Subscríbete!

Se queres recibir a actualidade da UE no teu correo: noticias, convocatorias, procura de socios...

Preme Aquí


Axenda FGE

Aluguer de sala

Traballo e prácticas na UE

Convocatorias UESíguenos en Twitter Síguenos en Facebook Síguenos en linkedin

Programa

VARIOS

Convocatorias

Pechadas

CONVOCATORIA VP/2014/001. APOIO PARA O DIÁLOGO SOCIAL

Programa de apoio ao desenvolvemento das biotecnoloxías en MERCOSUR II- BIOTECH II

Accións de diálogo ca sociedad civil. Instrumento da Asociación UE-Estados Unidos.

EACEA/11/12 Programa de mobilidade académica INTRA-ACP África (Mwalimu Nyerere), Caribe e Pacífico

Europeaid/132438/C/ACT/Multi. Programas do instrumento de apoio á sociedade civil. Apoio ás organizacións da sociedade civil. Apoio ás redes temáticas rexionais.

7/G/ENT/TOU/11/511A : Facilitar o intercambio transnacional de baixa temporada en Europa a través do Desenvolvemento do Turismo Social.

ENT/TOU/10/711B Facilitar o turismo transnacional fora de temporada en Europa por medio do desenvolvemento do turismo social

Programa Específico ”Dereitos Fundamentais e Cidadanía” (2007-2013)

VP/2009/14 Proxecto piloto sobre a prevención dos abusos contra as persoas de idade

VP/2009/015 Proxecto piloto: Condicións de vida e de traballo dos traballadores desprazados

VP/2009/013 Aumentar a capacidade de Europa para facer fronte aos cambios demográficos e sociais

D.X. TREN/SUB/02 – 2008

25/06/2007 - Fondo Europeo para a Integración de Nacionais de Terceiros Países - INTEGRACION TERCEIROS

10/09/2010 - COMM/C2/1-2010 EYV Convocatoria de subvencións para o 2011, Ano Europeo do Voluntariado

28/10/2010 - DG ENTR ENT-SAT-10/5011 Programa Galileo - Apoio a actividades internacionais: Centros de información, formación e asistencia

09/11/2010 - NER 300 - Captura e almacenamento xeolóxico de CO2

25/06/2011 - Convocatoria para a presentación de propostas — O Banco Europeo de Inversiones adxudicará tres novas becas EIBURS no marco da sua Iniciativa Conxunta BEI-Universidades en favor da Investigación.

08/07/2011 - MOVE/SUB/01-2011 sobre seguridade vial

18/07/2011 - 4º Convocatoria de Propostas de Iniciativas sobre Medicinas Innovadoras: IMI-JU-2011.

08/10/2011 - Estrutura consultiva científica de avaliación do risco. Convocatoria de manifestacións de interese 2011

09/11/2011 - Programa Gobernanza Medioambiental UE-China. Convocatoria de propostas 2011

12/11/2011 - Programa enquisas de opinión de consumidores e empresas. Convocatoria de propostas 2011

18/01/2012 - COST. 2012/C 15/05 (Cooperación Europea en investigación científica e técnica).

10/02/2012 - Programa MED- O mediterráneo en Europa. “Innovación para enerxías renovables e solucións de eficiencia enerxética nas regiones e cidades do mediterráneo”.

14/02/2012 - EuropeAid/132342/L/ACT/GT - Programa Autoridades Locais no desenvolvemento – Guatemala.

15/02/2012 - EuropeAid/132462/L/ACT/PY - Programa Temático Actores Non Estatais e Autoridades Locais no Desenvolvemento - Paraguai

17/02/2012 - EuropeAid/132321/L/ACT/GT - Programa Temático Actores Non Estatais e Autoridades Locais no Desenvolvemento – Guatemala

20/02/2012 - EuropeAid/132619/M/ACT/MX - Programa de Competitividade e Innovación México – Unión Europea

23/02/2012 - ENIAC-2012-1. Convocatoria de propostas referente ao programa de traballo do ENIAC Joint Undertaking

29/02/2012 - Xustiza Civil. Formación dos xuíces nacionais en dereito da competencia europea e cooperación xudicial entre xuíces nacionais

05/03/2012 - ALF/CFP/2012/ MT1. A Fundación Euromediterránea para o Diálogo entre Culturas Anna Lindh (ALF)


06/03/2012 - Iniciativas Innovadoras de Medicamentos

30/03/2012 - Indicadores de alta frecuencia para o comercio mundial e rexional (2012/C 93/09).

