Subscríbete!

Se queres recibir a actualidade da UE no teu correo: noticias, convocatorias, procura de socios...

Preme Aquí


Axenda FGE

Aluguer de sala

Traballo e prácticas na UE

Convocatorias UESíguenos en Twitter Síguenos en Facebook Síguenos en linkedin

Programa

HÉRCULES III

Base Legal

Regulamento (UE) nº 250/2014 do Parlamento Europeo e do Consello, de 26 de febreiro de 2014, polo que se establece un programa para promover actividades no campo da protección dos intereses financeiros da Unión Europea (Programa Hércules III)

Duración

2014 - 2020

Obxectivos

• Protexer os intereses financeiros da Unión, mellorando así a competitividade da economía europea e garantindo a protección do diñeiro do contribuínte.

• Previr e combater a fraude, a corrupción e calquera outras actividades ilegais contra os intereses financeiros da Unión.

Eidos de actuación

O programa proporcionará apoio financeiro ás seguintes accións:

a) Subministración de asistencia técnica especializada ás autoridades nacionais das seguintes maneiras:

• proporcionando coñecementos específicos, equipo especializado e tecnicamente avanzado e ferramentas efectivas de tecnoloxía da información (TI) que faciliten as investigacións, a cooperación transnacional e a cooperación coa Comisión;

• apoiando a capacidade dos Estados membros de almacenar e destruír cigarros confiscados, así como servizos analíticos independentes para a análise dos cigarros confiscados;

• mellorando os intercambios de persoal para proxectos específicos, particularmente na loita contra o contrabando e a falsificación de tabaco;

• desenvolvendo unha capacidade de tecnoloxía da información nos Estados membros e terceiros países, incrementando o intercambio de datos, desenvolvendo e subministrando ferramentas de TIC para investigacións, e supervisando as tarefas de información.

b) Organización de formación especializada e talleres de formación en análise de risco, así como conferencias, con vistas a:

• intercambiar experiencia entre as autoridades pertinentes dos Estados membros e terceiros países, así como os representantes de organizacións internacionais, incluídos os servizos especializados con funcións coercitivas; e coordinar as actividades dos Estados membros, terceiros países e organizacións públicas internacionais;

• divulgar coñecementos e apoiar as actividades de investigación de alto nivel, particularmente para unha mellor identificación do risco para os efectos de investigación;

• mellorar a cooperación entre as persoas que traballan sobre o terreo e as que realizan un traballo teórico, sensibilizando aos xuíces, maxistrados e outras profesións xurídicas sobre a protección dos intereses financeiros da Unión.

c) Calquera outra acción, disposta polos programas de traballo anuais, que sexa necesaria para alcanzar os obxectivos xerais e específicos do programa.

Destinatarios

Poderán recibir financiamento da Unión en virtude do programa os seguintes organismos:

a) as administracións nacionais ou rexionais dun Estado membro ou dun terceiro país, que promovan o reforzo da acción a nivel da Unión para protexer os intereses financeiros desta;

b) os institutos de investigación e ensino e as entidades sen ánimo de lucro, sempre que fosen establecidos e operasen como mínimo durante un ano nun Estado membro ou nun terceiro país, e que promovan o reforzo da actuación a nivel da Unión para protexer os intereses financeiros desta.

Financiamento

A dotación orzamentaria é de 110.000.000 euros en prezos correntes.

O financiamento da Unión adoptará a forma de:

a) Subvencións;

b) Contratación pública;

c) Reembolso dos gastos pola participación en actividades con cargo aos programas a cargo dos representantes de terceiros países e de organizacións internacionais.

A adquisición de equipo non constituirá o único compoñente do acordo de subvención.

A porcentaxe de cofinanciamento para as subvencións concedidas con cargo ao programa non superará o 80% dos gastos subvencionables. En casos excepcionais e debidamente xustificados, definidos polo programa de traballo anual, a porcentaxe de cofinanciamento poderá chegar ao 90% dos gastos subvencionables.

Enlaces de Interese

Contacto

Comisión Europea, Oficina de Loita contra a Fraude (OLAF)

Dirección D - Elaboración de Políticas, Prevención da Fraude, Relacións Interinstitucionais e Exteriores, Análise Estratéxica, Informes, Operacións Conxuntas, Hércules, Pericles e Protección do Euro

Rue Joseph II 30, 1000 Bruxelas. Bélxica

+32 2295 04 11


Convocatorias

Pechadas

17/07/2014 - HÉRCULES III Convocatoria de propostas - 2014 Formación na loita contra a fraude

17/07/2014 - HÉRCULES III Convocatoria de propostas - 2014 Formación e estudos xurídicos

17/07/2014 - HÉRCULES III Convocatoria de propostas - 2014 Asistencia técnica para a loita contra a fraude na UE

© Fundación Galicia Europa

Inicio Contacto Mapa Web Aviso legalPerfil de contratante