Subscríbete!

Se queres recibir a actualidade da UE no teu correo: noticias, convocatorias, procura de socios...

Preme Aquí


Axenda FGE

Aluguer de sala

Transparencia

Convocatorias UESíguenos en Twitter Síguenos en Facebook Síguenos en linkedin

Programa

Instrumento Europeo para a Democracia e os Dereitos Humanos (EIDHR)

Base Legal

DOUE L 77/85, 15.3.2014. Regulamento 235/2014 do Parlamento Europeo e do Consello, de 11 de marzo de 2014, polo que se establece un instrumento financeiro para a democracia e os dereitos humanos a escala mundial


DOUE L 77/95, 15.3.2014. Regulamento 236/2014 do Parlamento Europeo e do Consello, de 11 de marzo de 2014, polo que se establecen normas e procedementos de execución comúns dos instrumentos da Unión para o financiamento da acción exterior.

Duración

2014-2020

Obxectivos

Apoiar, desenvolver e consolidar a democracia nos terceiros países, mediante o reforzo da democracia participativa e representativa, o fortalecemento do ciclo democrático global, en particular mediante o reforzo do papel activo da sociedade civil dentro de devandito ciclo, o Estado de Dereito e o aumento da fiabilidade dos procesos electorais e incrementar o respecto e a observancia dos dereitos humanos e as liberdades fundamentais, e reforzar a súa protección, fomento, aplicación e seguimento, principalmente a través do apoio ás organizacións pertinentes da sociedade civil, aos defensores dos dereitos humanos e ás vítimas de represión e de abusos.

Eidos de actuación

1. Apoio aos dereitos humanos e aos defensores dos dereitos humanos nas situacións que os colocan en maior risco. O EIDH contribuirá a satisfacer as necesidades máis urxentes dos dereitos humanos, proporcionará así mesmo axuda a medio e longo prazo que permita aos dereitos humanos e á sociedade civil a realización do seu labor. As accións terán presente a preocupante tendencia actual á constricción do espazo atribuído á sociedade civil.


2. Apoio a outras prioridades da Unión no ámbito dos dereitos humanos.
As accións no marco deste obxectivo centraranse en prestar apoio ás actividades cun compromiso temático concreto. As accións serán coherentes coas prioridades indicadas no Marco Estratéxico e o Plan de Acción da Unión Europea sobre Dereitos Humanos e Democracia.
As accións incluídas neste obxectivo apoiarán, entre outros, a dignidade humana (especialmente a loita contra a pena de morte e contra a tortura, e outros tratos ou penas crueis, inhumanos ou degradantes); os dereitos económicos, sociais e culturais; a loita contra a impunidade; a loita contra todas as formas de discriminación; os dereitos da muller e a igualdade entre os sexos.


3. Apoio á democracia.
As accións no marco deste obxectivo apoiarán aos actores que defendan pacíficamente en favor da democracia en terceiros países, con miras a reforzar a democracia participativa e representativa, a transparencia e a responsabilización. As accións centraranse no afianzamento da participación e a representación políticas, así como na defensa da democracia.


4. Observación electoral por parte da Unión
As accións no marco deste obxectivo centraranse na observación de eleccións que contribúa a aumentar a transparencia e a confianza no proceso electoral, como parte do obxectivo máis amplo de fomentar e impulsar os procesos democráticos. As Misións de Observación Electoral da (UE MOE) de gran alcance gozan dun recoñecemento amplo como proxectos emblemáticos da acción exterior da Unión, e seguen sendo a principal forma de acción no marco deste obxectivo.


5. Apoio a actores e procesos crave específicos, incluídos instrumentos e mecanismos internacionais e rexionais no ámbito dos dereitos humanos.
As accións no contexto deste obxectivo incluirán actividades en apoio da contribución da sociedade civil local aos diálogos sobre dereitos humanos da Unión, así como do desenvolvemento e a execución de instrumentos e mecanismos internacionais e rexionais de dereitos humanos e de instrumentos e de mecanismos internacionais de xustiza penal, incluíndo a Corte Penal Internacional.


Destinatarios

O EIDHR actúa naqueles países para os cales se desenvolveu un proxecto relevante para mellorar as garantías en materia de democracia e Dereitos Humanos.
A día de hoxe actúa en máis de 50 países


Financiamento

1.332.752.000 €

Comentarios

A axuda comunitaria executarase a través das seguintes medidas:


a) documentos de estratexia e as súas posibles revisións.
b) programas de acción anuais.
c) medidas especiais.

A axuda da Unión será coherente co marco xeral da acción exterior da Unión e complementaria da que dispoñan outros instrumentos ou acordos de axuda exterior. A Unión, esta e os Estados membros procurarán intercambiar información periodicamente e consultaranse entre si na fase inicial do proceso de programación, co fin de fomentar a complementariedade e a coherencia das súas respectivas actividades tanto a escala da toma de decisións como in situ. Estas consultas poderán dar lugar a unha programación conxunta e a unha actuación conxunta entre a Unión e os seus Estados membros. A Unión consultará así mesmo a outros doantes e actores.


Os documentos de estratexia establecerán a estratexia de axuda da Unión e establecerán as áreas prioritarias seleccionadas para o seu financiamento pola Unión durante o período de vixencia, os obxectivos específicos, os resultados esperados e os indicadores de rendemento. Establecerán tamén a dotación financeira indicativa, globalmente e para cada ámbito prioritario, cando cumpra, en forma de intervalo de valores.


Enlaces de Interese

Contacto

Comisión Europea
Oficina de Cooperación EuropeAid
Oficina J-54 01/34
Sr. André Debongnie
Rue da Loi, 200
B-1049 - Bruxelas
EuropeAid-Cpn@cec.eu.int


Convocatorias

Pechadas

26/03/2015 - Diplomacia cultural en Palestina-Europe-Aid/136-821/L/ACT/PS

15/01/2016 -

Organismos da sociedade civil (OSC) e autoridades locais (AL) en Nicaragua e Instrumento Europeo para a Democracia e os Dereitos Humanos (IEDDH) En Nicaragua e Panamá - EuropeAid/151147/DD/ACT/Multi

15/01/2016 -

Proxecto “Apoio a medidas de prevención e control de drogas e crime organizado en Nicaragua” - Chamado a propostas para actores non estatais e autoridades locais-EuropeAid/151358/DD/ACT/

Sello AYS Innova entidad adaptada

© Fundación Galicia Europa

Inicio Contacto Mapa Web Política de privacidad Política de Cookies Perfil de contratante