Subscríbete!

Se queres recibir a actualidade da UE no teu correo: noticias, convocatorias, procura de socios...

Preme Aquí


Axenda FGE

Aluguer de sala

Transparencia

Convocatorias UESíguenos en Twitter Síguenos en Facebook Síguenos en linkedin

Programa

HORIZONTE 2020

Base Legal

REGULAMENTO Nº 1291/2013 DO PARLAMENTO EUROPEO E DO CONSELLO que establece Horizonte 2020 - Programa Marco de Investigación e Innovación (2014-2020) e polo que se deroga a Decisión nº 1982/2006/CE


DECISIÓN DO CONSELLO do 3 de decembro de 2013 que establece o programa específico que executa Horizonte 2020 - Programa Marco de Investigación e Innovación (2014-2020) e polo que se derogan as Decisións 2006/971/CE, 2006/972/CE, 2006/973/CE, 2006/974/CE e 2006/975/EC

Duración

2014-2020

Obxectivos

O obxectivo xeral de Horizonte 2020 é contribuír á construción dunha economía baseada no coñecemento e a innovación en toda a Unión mobilizando un financiamento adicional suficiente nos ámbitos de investigación, desenvolvemento tecnolóxico e innovación. Deste xeito, apoia a aplicación da estratexia Europa 2020 e outras políticas da Unión, así como a realización e o funcionamento do Espazo Europeo de Investigación (EEI).

Este obxectivo xeral perséguese a través de tres prioridades -cada unha cos seus obxectivos específicos- que se reforzan mutuamente e están dedicadas a:

 1. Ciencia excelente: aspira a reforzar e ampliar a excelencia da base científica da Unión, así como a consolidar o Espazo Europeo de Investigación para facer que o sistema de investigación e innovación da Unión resulte máis competitivo a escala mundial.

 2. Liderado industrial: ten por obxecto acelerar o desenvolvemento das tecnoloxías e innovacións que sustentarán as empresas do mañá e axudar ás pymes innovadoras europeas a converterse en empresas líderes no mundo.

 3. Retos sociais: responde directamente ás prioridades políticas e retos sociais expostos na estratexia Europa 2020 e proponse estimular a masa crítica de esforzos de investigación e innovación necesaria para alcanzar os obxectivos políticos da Unión.

 4. Eidos de actuación

  1. Ciencia Excelente
   • Consello Europeo de Investigación (CEI): proporciona un financiamento atractivo e flexible para permitir a investigadores de talento e creativos e aos seus equipos explorar as alternativas máis prometedoras nas fronteiras da ciencia, sobre a base da competencia a escala da Unión.

   • Tecnoloxías Futuras e Emerxentes: apoia a investigación en colaboración a fin de ampliar a capacidade de Europa para realizar unha innovación avanzada, capaz de modificar os paradigmas actuais. Fomenta a colaboración científica entre disciplinas sobre ideas radicalmente novas e de alto risco, ademais de acelerar o desenvolvemento dos campos emerxentes máis prometedores da ciencia e a tecnoloxía, así como a estruturación en toda a Unión das comunidades científicas correspondentes.

   • Accións Marie Skłodowska-Curie: proporciona unha formación en investigación excelente e innovadora, así como oportunidades atractivas de carreira profesional e intercambio de coñecementos, a través da mobilidade transfronteiriza e transectorial dos investigadores, a fin de preparalos optimamente para facer fronte aos retos sociais presentes e futuros.

   • Infraestrutura de investigación: desenvolve as infraestruturas de investigación europeas de primeira clase accesíbeis para todos os investigadores en Europa e máis aló.


  2. Liderado Industrial

   • Liderado en tecnoloxías industriais e de capacitación: presta un apoio específico á investigación, desenvolvemento e demostración nos ámbitos das TIC, a nanotecnoloxía, os materiais avanzados, a biotecnoloxía, a fabricación e transformación avanzadas, e o espazo. Farase fincapé na interacción e converxencia das diferentes tecnoloxías.

   • Acceso ao financiamento de risco: proponse superar os déficits na dispoñibilidade de financiamento de débeda e de capital para as empresas e os proxectos de I+D impulsados pola innovación en tódalas fases de desenvolvemento. Xunto co instrumento de capital do Programa de Competitividade das Empresas e as Pemes (COSME), apoia o desenvolvemento do capital-risco a nivel europeo.

