Subscríbete!

Se queres recibir a actualidade da UE no teu correo: noticias, convocatorias, procura de socios...

Preme Aquí


Axenda FGE

Aluguer de sala

Transparencia

Convocatorias UESíguenos en Twitter Síguenos en Facebook Síguenos en linkedin

Programa

Instrumento de Estabilidade (IFS)

Base Legal

DOUE L 77/01, 15.3.2014. Regulamento 230/2014 do Parlamento Europeo e do Consello, de 11 de marzo de 2014, polo que se establece un instrumento en prol da estabilidade e a paz .
DOUE L 77/95, 15.3.2014. Regulamento 236/2014 do Parlamento Europeo e do Consello, de 11 de marzo de 2014, polo que se establecen normas e procedementos de execución comúns dos instrumentos da Unión para o financiamento da acción exterior.Duración

2014-2020

Obxectivos

O Instrumento en prol da Estabilidade e a Paz proporciona, para o período de 2014 ata 2020, apoio directo á política exterior da Unión, mellorando a eficiencia e a coherencia en materia de resposta a crise, prevención de conflitos, consolidación da paz e preparación fronte a situacións de crises, así como para facer fronte a ameazas mundiais e transregionales.

Eidos de actuación

O Instrumento en prol da estabilidade e a paz conta con tres liñas de acción:


1. Axudas en resposta a situacións de crises ou crises incipiente para previr conflitos.
A Unión prestará axuda técnica e financeira, en resposta ás seguintes situacións excepcionais e imprevistas:
a) unha situación de urxencia, crise ou crise incipiente, 

b) unha situación que supoña unha ameaza para a democracia, a lei e a orde pública, a protección dos dereitos humanos e as liberdades fundamentais ou a seguridade e protección das persoas, en particular daquelas expostas á violencia de xénero en situacións de inestabilidade, ou 

c) unha situación que ameace con derivar nun conflito armado ou con desestabilizar gravemente o terceiro país ou os terceiros países en cuestión.
Dita axuda poderá abordar tamén situacións en que a Unión invocase as cláusulas sobre os elementos esenciais dos acordos internacionais, con obxecto de suspender, total ou parcialmente, a cooperación con terceiros países.


2. Axuda para a prevención de conflitos, consolidación da paz e preparación fronte a situacións de crises
A Unión prestará axuda técnica e financeira. Dita axuda abarcará o apoio a medidas destinadas a construír e reforzar a capacidade da Unión e dos seus socios de previr conflitos, consolidar a paz e facer fronte ás necesidades anteriores e posteriores á crise, para:
a) promover a detección precoz e a análise de risco sensible ao conflito na formulación e execución de políticas;
b) facilitar e capacitar na consolidación da confianza, mediación, diálogo e reconciliación, con especial atención ás tensións incipientes entre comunidades;
c) reforzar as capacidades para a participación e o despregamento en misións civís de estabilización;
d) mellorar a recuperación posconflicto e a recuperación poscatástrofe de importancia para a situación política e de seguridade;
e) frear o uso de recursos naturais para financiar conflitos, e apoiar o cumprimento por parte dos interesados de iniciativas como o sistema de certificación do proceso de Kimberley, especialmente polo que respecta á execución de controis internos eficaces sobre a produción e o comercio de recursos naturais.


3. Axuda para facer fronte a ameazas mundiais e transregionales e a ameazas incipientes
A Unión prestará axuda técnica e financeira nos ámbitos seguintes:
a) ameazas para a lei e a orde pública, a seguridade e protección dos cidadáns, infraestruturas de importancia vital e a saúde pública;
b) atenuación e preparación ante os riscos, xa sexan de orixe intencionada, accidental ou natural, en relación con materiais ou axentes químicos, biolóxicos, radiológicos e nucleares.


Destinatarios

Delegacións da UE Actuando nos terceiros países involucrados.


Financiamento

2.338.719.000 €.

Comentarios

A axuda da Unión executarase mediante:


1. Medidas de axuda excepcionais e programas de resposta provisionais.
As medidas de axuda excepcionais poderán ter unha vixencia máxima de 18 meses, que poderá prorrogarse dúas veces por un novo período de seis meses, ata un máximo de 30 meses, en caso de obstáculos obxectivos e imprevistos á súa aplicación, sempre que non aumente o importe financeiro da medida. En casos de crises e conflitos prolongados, a Comisión poderá adoptar unha segunda medida de axuda excepcional, cuxa duración poderá ser de ata 18 meses.


2. Documentos de estratexia temáticos e programas indicativos plurianuais.
Os documentos de estratexia temáticos proporcionarán un marco de cooperación entre a Unión e os países ou rexións socios interesados. A elaboración e a aplicación dos documentos de estratexia temáticos respectará os principios de efectividade da axuda, tales como asociación, coordinación e, cando cumpra, harmonización. Os documentos de estratexia temáticos redactaranse, en principio, baseándose nun diálogo da Unión ou, se procede, dos Estados membros afectados, cos países e rexións socios interesados, asociando á sociedade civil e as autoridades rexionais e locais.
Cada documento de estratexia temático acompañarase dun programa indicativo plurianual que sintetizará os ámbitos prioritarios seleccionados para o financiamento da Unión, os obxectivos específicos, os resultados previstos, os indicadores de rendemento e o calendario da axuda da Unión.


3. Programas de acción anuais, medidas illadas e medidas especiais.


4. Medidas de apoio.
A Unión adoptará medidas de cooperación para o desenvolvemento, así como medidas de cooperación financeira, económica e técnica con terceiros países, organizacións rexionais e internacionais e outros axentes estatais e da sociedade civil.
Como axentes da sociedade civil inclúese ás organizacións non gobernamentais, as organizacións de poboacións indíxenas, os grupos de iniciativas locais e agrupacións profesionais, as cooperativas, os sindicatos de traballadores, as organizacións representativas de intereses económicos e sociais, as organizacións locais (incluídas as redes) que traballan no ámbito da cooperación e a integración rexionais descentralizadas, as organizacións de consumidores, as organizacións de mulleres ou novas, as organizacións de ensino, culturais, de investigación e científicas, as universidades, as igrexas e asociacións ou comunidades relixiosas, os medios de comunicación e calquera asociacións non gobernamentais e fundacións públicas e privadas que poidan contribuír ao desenvolvemento ou á dimensión exterior das políticas internas.


Enlaces de Interese

Sello AYS Innova entidad adaptada

© Fundación Galicia Europa

Inicio Contacto Mapa Web Política de privacidad Política de Cookies Perfil de contratante