10/04/2012 - OLAF/2012/D5/02 - Apoio técnico na loita contra a fraude, corrupción, contrabando de cigarros e falsificación

10/04/2012 - Hercule II 2012 - ELA - Convocatoria de Propostas: Formación, Conferencias e Seminarios. Ámbito Legal

16/04/2012 - EAHC/2012/Health/06 “Acción para previr e reducir o dano do alcohol”

16/04/2012 - EAHC/2012/Saúde/01 - Secuenciar, planificar, avaliación de exercicios, formación e avaliación da execución do proxecto borrador da Decisión sobre as ameazas transfronteirizas para a saúde

17/04/2012 - EAC/S06/12. Acción preparatoria: Asociacións europeas no eido do deporte

18/04/2012 - Formación dos xuíces nacionais en dereito da competencia europea e cooperación xudicial entre xuíces nacionais

26/04/2012 - Convocatoria de proxectos Fundación Asia- Europa

09/05/2012 - OLAF/2012/D5/02 - Apoio técnico na loita contra a fraude, corrupción, contrabando de cigarros e falsificación

09/05/2012 - OLAF/2012/D5/03 - Formación, Conferencias e Seminarios. Ámbito Legal

30/05/2012 - CEI-SCIE-2012 Convocatoria de manifestacións de interese para ocupar o posto de membro do Comité Científico da Axencia dos Dereitos Fundamentais da Unión Europea (FRA).

08/06/2012 - EIRBUS - 2012 - Tres novas bolsas EIBURS no marco do Programa de Coñecemento do EIB

08/06/2012 - OLAF/2012/D5/05 - Apoio técnico para detectar a presenza de cigarros e tabaco

16/06/2012 - ECFIN/A4/2012/008 - Programa común harmonizado de enquisas de conxuntura da Unión Europea

20/06/2012 - COST 2013 - Cooperación Europea en Investigación Científica e Técnica (COST)

26/06/2012 - Programa Nacional de cooperación Público-Privada - Subprograma INNPACTO: LIA de Articulación e Internacionalización do Sistema

29/06/2012 - Europe Direct 2013-2017 - Convocatorias Nacionais Propostas - Estruturas de acollida dos centros de información Europe Direct 2013-2017 - España - COMM/ED/2013-2017

09/07/2012 - EU-USA/2012 - Diálogos Transatlánticos entre a sociedade civil - UE-EE.UU

17/07/2012 - 7 Convocatoria 2012. Iniciativa Medicinas Innovadoras (IMI)

20/07/2012 - Convocatoria de candidaturas para a selección de ONG como membros do Grupo de Expertos para o Intercambio de Información sobre Mellores Técnicas Dispoñibles no eido das emisións industriais

24/07/2012 - Programa Hércules II — Compoñente de Formación

27/07/2012 - «Axuda para medidas de información no eido da Política Agrícola Común (PAC)»

06/08/2012 - DG ENER/C2/SUB/492-2012 - Organizando diálogos cos cidadáns e lanzamento de campañas de información sobre o gas de esquisto

30/10/2012 - Subvención sa entidades asociativas representativas do sector agrario e alimentario. Orden AAA/2374/2012, de 29 de Outubro

03/11/2012 - Subvencións a entidades asociativas representativas do sector agrario e alimentario Orden AAA/2374/2012, de 29 de outubro.

05/11/2012 - Proxectos de televisión, radio, páxinas web e organización de eventos relacionados co Parlamento Europeo - COMM/2012/FPA_1

03/12/2012 - Apoio técnico para detectar a presenza de cigarros e tabaco - OLAF/2012/D5/07

21/12/2012 - Subvencións no ámbito do transporte marítimo - DG MOVE-MARITIME-TRANSPORT

21/12/2012 - Cooperación Europea en Investigación Científica e Técnica (COST) - COST 2013-2

01/02/2013 - 1º Premio Europeo do Banco Europeo de Inversións.

01/02/2013 - Convocatoria de propostas - Apoio aos actores dentro do país para previr e responder a crises en situacións de conflito no Sur de Asia - EuropeAid/133955/L/ACT/Multi

06/02/2013 - Convocatoria de manifestación de interese para axentes contractuais: Investigadores – Grupo de funcións IV
EPSO/CAST/S/5/2013

09/03/2013 - Segunda Edición do Torneo de Innovación Social do Instituto BEI.