   • Innovación nas pemes: fomenta todas as formas de innovación nas pemes, centrándose nas que teñan potencial para crecer e internacionalizarse no mercado único e fóra del.  3. Retos Sociais
   • saúde, cambio demográfico e benestar;

   • seguridade alimentaria, agricultura sostíbel, investigación mariña e marítima e bioeconomía;

   • enerxía segura, limpa e eficiente;

   • transporte intelixente, ecolóxico e integrado;

   • acción polo clima, eficiencia dos recursos e materias primas;

   • Europa nun mundo cambiante: sociedades inclusivas, innovadoras e reflexivas.

   • Sociedades seguras - Protexer a liberdade e a seguridade de Europa e dos seus cidadáns.

  Destinatarios

  Calquera entidade legal, independentemente da súa sé legal, ou organizacións internacionais poden participar, a condición de que cumpran coas condicións establecidas nas diferentes convocatorias.

  Financiamento

  O orzamento total do programa Horizonte 2020 é de 77.028 millóns de euros para o período 2014-2020. O reparto efectúase da seguinte forma:

  • Ciencia Excelente: 24.441 millones de euros.

  • Liderazgo Industrial: 17.015 millones de euros.

  • Retos Sociales: 29.679 millones de euros.

  Comentarios

  Horizonte 2020 é moito máis que os tres alicerces principais. Hai temas horizontais que contan co seu propio orzamento, como Ciencia con e para a Sociedade ou Difundindo a excelencia e ampliando a participación, que non se engloban en ningún dos alicerces e polo tanto necesitan o seu propio apartado.
  Horizonte 2020 tamén é o Centro Común de Investigación (JRC) e o Instituto Europeo de Innovación e Tecnoloxía (EIT) que xogarán un papel importante no novo Programa de Investigación e Innovación da Unión Europea.

  Enlaces de Interese

  Contacto

  Puntos nacionais de contacto:

  Javier García Serrano
  Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI)
  C/ Cid, 4, 28001, Madrid, España
  +34 91 581 55 66
  Javier.garcia@cdti.es

  Almudena Agüero Prieto
  Ministerio de Economía y Competitividad
  C/ Albacete 5ª planta norte, despacho 4, 28027, Madrid, España
  +34 91 603 79 51
  agentesh2020@mineco.es

  Punto de axuda da Comisión Europea aquí

  Convocatorias

  Pechadas

  Xestión sustentable de recursos hídricos en sectores agrícola, forestal e acuícola de auga doce - ERA-NET Cofund WaterWorks2015

  Marie Skłodowska-Curie Actions

  Convocatoria de propostas e actividades relacionadas en virtude do plan de traballo de 2015 da Empresa Común Pilas de Combustible e Hidróxeno 2

  10/01/2013 - Horizonte 2020 – Retos Sociais

  10/12/2013 - Horizonte 2020 – Ciencia Excelente

  10/12/2013 - Horizonte 2020 – Liderado Industrial

  11/12/2013 - Convocatoria de propostas de Horizonte 2020 dedicada Instrumento PEME - Fase 1 - 2015 - H2020-SMEINST-1-2015

  11/12/2013 - Apoio á creación de clúster para o desenvolvemento de novas redes industriais

  11/12/2013 - Water Innovation: Reforzando o seu valor para Europa WATER-2b-2015

  11/12/2013 - Convocatoria de aplicacións de navegación por satélite Galileo: H2020-Galileo-2015-1

  11/12/2013 - Convocatoria de propostas para a protección dos activos europeos en e desde o espazo – H2020-PROTEC-2015

  11/12/2013 - Convocatoria de propostas Observación da Terra - Earth Observation-2015-LEIT SPACE

  12/12/2013 - Rentabilizar a colaboración on line para a innovación das PEMES (H2020-INNOSUP-2015-2)

  12/03/2014 - Individual Fellowships (IF) – Accións Marie Sklodowska-Curie (H2020-MSCA-IF-2014)

  04/04/2014 - STF China - Programa piloto de cooperación UE-China no ámbito da ciencia e da tecnoloxía (Science & Technology Fellowship Programme in China, W3 EuropeAid/135587/DD/ACT/Multi)

  17/06/2014 - ERC Advanced Grant. ERC-ADG-2014 (ERC-ADG)

  09/07/2014 - Convocatoria de propostas da Empresa Común Pilas de Combustible e Hidróxeno 2 - H2020-JTI-FCH-2014-1

  09/07/2014 - Convocatoria de propostas no marco do programa de traballo de 2014 da Asociación Público-Privada de Bioindustrias - H2020-BBI-PPP-2014

  09/07/2014 - Convocatoria de propostas Clean Sky 2 - Core partners wave 1 - H2020-CS2-CPW01-2014-01

  09/07/2014 - Convocatoria de propostas referente ao programa de traballo do ECSEL Joint Undertaking - Accións Innovadoras - ECSEL-2014-2

