Subscríbete!

Se queres recibir a actualidade da UE no teu correo: noticias, convocatorias, procura de socios...

Preme Aquí


Axenda FGE

Aluguer de sala

Transparencia

Convocatorias UESíguenos en Twitter Síguenos en Facebook Síguenos en linkedin

Programa

MECANISMO CONECTAR EUROPA

Base Legal

Regulamento (UE) No. 316/2013 do Parlamento Europeo e do Consello do 11 de decembro de 2013 polo que se crea o Mecanismo «Conectar Europa», polo que se modifica o Regulamento (UE) non. 913/2010 e polo que se derrogan os Regulamentos (CE) non 680/2007 e (CE) non 67/2010

Duración

2014 - 2020

Obxectivos

O MCE persegue os seguintes obxectivos dentro dos sectores do transporte, a enerxía e as telecomunicacións:

 • Contribuír a un crecemento intelixente, sostible e integrador, en liña coa Estratexia Europa 2020 mediante o desenvolvemento de redes transeuropeas modernas;
 • Permitir á UE lograr os seus obxectivos en materia de desenvolvemento sostible incluídos a redución do 20% das emisións de gases de efecto invernadoiro con respecto aos niveis de 1990, o aumento do 20% da eficiencia enerxética, e o incremento da cota de enerxías renovables ata o 20% de aquí a 2020;

Eidos de actuación

O mecanismo Conectar Europa abarca tres sectores:

 1. Sector do transporte: o MCE brinda apoio a proxectos de interese común que persigan

  • Eliminar os colos de botella, mellorar a interoperabilidade do transporte, realizar conexións onde non existan e, en particular, mellorar os tramos transfronteirizos;
  • Garantir uns sistemas de transporte sostibles e eficientes a longo prazo, co obxecto de prepararse para os futuros fluxos de transporte previstos, así como de facer posible a descarbonización de todos os modos de transporte;
  • Optimizar a integración e a interconexión dos modos de transporte e reforzar a interoperabilidade dos servizos de transporte, garantindo a accesibilidade das infraestruturas de transporte;

 2. Sector da enerxía: o MCE brinda apoio a proxectos de interese común que persigan un ou máis dos seguintes obxectivos

  • Aumentar a competitividade fomentando unha maior integración do mercado interior da enerxía e a interoperabilidade transfronteiriza das redes de electricidade e gas;
  • Aumentar a seguridade do abastecemento enerxético da Unión;
  • Contribuír ao desenvolvemento sostible e á protección do medio, integrando a enerxía de fontes renovables na rede de transporte, e a través do desenvolvemento de redes de enerxía e redes de dióxido de carbono intelixentes.

 3. Sector das telecomunicacións: no sector das telecomunicacións, o MCE apoia actuacións que persigan os obxectivos especificados no regulamento correspondente sobre orientacións para redes transeuropeas na área das infraestruturas de telecomunicacións.

Destinatarios

As propostas para poder participar no MCE poden ser presentadas por:

 • Un ou varios Estados membros;
 • Organizacións internacionais;
 • Empresas comúns;
 • Organismos ou empresas públicos ou privados establecidos nos Estados membros;
 • Entidades que carezan de personalidade xurídica conforme ao Dereito nacional aplicable, sempre e cando os seus representantes teñan capacidade para contraer obrigas xurídicas en nome das entidades e ofrezan unha garantía de protección dos intereses financeiros da Unión equivalente á ofrecida polas persoas xurídicas;

Non serán admisibles as propostas presentadas por persoas físicas. Sempre que a súa participación estea xustificada debidamente, poderán participar en accións que contribúan aos proxectos de interese común países terceiros e entidades establecidas nun país terceiro.

Financiamento

O mecanismo Conectar Europa contará cun presuposto de 33.000 millóns de euros, dos que 26.000 millóns se destinarán ao sector transporte, 6.000 millóns ao sector da enerxía e 1.000 millóns para o sector das telecomunicacións.

Comentarios

O MCE executarase a través de subvencións, contratos públicos e instrumentos financeiros. Os fondos do MCE serán xestionados directamente pola Comisión Europea que se encargará de seleccionar e adxudicar os proxectos presentados tras as correspondentes convocatorias de propostas establecidas nos programas de traballo anuais e plurianuais.

A Comisión, asistida pola Axencia Executiva de Innovación e Redes, encargarase de supervisar a execución técnica e financeira dos proxectos. Os fondos concedidos e non utilizados dentro dun determinado espazo de tempo, serán devoltos ao MCE co fin de ser asignados a outros proxectos.

Enlaces de Interese

Convocatorias

Pechadas

30/04/2014 - O acceso aos recursos dixitais de orixe europea
Telecom EUROPEANA - CEF-TC-2014-2

03/05/2014 - Convocatoria Infraestruturas enerxéticas transeuropeas Mecanismo Conectar Europa

Sello AYS Innova entidad adaptada

© Fundación Galicia Europa

Inicio Contacto Mapa Web Política de privacidad Política de Cookies Perfil de contratante