29/03/2013 - Convocatoria de propostas - Formación no eido da loita contra o fraude - Hercule/2013/Training

03/04/2013 - Convocatoria de propostas - Proxectos comerciais de demostración que teñen como obxectivo a captura e o almacenado xeológico de CO2, así como proxectos de demostración de tecnoloxías innovadoras de enerxía renovable - NER 300 - 2

13/04/2013 - Convocatoria de manifestacións de interese para integrarse en calidade de membro das comisións técnicas da Autoridade Europea de Seguridade Alimentaria (Parma, Italia).

15/04/2013 - Organización dun plan de estudos de formación sobre a aplicación harmonizada da lexislación de transporte por estrada - MOVE/D3-2013/280-1

17/04/2013 - Proxectos piloto para levar a cabo evaluacións de impacto de contraste relacionadas co Fondo Social Europeo – VP/2013/005

30/04/2013 - Apartado de formación - HERCULE II - C124

14/05/2013 - Convocatoria de candidaturas para a selección do rexistro de primeiro nivel “EU” – 2013/C 134/06

16/05/2013 - Convocatoria de manifestacións de interese para lista de expertos do Grupo dos Usuarios de Servizos Financeiros - MARKT/2013/20/H

18/05/2013 - Acción preparatoria de “Circulación de películas na era dixital” – 2013/C/140/08

21/05/2013 - Proxecto ”e-Learning catalogue on EU governance”

07/06/2013 - Convocatoria de Propostas - Dúas novas bolsas EIBURS no eido do Programa de Coñecemento do Banco Europeo de Investimentos (EIB) - EIRBUS - 2013

09/07/2013 - Iniciativas Tecnolóxicas Conxuntas – Empresa Común Clean Sky - 2 - SP1-JTI-CS-2013-02

09/07/2013 - Novena Convocatoria - Iniciativa de Medicamentos Innovadores (IMI) - IMI-CALL-2013-9

17/07/2013 - Fortalecemento das capacidades operativas da Axencia Nacional de Promoción do Comercio Exterior (ALGEX) no eido do comercio exterior DZ/13/ENP/TR/14

26/08/2013 - Convocatoria para o deseño, implementación, promoción e comercialización dos Itinerarios Turismo Accesible - Turismo

27/08/2013 - Implementación do novo marco lexislativo - accións de execución conxunta das autoridades aduaneras e de vixilancia do mercado - 101/G/ENT/IMA/13/11212

03/09/2013 - Convocatoria para o desenvolvemento de demostradores utilizando a información de Copérnico, o programa europeo de observación da Terra, e os sinais de Galileo e EGNOS, do GNSS Europeo - 105/G/ENT/CIP/13/C/N03C03

15/10/2013 - 1ª edición 2014 do Programa de Expertos Nacionais en Formación Profesional

24/10/2013 - Programa “Erasmus para a administración pública” - prácticas de curta duración nas Institucións Europeas

01/11/2013 - Programa específico ”Dereitos Fundamentais e Cidadanía ” (2007-2013)

Convocatoria de propostas para subvencionar accións JUST/2013/FRC/AG Apoio a Proxectos Transnacionais.

15/03/2014 - Convocatoria pública de propostas -- Rede Europea en materia de Educación e Formación Profesional (FP) de Cedefop (GP/RPA/ReferNet-FPA/002/14)

18/03/2014 - Convocatoria de subvencións para a celebración de accións de comunicación e actividades divulgativas sobre asuntos relacionados co ámbito das competencias da Secretaría de Estado para a Unión Europea

28/03/2014 - Convocatoria de propostas AAL: coidados para futuro - AAL 2014

14/04/2014 - Resolución organizacións encargadas da distribución de alimentos no marco do Fondo Europeo de axuda ás persoas máis desfavorecidas.

15/04/2014 - Convocatoria de propostas - Programa común harmonizado de enquisas de conxuntura da Unión Europea

17/04/2014 - Convocatoria para a mellora da experiencia no campo das relacións laborais - VP/2014/004

03/05/2014 - Convocatoria de accións de dinamización “Proxectos Europa Excelencia 2014” – Concesión de axudas do Programa Estatal de Xeración de Coñecemento, no marco do Plan Estatal de Investigación Científica e Técnica e de Innovación 2013-2016

13/05/2014 - Concesión de axudas a sindicatos de traballadores dos sectores agroalimentario e ambiental