  09/07/2014 - Convocatoria de propostas referente ao programa de traballo do ECSEL Joint Undertaking - Investigación e Accións Innovadoras - ECSEL-2014-1

  10/07/2014 - Iniciativa sobre Medicamentos Innovadores – Convocatoria H2020-JTI-IMI2-2014-1

  23/07/2014 - Individual Fellowships (IF) – Accións Marie Sklodowska-Curie H2020-MSCA-IF-2015

  23/07/2014 - Convocatoria Marie Skłodowska-Curie – Intercambio de Persoal de Innovación e Investigación (RISE) - H2020-MSCA-RISE-2015

  25/07/2014 - Convocatoria Crecemento Azul: Liberar o potencial dos mares e océanos 2015 (H2020-BG-2015-2)

  25/07/2014 - Convocatoria Seguridade Alimentaria Sostible 2015 (H2020-SFS-2015-2)

  30/07/2014 - Convocatoria de propostas ERC Proof of Concept Grant - 2015 - ERC-2015-PoC

  30/07/2014 - Convocatoria de Propostas ERC Advanced Grants - 2015 - ERC-2015-AdG

  30/07/2014 - Convocatoria de propostas ERC Consolidator Grants - 2015 - ERC-2015-CoG

  30/07/2014 - Convocatoria de propostas para a personalización da atención sanitaria – single 2015 - H2020-PHC-2015-single-stage_RTD

  30/07/2014 - Convocatoria de propostas ERC Starting Grant - 2015 - ERC-2015-STG

  30/07/2014 - Convocatoria de propostas para identificar e poñer en práctica novas formas de resaltar o traballo financiado polo ERC e chegar a un público máis amplo ERC-2014-SUPPORT-1

  06/08/2014 - Convocatoria (BOE) de Accións de Programación Conxunta Internacional 2014

  02/09/2014 - Convocatoria de propostas H2020-MSCA-ITN-2015 – Redes Marie Sklodowska-Curie de Formación Innovadora ITN (Marie Sklodowska-Curie Innovative Training Networks ITN)

  01/10/2014 - Terceira convocatoria SIINN 2014

  02/10/2014 - Convocatoria conxunta OCEANERA-NET 2014

  10/10/2014 - H2020-LEIT-Space- Competitividade do sector espacial europeo – 2015:
  H2020-COMPET-2015

  15/10/2014 - Convocatoria de propostas sobre as Tecnoloxías da Información e a Comunicación (TIC) 2015 – H2020-ICT-2015

  24/10/2014 - Convocatoria de manifestacións de interese para a selección dos membros do Comité Científico da Empresa Común Shift2Rail

  01/11/2014 - Convocatoria de propostas de investigación sobre enerxías renovables, recursos hídricos e as súas conexións para a rexión mediterránea

  06/11/2014 - IMI2: Ébola e outras febres hemorráxicas causados por filovirus

  10/12/2014 - Convocatoria de propostas Sociedades Reflexivas: Patrimonio cultural e identidades europeas H2020-REFLECTIVE-SOCIETY-2015

  10/12/2014 - Convocatoria Mobilidade para o Crecemento 2014 – 2015

  17/12/2014 - Iniciativa de Medicamentos Innovadores (IMI 2) - ”Convocatoria 3”

  20/01/2015 - Nova convocatoria HORIZON destinada á financiación de instrumentos de lideranza industrial para PEMES

  21/01/2015 - Axudas para a construción de edificios energéticamente eficientes (H2020-EEB-2015)

  21/01/2015 - Convocatoria de propostas para a seguridade alimentaria sustentable, enmarcado en Horizon 2020, H2020-SFS-2014/2015

  22/01/2015 - Convocatoria ”Fábricas do futuro” destinada ao liderado empresarial H2020-FOF-2015

  11/02/2015 - Fast Track to Innovation: Nova ferramenta de financiamento empresarial no sector da innovación (H2020FTIPILOT-2015)

  13/02/2015 - Facilitación de proxectos de clusters para novas cadeas industrialles

  26/02/2015 -

  Horizon Prize –Mellor uso dos antibióticos- H2020-HOA-01-2015

  10/03/2015 - Premio para mulleres innovadoras 2016

  10/03/2015 - Premio HORIZON - Mellor uso dos antibióticos.

  17/03/2015 - H2020-ECSEL-2015-1-RIA-two-stage

  25/03/2015 - Loita contra o crime e o terrorismo (H2020-FCT-2015)

  25/03/2015 - Seguridade dixital: Ciberseguridade, privacidade e confianza. (H2020-DS-2015-1)

  25/03/2015 - Seguridad externa e de fronteiras (H2020-BES-2015).

