Subscríbete!

Se queres recibir a actualidade da UE no teu correo: noticias, convocatorias, procura de socios...

Preme Aquí


Axenda FGE

Aluguer de sala

Transparencia

Convocatorias UESíguenos en Twitter Síguenos en Facebook Síguenos en linkedin

Programa

EaSI

Base Legal

Regulamento (UE) No. 1296/2013 do Parlamento Europeo e do Consello do 11 de decembro de 2013 relativo a un Programa da Unión Europea para o Emprego e a Innovación Social («EaSI») e polo que se modifica a Decisión non. 283/2010/UE, pola que se establece un instrumento europeo de microfinanciamento para o emprego e a inclusión social

Duración

2014 - 2020

Obxectivos

 • Reforzar a adhesión dos responsables políticos a todos os niveis e preparar actuacións concretas, tanto a nivel da Unión como dos Estados membros, nas áreas de emprego, asuntos sociais e inclusión social;
 • Apoiar o desenvolvemento de sistemas de protección social e mercados de traballo axeitados, accesibles e eficientes;
 • Modernizar e garantir unha aplicación efectiva da lexislación europea;
 • Promover a mobilidade laboral e potenciar as oportunidades de traballo por medio do desenvolvemento dun mercado de traballo aberto;
 • Promover o emprego e a integración social, mediante o aumento da dispoñibilidade e a accesibilidade do microfinanciamento para as persoas vulnerables que desexen crear unha microempresa, así como para as microempresas existentes, e potenciar o acceso ao financiamento para as empresas sociais;

Eidos de actuación

O programa EaSI está composto por tres eixes complementarios entre si: 1) Progress; 2) EURES e 3) Microfinanciamento e emprendimiento social;

 1. Progress: apoia accións nas áreas de 1) emprego; 2) protección e integración social 3) redución e prevención da pobreza; 4) condicións de traballo. Poden financiarse os seguintes tipos de actividades:

  • Áctividades de análise: recompilación de datos e estatísticas; a elaboración de enquisas, estudos, análise, informes e avaliacións; seguimento e avaliación da transposición e a aplicación do dereito da UE; preparación e aplicación da experimentación en política social; difusión dos resultados destas actividades de análise.
  • Actividades de aprendizaxe mutua, sensibilización e difusión: intercambios e difusión de boas prácticas; actos, conferencias e seminarios da Presidencia do Consello; formación de profesionais xurídicos e políticos; elaboración e publicación de guías, informes e material educativo; actividades de información e comunicación; desenvolvemento e mantemento dos sistemas de información co fin de intercambiar e difundir información sobre a política e a lexislación da Unión, e sobre o mercado de traballo.

 2. EURES: apoia accións nas áreas de 1) desenvolvemento e mantemento dos sistemas de información sobre o mercado de traballo; 2) desenvolvemento dos servizos de contratación e colocación de traballadores; 3) asociacións transfronteirizas.

  O eixe EURES financia as accións para fomentar a mobilidade voluntaria das persoas na Unión, en concreto:

  • O desenvolvemento e as actividades das asociacións transfronteirizas de EURES;
  • A prestación de servizos de información, asesoramento, colocación e contratación de traballadores transfronteirizos;
  • O desenvolvemento da plataforma dixital multilingüe;
  • O desenvolvemento de plans de mobilidade específicos;
  • A aprendizaxe mutua entre os axentes de EURES e a formación dos asesores de EURES, incluída os asesores das asociacións transfronteirizas de EURES;
  • As actividades de información e comunicación para dar a coñecer as vantaxes da mobilidade xeográfica e laboral en xeral, e as actividades e servizos de EURES;

 3. Microfinanciamento e emprendimiento social: este eixe apoia accións nas áreas de 1) microfinanciamento para grupos vulnerables e microempresas; 2) empresas sociais;
O eixe de microfinanciamento e emprendimiento social presta apoio ao microfinanciamento e ás empresas sociais, incluída a creación de capacidade institucional, en particular, mediante a utilización de instrumentos de financiamento

Destinatarios

 1. Progress: a participación está aberta a todos os Estados membros da UE, Estados candidatos, países do Espazo Económico Europeo (EEE) e da Asociación Europea de Libre Comercio. En concreto poden participar:

  • As autoridades nacionais, rexionais e locais;
  • Os servizos de emprego;
  • Os organismos especializados previstos na lexislación da Unión;
  • Os interlocutores sociais;
  • As organizacións no;
  • As institucións de educación superior e os centros de investigación;
  • Os expertos en avaliación e en avaliación de impacto;
  • Os institutos nacionais de estatística;
  • Os medios de comunicación;

 2. EURES: poden participar os Estados membros da UE, os países do EEE e a Confederación Suíza. En particular a participación está aberta aos organismos, axentes e institucións designados por un Estado membro ou pola Comisión, incluíndo:

  • As autoridades nacionais, rexionais e locais;
  • Os servizos de emprego;
  • As organizacións de interlocutores sociais e outros axentes interesados;

 3. Microfinanciamento e emprendimiento social: este eixe está aberto a organismos públicos e privados radicados a escala nacional, rexional ou local, dos Estados membros da UE, Estados candidatos, países do Espazo Económico Europeo (EEE) e da Asociación Europea de Libre Comercio.

Financiamento

EaSI conta con 919 millóns de euros. O 61% do orzamento dedícase ao eixe Progress, un 18% ao eixe EURES e un 21% ao eixe Microfinanciamento e emprendimiento social.

