Subscríbete!

Se queres recibir a actualidade da UE no teu correo: noticias, convocatorias, procura de socios...

Preme Aquí


Axenda FGE

Aluguer de sala

Transparencia

Convocatorias UESíguenos en Twitter Síguenos en Facebook Síguenos en linkedin

Programa

Voluntarios de Axuda Humanitaria da UE (EUAV)

Base Legal

Tres actos definen os diferentes aspectos da iniciativa de Voluntarios de Axuda Humanitaria da UE. O Regulamento (EU) Nº 375/2014 establece a iniciativa e proporciona o marco para a mesma.
Estándares e procedementos para a iniciativa pódense atopar no Regulamento de Execución 1244/2014 e o Regulamento Delegado C(2014) 7725


Duración

2014-2020

Obxectivos

-Desenvolvemento das habilidades dos voluntarios e a profesionalización do sector da axuda
-Desenvolvemento das capacidades das organizacións e os terceiros países
-Desenvolvemento de solidariedade a través do voluntariado, centrándose nos múltiples beneficios que isto pode proporcionar, tanto para os voluntarios como para as organizacións
-Crear novas oportunidades para o voluntariado en Axuda Humanitaria e para aqueles xa con experiencia


Eidos de actuación

Organizacións de Axuda humanitaria en diversos ámbitos actuando en diversos países.
A formación requirida e o tipo de traballo a realizar dependerá das organizacións


Destinatarios

A selección de Voluntarios será dirixida polas necesidades no sector e guiada polos principios de igualdade e non discriminación. Os voluntarios son:


-Cidadáns da UE e residentes de longo percorrido nun Estado Membro
-Cidadáns de potenciais países candidatos, países da EEA ou a PEV poderán presentar a súa solicitude cando se asinen acordos bilaterais.


As organizacións socias son as encargadas da identificación, selección, preparación e despregamento dos voluntarios, á vez que seguimento tras asignarlles funcións.


Financiamento

147.9 millóns de €

Comentarios

Este programa baséase nos resultados dunha experiencia piloto anterior, que mobilizou 270 voluntarios procedentes de 30 países diferentes para cooperar en proxectos desenvolvidos en 44 países de acollida. Ou novo programa prevé, durante vos sete anos de duración, formar e enviar 4.000 voluntarios a proxectos
de axuda humanitaria, formar 4.400 voluntarios e persoal dás organizacións que traballan sobre ou terreo, e contar coa axuda de 10.000 voluntarios online
que asistan ás entidades participantes en tarefas que non requiran presenza física sobre ou terreo.
Ou funcionamento de EUAV consta de dúas fases. Primeiro, a Axencia Executiva non ámbito Educativo, Audiovisual e Cultural (EACEA) publica unha convocatoria dirixida a entidades se ánimo de lucro (ONG, entidades de dereito público...)para presentar proxectos de voluntariado en zonas vulnerables. Unha vez seleccionados lestes proxectos, as entidades responsables publican as súas propias convocatorias para seleccionar vos voluntarios. Ou Departamento de Axuda Humanitaria e Protección Civil dá Comisión Europea (BOTO) dá Unión Europea recolle na súa web todas estas convocatorias, de xeito que poidan
presentarse interesados de toda a UE.
A iniciativa acollerá voluntarios cunha gran variedade de perfís, con ou sen experiencia en axuda humanitaria, e de todas as idades a partir de 18 anos, incluíndo persoas xubiladas. Crearase igualmente unha rede de voluntarios europeos que sirva de plataforma de contacto entre vos participantes antes e despois dá súa experiencia de voluntariado. Vos voluntarios recibirán adestramento, previa avaliación dás súas necesidades, antes do seu desprazamento e durante vos días iniciais dá súa estancia.


Enlaces de Interese

Convocatorias

Pechadas

30/07/2015 - Iniciativa de voluntariado de axuda da UE: Despregamento de Voluntarios de Axuda da UE, con postos de aprendiz para profesionais novos e desenvolvemento de capacidades ou asistencia técnica para as organizacións executoras.

17/03/2016 - Iniciativa de voluntarios de axuda da UE EACEA/14/2016

20/04/2017 - Despregamento de Voluntarios da Axuda da UE

21/04/2017 - Iniciativa de Voluntarios da Unión Europea: Proxectos para o despregamento de Voluntarios de Axuda da UE de alto nivel e junior para apoiar e complementar a axuda humanitaria en terceiros países

Sello AYS Innova entidad adaptada

© Fundación Galicia Europa

Inicio Contacto Mapa Web Política de privacidad Política de Cookies Perfil de contratante