16/05/2014 - Acción preparatoria: Centros de información para os traballadores emigrantes dentro da UE e dos traballadores desprazados - VP/2014/005

03/06/2014 - Acción Preparatoria. Dieta saudable: idade temperá e poboación envellecida

05/06/2014 - 2ª Convocatoria ERA-Net ERA SynBio: Building Synthetic Biology Capacity Through Innovative Transnational Projects

06/06/2014 - Convocatoria de propostas de subvencións para proxectos no eido da Saúde - 2014 - HP-PJ-2014 Terceiro programa de acción da Unión no ámbito da saúde

06/06/2014 - Convocatoria de propostas subvencións de funcionamento no campo de Saúde - 2014 - HP-FPA-2014 Terceiro programa de acción da Unión no ámbito da saúde

12/06/2014 - Convocatoria de propostas: COMM/MAD/2014/02 Representación da Comisión Europea en España

- Programa de subvencións de iniciativas para promover o debate e aumentar a sensibilización acerca das prioridades políticas da UE

17/06/2014 - Convocatoria de propostas - Subvencións para os partidos políticos a escala europea 2015 - IX-2015/01

17/06/2014 - Convocatoria de propostas - Subvencións para as fundacións políticas a escala europea 2015 - IX-2015/02

18/06/2014 - Convocatoria bolsas EIRBUS do Instituto Banco Europeo de Investimento

18/06/2014 - Convocatoria para Proxectos de Cooperación Tecnolóxica Internacional con certificación e seguimento unilateral

08/07/2014 - Convocatoria de propostas do Fondo de Investigación do Carbón e do Aceiro - 2014 - RFCS-2014

10/07/2014 - Convocatoria de propostas - Comunidades Conectadas

17/07/2014 - Convocatoria de propostas - Accións europeas de seguridade vial MOVE/C4-2014/298

19/07/2014 - Convocatoria de propostas - Rede Europea en materia de Educación e Formación Profesional (FP) de Cedefop - GP/RPA/ReferNet-FPA/004/14

24/07/2014 - Convocatoria de propostas - Acción preparatoria - Fondo para a rehabilitación das vítimas da tortura - 2014 - HOME/2014/PAVT/AG

28/07/2014 - Convocatoria de propostas Proxecto piloto - Conectado pola saúde: Solucións de benestar e atención sanitaria en acceso aberto a redes FTTH - FTTH2014

01/08/2014 - Convocatoria de propostas de proxectos sobre a ordenación do espazo marítimo - MARE/2014/22

01/08/2014 - Segunda convocatoria Europa Redes e Xestores 2014

08/08/2014 - Convocatoria de propostas ”Produtos transnacionais de turismo cultural e Turismo e accesibilidade para todos”.

01/09/2014 - EIT ICT Labs Idea Challenge

01/09/2014 - Convocatoria de bolsas para científicos internacionais novos no marco do proxecto Dragon Star (FP7-INCO)

16/09/2014 - ERANet - LAC 1º Convocatoria conxunta de investigación e innovación

20/10/2014 - Convocatoria de propostas CHIST-ERA 2014

29/10/2014 - Fortalecemento da cooperación rexional no ámbito da recompilación de datos pesqueiros - MARE/2014/19

03/11/2014 - Convocatoria de propostas Gardiáns do Mar – MARE/2014/24

04/11/2014 - Convocatoria de propostas Loita contra a Ciberdelincuencia e o Abuso Sexual Infantil - HOME/2014/ISFP/AG/CYBR

04/11/2014 - Convocatoria de propostas para a aplicación da lei de intercambio de información - HOME/2014/ISFP/AG/LAWX

15/11/2014 - Subvencións para proxectos sobre xuventude europea

18/11/2014 - Convocatoria de propostas sobre Delitos Económicos y Financeiros, Corrupción e Delito Ambiental HOME/2014/ISFP/AG/EFCE

18/11/2014 - Convocatoria de propostas para a prevención do radicalismo, o terrorismo e a violencia extremista HOME/2014/ISFP/AG/RADX

23/01/2015 - Convocatoria de propostas de apoio ás actividades de sensibilización respecto ao valor da propiedade intelectual e os prexuízos da falsificación e a piratería - GR/001/15

03/02/2015 - Convocatoria de propostas para a presentación de proxectos a fin de participar no Concurso de Innovación Social no marco do Programa Social do Instituto do Banco Europeo de Investimentos.

© Fundación Galicia Europa

Inicio Contacto Mapa Web Aviso legalPerfil de contratante