Comentarios

As actividades de financiamento do programa EaSi son xestionadas directamente pola Comisión que adopta plans de traballo que abranguen os tres eixes de actuación, por un período de tres anos. Para solicitar financiamento debese acudir ás convocatorias de propostas e as licitacións correspondentes.

Enlaces de Interese

Convocatorias

Pechadas

EaSI PROGRESS: Intercambio de información e actividades de difusión sobre ofertas de Garantía Xuvenil para xóvenes. (VP/2015/005)

Accións de información, consulta e participación dos representantes das empresas. Convocatoria VP/2015/003

14/03/2014 - Accións de formación e información dirixidas ás organizacións sindicais. Convocatoria de propostas VP/2014/002

14/03/2014 - Apoio ao diálogo social 2014. Convocatoria de propostas VP/2014/001

18/03/2014 - Accións de información, consulta e participación dos representantes das empresas. - VP/2014/003

19/05/2014 - Convocatoria de propostas de innovación de política social de apoio ás reformas nos servizos sociais - VP/2014/008

13/06/2014 - Convocatoria para desprazamento de traballadores: mellorar a cooperación administrativa e o acceso á información - VP/2014/007

01/07/2014 - Convocatoria de propostas - ONGs inclusión social ou microfinanzas - VP/2014/009

03/07/2014 - Convocatoria de propostas sobre Consellos europeos de competencias- VP/2014/012

18/07/2014 - VP/2014/011 - Convocatoria de asociación e apoio transfronteirizos á cooperación en materia de mobilidade dentro da UE para os interlocutores sociais e os países do EEE

31/07/2014 - VP/2014/013 - ”O teu primeiro traballo EURES” (“Your First EURES Job”)

31/08/2014 - Convocatoria de propostas para o apoio ás reformas de protección social EaSI - VP/2014/006

14/10/2014 - Convocatoria para promover a contribución dos aforros privados para a adecuación das pensións – VP/2014/14

31/03/2015 - O teu primeiro emprego EURES- VP/2015/006

10/07/2015 - Proposta de apoio a proxectos nacionais dunha Tarxeta Europea da Discapacidade mutuamente recoñecida e vantaxes asociadas (VP/2015/012)

15/09/2015 - Convocatoria de propostas de innovación en políticas sociais de apoio ás reformas dos servicios sociais.

01/04/2016 -

As medidas de información e formación para os sindicatos-VP/2016/002

08/04/2016 -

Intercambio de información e difusión de actividades para mozos no marco da Garantía Xuvenil - VP/2016/008

13/04/2016 - Accións para impulsar a demanda e a oferta do mercado de financiamento para as empresas sociais - VP/2016/007

15/04/2016 - Soporte para o Diálogo Social VP/2016/001

18/04/2016 - Información, consulta e participación dos representantes das empresas - VP/2016/003

20/04/2016 - Desprazamento de traballadores: mellorar a cooperación administrativa e o acceso á información - VP/2016/006

29/04/2016 - Mellorando o expertise no campo das relacións laborais - VP/2016/004

04/05/2016 -

Asociacións transfronteirizas e apoio á cooperación en materia de mobilidade dentro da UE para os países do EEE e os interlocutores sociais - VP/2016/005

20/12/2016 - Corpo  Europeo de Solidariedade– Vertente ocupacional - VP/2016/018 

21/12/2016 - Integración rápida no mercado de traballo de nacionais de terceiros países dirixidos exclusivamente aos solicitantes de asilo, aos refuxiados e aos seus familiares - VP/2016/015 

18/04/2017 - Medidas de información e formación para as organizacións de traballadores/ Programa EaSI

19/04/2017 - Convocatoria de propostas no ámbito do traballo non declarado/ Programa EaSI- Progress

21/04/2017 - Desprazamento de traballadores: mellorar a cooperación administrativa e o acceso á información/ EaSI-Progress

18/05/2017 - Información, consulta e participación dos representantes nas empresas

30/05/2017 - Asociacións transfronteirizas e apoio a cooperación en materia de mobilidade intracomunitaria para os países da EEE e os interlocutores sociais/ Programa EaSI

30/05/2017 - Apoio ao dialogo social / EASI

14/06/2017 - Reactivar - esquema de mobilidade laboral dentro da UE para os parados maiores de 35 anos.

03/07/2017 - Soporte de custos de transacción para o financiamento de empresas sociais

01/03/2018 - Actividades no Eido do Traballo Non declarado

06/03/2018 -

21/03/2018 - Información, Consultas e Representación dos Traballadores nas Empresas

31/03/2018 - Desprazamento de traballadores: mellora da cooperación administrativa e o acceso á información 

12/04/2018 -


30/04/2018 - Mellora da experiencia no eido das relacións laborais

23/07/2018 - Subvencións de funcionamento a redes da UE cun acordo marco de asociación para o período 2018-2021 e activas en inclusión social e redución da pobreza, ou microfinanciación e finanzas de empresas sociais

22/05/2019 - VP/2019/006: Información, consulta e participación dos representantes das empresas

04/06/2019 - Innovación social e reformas nacionais – Coidados a
longo prazo

24/06/2019 -

Sello AYS Innova entidad adaptada

© Fundación Galicia Europa

Inicio Contacto Mapa Web Política de privacidad Política de Cookies Perfil de contratante