídicas en nome das entidades e ofrezan unha garantía de protección dos intereses financeiros da Unión equivalente á ofrecida polas persoas xurídicas;

Non serán admisibles as propostas presentadas por persoas físicas. Sempre que a súa participación estea xustificada debidamente, poderán participar en accións que contribúan aos proxectos de interese común países terceiros e entidades establecidas nun país terceiro.

Financiamento

O mecanismo Conectar Europa contará cun presuposto de 33.242 millóns de euros, dos que 26.000 millóns se destinarán ao sector transporte, 6.000 millóns ao sector da enerxía e 1.000 millóns para o sector das telecomunicacións.

Comentarios

O MCE executarase a través de subvencións, contratos públicos e instrumentos financeiros. Os fondos do MCE serán xestionados directamente pola Comisión Europea que se encargará de seleccionar e adxudicar os proxectos presentados tras as correspondentes convocatorias de propostas establecidas nos programas de traballo anuais e plurianuais.

A Comisión, asistida pola Axencia Executiva de Innovación e Redes, encargarase de supervisar a execución técnica e financeira dos proxectos. Os fondos concedidos e non utilizados dentro dun determinado espazo de tempo, serán devoltos ao MCE co fin de ser asignados a outros proxectos.

Enlaces de Interese

Convocatorias

Pechadas

Convocatoria de propostas no marco do programa plurianual de traballo para a concesión de subvencións no ámbito das infraestructuras enerxéticas transeuropeas - CEF-Energy-2015-2

12/07/2014 - Convocatoria de propostas para a creación do Marco de Colaboración para a Implementación de SESAR (Mecanismo Conectar Europa - Sector do Transporte) MOVE/E2-2014-717/SESAR FPA

11/09/2014 - Convocatorias de propostas conforme ao programa plurianual de traballo con vistas á concesión de subvencións no ámbito da infraestrutura transeuropea de transporte - CONECTAR EUROPA

11/09/2014 - Convocatoria de propostas conforme ao programa anual de traballo con vistas á concesión de subvencións no ámbito da rede de infraestrutura transeuropea de transporte – CONECTAR EUROPA

12/11/2015 - Convocatorias de propostas conforme ao programa plurianual de traballo con vistas á concesión de asistencia financeira no ámbito do Mecanismo Conectar Europa (MCE) — Sector do transporte para o período 2014-2020

17/11/2015 - Segunda convocatoria de propostas relativas ao programa de traballo de subvencións no ámbito das redes transeuropeas de telecomunicacións conforme ao Mecanismo «Conectar Europa» para o período 2014-2020 - CEF-TC-2015-2

03/03/2016 - Intercambio electrónico de Información de Seguridade Social (EESSI) - CEF-TC-2016-1

03/03/2016 -

2016 CEF Telecom call - BRIS - CEF-TC-2016-1

03/03/2016 - Contratación pública electrónica (eProcurement) - CEF-TC-2016-1

18/03/2016 - Proxectos de interese común baixo o Mecanismo Conectar Europa no eido das infraestructuras transeuropeas de enerxía - CEF-Energy-2016-1

12/05/2016 - Identificación e Sinatura electrónica (eIdentification (eID) & eSignature) - CEF-TC-2016-2

12/05/2016 - Envío electrónico de documentos (eDelivery) - CEF-TC-2016-2

12/05/2016 - Public Open Data - CEF-TC-2016-2

12/05/2016 - Portal Europeo de e-Xustiza (European e-Justice Portal) - CEF-TC-2016-2

29/06/2016 - Acción de Apoio ao Programa (PSA) para unha arquitectura marco europea para os servizos de transporte intelixente (ITS) baixo o Mecanismo Conectar Europa (CEF) - MOVE/C3-2016-405

30/06/2016 - Segunda Convocatoria 2016 para infraestructuras energéticas transeuropeas del Mecanismo Conectar Europa (CEF Energy) - CEF-Energy-2016-2

20/09/2016 - Facturación electrónica (eInvoicing) - CEF-TC-2016-3

20/09/2016 - Europeana - CEF-TC-2016-3

20/09/2016 - Traducción automática (e-translation) - CEF-TC-2016-3

20/09/2016 - Cyber Seguridade - CEF-TC-2016-3

20/09/2016 - Internet mais seguro - CEF-TC-2016-4

13/10/2016 - Convocatoria anual para propostas de proxectos de interese común no eido das redes de transporte trans-europeas – CEF-TR-2016-1-AP-General

13/10/2016 - Convocatoria multianual para propostas de proxectos de interese común no eido das redes de transporte trans-europeas - CEF-TR-2016-1-MAP-General

16/02/2017 - Convocatoria anual para propostas de proxectos de interese común no campo das redes de transporte transeuropeas - 2017-CEF-TR-MAP-Blending

13/03/2017 - 2017 CEF Telecom Call - Sistema de Interconexión de Rexistros Comerciais de Telecomunicacións

13/03/2017 - 2017 CEF Telecom Call - Portal Europeo de e-Xustiza (CEF-TC-2017-1)

13/03/2017 - 2017 CEF Telecom Intercambio Electrónico de Información de Seguridade Social (EESSI)

02/05/2017 - Convocatoria de propostas relativas á Acción de Apoio ao Programa (PSA) para a implementación do intercambio de datos utilizado para os mapas dixitais para as viaxes multimodales a escala da Unión e os servizos de información sobre o tráfico en tempo real na rede TEN-T

06/05/2017 - 2017 Premio CEF Telecom call- Ciber Seguridade

06/05/2017 - 2017 Premio CEF Telecom call- eHealth

06/05/2017 - 2017 Premio CEF Telecom call- Entrega Electrónica

06/05/2017 - 2017 Premio CEF Telecom call- Contratación Pública

19/06/2017 - Convocatoria de propostas 2017 - Acción de Apoio ao Programa (PSA) para a aplicación do intercambio de datos utilizado para os mapas dixitais para as viaxes multimodales a escala da Unión e os servizos de información sobre o tráfico en tempo real na rede TEN-T

28/06/2017 - 2017 CEF Telecom call - Europeana 

28/06/2017 - 2017 CEF Telecom call - Facturación electrónica

28/06/2017 - 2017 CEF Telecom call - Traducción electrónica (eTranslation)

28/07/2017 - 2017 CEF Telecom call - Datos públicos abertos

14/08/2017 - Proxecto piloto- Aplicación dos requisitos de accesibilidade web por defecto nas ferramentas e plataformas de creación web 

19/03/2018 -

Infraestructuras enerxéticas transeuropeas

12/06/2018 - 2018 CEF Telecom call - Tradución automática

26/06/2018 - Producción de noticias basadas en datos sobre asuntos de la UE

31/07/2018 - CEF Telecom - Sanidade electrónica (CEF-TC-2018-4)

16/01/2019 - 2019 CEF Convocatoria de transporte

16/10/2019 - 2019 CEF Transporte

Sello AYS Innova entidad adaptada

© Fundación Galicia Europa

Inicio Contacto Mapa Web Política de privacidad Política de Cookies Perfil de contratante