  22/04/2015 - Facer a educación e as carreiras científicas mais atractivas para os xóvenes (H2020-SEAC-2015-1)

  22/04/2015 - Difusión pública paneuropea: exhibicións e cafés científicos que involucren ós cidadáns na ciencia. (H2020-ISSI-2015-1)

  22/04/2015 - Promover a igualdade de xénero en investigación e innovación (H2020-GERI-2015-1).

  22/04/2015 - Red de ética europea e integridade investigadora (H2020-GARRI-2015-10).

  14/05/2015 - Convocatoria conxunta de propostas de investigación, BiodivERsA3 2015.

  19/05/2015 - Industrias de base biolóxica PPP (H2020-BBI-PPP-2015-1-1)

  01/08/2015 -
  Convocatorias de propostas e actividades relacionadas en virtude do programa de traballo do CEI para 2016 con arreglo a Horizonte 2020, el Programa Marco de Investigación e Innovación (2014-2020).

  25/08/2015 - Convocatoria de propostas no marco do programa de traballo de 2015 da Asociación Público-Privada de Bioindustrias (H2020-BBI-JTI-2015-02)

  14/10/2015 - Demostracións de solucións innovadoras baseadas na natureza para as cidades – H2020-SCC-2016-2017

  14/10/2015 - Convocatoria 2016 Marie Skłodowska-Curie Innovative Training Networks (INT) de Horizonte 2020. - H2020-MSCA-ITN-2016

  20/10/2015 - Cooperación UE-Xapón en robótica TIC innovadora para o envellecemento activo e saudable na casa ou en institucións - SC1-PM-14-2016

  20/10/2015 - Tecnoloxías para o aprendizaxe e habilidades - ICT-22-2016

  01/12/2015 - Bioenerxía: BESTF3

  14/12/2015 - Tecnoloxías de Futuro e Emerxentes (FET): Innovation Launchpad-H2020-FETOPEN-2016-2017

  04/01/2016 - Primeira fase da convocatoria da Era-Net Cofund sobre Produción Animal Sostible (SusAn)

  14/01/2016 - Convocatoria de propostas para a creación de comunidades de coñecemento e innovación (CCI) do Instituto Europeo de Innovación e Tecnoloxía (EIT) - EIT-KICS-2016

  13/04/2016 - ERA-NET Cofund – Promoción da Igualdade de Xénero en Horizonte 2020 e ERA - SwafS-02-2016

  14/04/2016 - Bolsas de investigación individuais (IF) Marie Skłodowska-Curie - H2020-MSCA-IF-2017

  16/04/2016 - A valorización da materia orgánica dos residuos sólidos urbanos e contribuír á economía circular renovable - BBI-2016-D06

  20/04/2016 - Premio Horizonte - Modificación de motores para un aire máis limpo - H2020-ENGINERETROFITPRIZE-2016

  20/04/2016 - Premio Horizonte: O motor máis limpo do futuro - H2020-FutureEnginePrize-2016

  28/04/2016 - Premio Horizonte: “Birth Day” - H2020-BirthDayPrize-2016

  24/05/2016 - Advanced Grant - ERC-2016-ADG

  05/07/2016 - Premio Horizonte: Instalación de Enerxía e Calor Combinados (Combined Heat and Power (CHP) Installation) nun hospital usando 100% fontes de enerxía renovables - LCE-Prize-RenewableHospital-01-2016

  05/07/2016 - Premio Horizonte pola reutilización do CO2 - LCE-Prize-CO2Reuse-01-2016

  05/07/2016 - Premio Horizonte: Sistemas Fotovoltaicos Integrados en Distritos Urbanos Históricos Protexidos - LCE-Prize-PhotovoltaicsHistory-01-2016

  26/07/2016 - Starting Grant – ERC-2017-STG

  13/09/2016 - Premio da UE para Mulleres innovadoras 2017 – WIP-01-2017

  20/09/2016 - Protección para tódolos usuarios das estradas no caso de accidentes - MG-3.2-2017

  20/09/2016 - Solucións TIC innovadoras para futuras operacións loxísticas - MG-5-2-2017

  20/09/2016 - Formación personalizada para o benestar e o coidado das persoas mentres envellecen - SC1-PM-15-2017

  20/09/2016 - Tecnoloxías de Futuro e Emerxentes (FET): ERANET Cofund - FETPROACT-02-2017

  20/09/2016 - Tecnoloxías de Futuro e Emerxentes (FET): Accións abertas de Coordinación e Apoio - FETOPEN-03-2017

