Subscríbete!

Se queres recibir a actualidade da UE no teu correo: noticias, convocatorias, procura de socios...

Preme Aquí


Axenda FGE

Aluguer de sala

Transparencia

Convocatorias UESíguenos en Twitter Síguenos en Facebook Síguenos en linkedin

Programa

ESPON

Base Legal

REGULAMENTO (UE) Nº 1303/2013 DO PARLAMENTO EUROPEO E DO CONSELLO de 17 de decembro de 2013 polo que se establecen disposicións comúns relativas ao Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional, ao Fondo Social Europeo, ao Fondo de Cohesión, ao Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural e ao Fondo Europeo Marítimo e da Pesca, e polo que se establecen disposicións xerais relativas ao Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional, ao Fondo Social Europeo, ao Fondo de Cohesión e ao Fondo Europeo Marítimo e da Pesca, e derrógase o Regulamento (CE) n ou 1083/2006 do Consello.

Duración

2014-2020

Obxectivos

O obxectivo do Programa de Cooperación ESPON 2020 é o de apoiar o reforzo da efectividade da Política de Cohesión da UE e outras políticas sectoriais e programas agrupados baixo Fondo Estruturais e de Investimento Europeos, así como políticas de desenvolvemento nacionais e rexionais, a través da produción, diseminación e promoción de evidencia territorial que cubra o territorio dos 28 membros da UE, así como os catro países socios: Islandia, Liechtenstein, Noruega e Suíza.


Os obxectivos específicos que guían a implementación do programa ESPON 2020 son:


 • Obxectivo específico 1: Fomentar a produción de evidencia territorial a través da investigación aplicada e de análise.


 • Obxectivo específico 2: Optimizar a transferencia do coñecemento actualizado e o apoio analítico ao usuario.


 • Obxectivo específico 3: Mellorar a observación territorial e as ferramentas para a súa análise.


 • Obxectivo específico 4: Maior divulgación e comprensión das evidencias territoriais.


 • Obxectivo específico 5:Xerar provisións de implementación máis sinxelas, eficaces e eficientes e unha asistencia máis profesional.

Eidos de actuación

Eixos prioritarios de ESPON 2020:


Para cumprir coa estratexia, misión e obxectivos do programa ESPON 2020, dous eixos prioritarios guiarán a implementación do programa:


 • Eixo prioritario 1: Evidencia territorial, transferencia, observación, ferramentas e divulgación.


 • Eixo prioritario 2: Asistencia técnica


A organización da implementación do programa ao redor de dous eixos prioritarios está intimamente relacionada co establecemento dun único beneficiario, ESPON EGTC (Grupo Europeo de Cooperación Territorial, polas súas siglas en inglés) para a implementación do Eixo Prioritario 1.


O eixo prioritario 1 cobre un único obxectivo temático da Regulación da Cooperación Europea Territorial e pronunciarase en relación coa prioridade de investimento: capacidade institucional e unha administración pública eficiente.

Destinatarios

Os principais destinatarios son:


 • Decisores europeos, en particular no ámbito da Política de Cohesión e outras políticas e programas sectoriais e temáticos, especialmente aqueles que actualmente non estean a desenvolver plenamente o seu enfoque territorial.


 • Decisores nacionais e funcionarios responsables de cohesión territorial, cooperación territorial europea, estratexias macro-rexionais e preparación e implementación da Política de Cohesión a nivel nacional, do mesmo xeito que outras áreas políticas relevantes.


 • Autoridades que implementan e preparan informes sobre programas financiados por FEI.


 • Decisores locais e rexionais e funcionarios responsables de desenvolvemento territorial e involucrados ou coa intención de participar en cooperación transfronteiriza, transnacional e macro-rexional.


O segundo grupo de destinatarios, os seguintes actores son importantes como receptores e usuarios de evidencia territorial:


 • Organizacións que promovan diferentes intereses rexionais e/ou urbanos a nivel europeo.


 • Académicos universitarios, tanto investigadores como estudantes como futuros decisores.


 • O sector privado e audiencias europeas máis amplas.


Como provedores da capacidade de investigación e excelencia científica para ESPON 2020, os académicos, científicos e investigadores son importantes para os resultados de ESPON 2020. Indirectamente, as accións e actividades correspondentes de ESPON 2020 beneficiarán ás comunidades científicas dentro de Europa no ámbito da investigación territorial.

Financiamento

41,377,019.00 €

Enlaces de Interese

Contacto

Unidade de Coordinación ESPON
info@espon.eu


Fundación Xeral da Universidade de Alcalá
espon_espana@fgua.es

Convocatorias

Pechadas

10/02/2016 - Análises Específicas (Targeted Analyses)

Sello AYS Innova entidad adaptada

© Fundación Galicia Europa

Inicio Contacto Mapa Web Política de privacidad Política de Cookies Perfil de contratante