  04/10/2016 - Modelos de negocio para economías rurais modernas - RUR-09-2017

  04/10/2016 - Interaccións costa-rural: mellorando as sinerxías entre terra e actividades mariñas - RUR-02-2017

  04/10/2016 - Optimizar as estratexias dos proxectos de innovación interactivos e a remisión das políticas comunitarias para axilizar a innovación en áreas rurais -RUR-16-2017

  04/10/2016 - Construír un sistema educativo e científico axeitado para a práctica - RUR-13-2017

  04/10/2016 - Cara 2030: políticas e ferramentas de apoio á toma de decisións para un enfoque integrado da xestión da terra como recurso - RUR-03-2017

  04/10/2016 - Políticas públicas novedosas, modelos de negocio e mecanismos para a aplicación sustentable e os pagos dos servizos do ecosistema forestal - RUR-05-2017

  04/10/2016 - Construción de redes de granxas europeas para impulsar o intercambio de coñecemento específico e pechar a brecha de innovación - RUR-12-2017

  04/10/2016 - Beneficios de traballar con outros: promover o capital social no sector das granxas- RUR-15-2017

  04/10/2016 - Estratexias para mellorar o coñecemento de bioeconomía do público xeral - BB-08-2017

  05/10/2016 - Axuda ERC para probas de concepto - ERC-2017-POC

  14/10/2016 - Estratexias e ferramentas para unha produción forestal resistente aos cambios climáticos e as desordenes ambientais.

  20/10/2016 - ERC: Consolidator Grant - ERC-2017-COG

  27/10/2016 - Redes temáticas que compilen coñecemento listo para levar á práctica - RUR-10-2016-2017

  08/12/2016 - Promover a co-innovación para tecnoloxías futuras de detección e escáner - INFRAINNOV-01-2017

  15/12/2016 - Investigación exploratoria e demostracións a gran escala - H2020-SESAR-2016-2

  21/12/2016 - 10º Convocatoria de propostas 2016- Iniciativa sobre medicamentos innovadores 2- Empresa Común- H2020-JTI-IMI2-2016-10-two-stage

  13/01/2017 - QUANTERA 2017 – Ciencias e Tecnoloxías de Información e Comunicación Cuántica

  13/03/2017 - Programa de Cooperación Territorial Europa Suroccidental

  14/03/2017 - RegioStars Awards

  03/04/2017 - H2020-ECSEL-2017-2-RIA-TWO-STAGE:
  CONVOCATORIA DE ACCIÓNS DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN (RIA) DO PROGRAMA DE TRABALLO DO ECSEL JOINT UNDERTAKING.

  17/04/2017 - CONVOCATORIA DE ACORDOS DE ASOCIACIÓN MARCO DE 4 ANOS

  19/04/2017 - Premio 2017- Monitorización Cero de infraestructura de auga potable

  30/05/2017 - CONVOCATORIA DE ACORDOS DE ASOCIACIÓN MARCO DE 4 ANOS

  30/05/2017 - Esta convocatoria apoiará ás redes cuxas actividades contribúan á realización dos obxectivos do Programa.

  07/06/2017 - Premio á capital europea da innovación

  07/06/2017 - Premio á capital europea da innovación

  07/06/2017 - Premio á capital europea da innovación/ Horizonte 2020

  08/06/2017 - Premio á capital europea da innovación/ Horizonte 2020

  08/06/2017 - Aplicación da contorna común de intercambio de información (CISE) para o ámbito marítimo da UE: garantir a interoperabilidade dos sistemas nacionais de tecnoloxías da información para permitir un intercambio de información máis eficaz

  13/06/2017 - Convocatoria de propostas 2017 do Fondo de Investigación do Carbón e do Aceiro

  22/11/2017 - Convocatoria de propostas 2018 – Subvención para proba de concepto do Consello Europeo de Investigación

  28/12/2017 -


  28/12/2017 - Noite europea dos investigadores 

  30/01/2018 - Convocatoria de propostas sobre a construción de capacidades na área de dereitos do neno

  09/02/2018 - LC-SFS-19-2018-2019: Climate-smart and resilient farming

  05/04/2018 - CSA para Iniciativa lighthouse en Mobilidade.E

  05/04/2018 - Lighthouse Initiative Industry4.E

  30/05/2018 -

  21/01/2019 - SwafS-16-2019:  Ética da innovación: o desafío dos novos modos de interacción.

  14/05/2019 - JPICH Conservación, protección e uso

Sello AYS Innova entidad adaptada

© Fundación Galicia Europa

Inicio Contacto Mapa Web Política de privacidad Política de Cookies Perfil de contratante