Subscríbete!

Se queres recibir a actualidade da UE no teu correo: noticias, convocatorias, procura de socios...

Preme Aquí


Axenda FGE

Aluguer de sala

Traballo e prácticas na UE

Convocatorias UESíguenos en Twitter Síguenos en Facebook Síguenos en linkedin

Convocatoria

Subprograma CULTURA: Apoio a plataformas europeas - EACEA 06/2017

Programa

EUROPA CREATIVA

Obxectivo xeral

O subprograma cultura axuda ás organizacións culturais e creativas a operar de forma transnacional e promover a circulación das súas obras culturais, e a mobilidade dos axentes culturais a nivel internacional.
O seu obxectivo é ofrecer financiamento a proxectos con dimensión europea que se orienten a difundir contidos culturais cruzando fronteiras. As diferentes convocatorias cobren diferentes vertentes culturais: proxectos de cooperación, traducións literarias ou Redes ou Plataformas internacionais.

Eidos de actuación

As seguintes actividades poden ser obxecto de financiamento:

  • desenvolvemento dunha programación xenuinamente europea baseada nunha visión artística e cultural compartida; 
  • promoción da mobilidade e a visibilidade dos creadores e os artistas europeos e a difusión das súas obras, especialmente a daqueles que carecen de exposición internacional;
  • reforzo da promoción e a exposición dun mínimo do 30 % de novos talentos doutros países europeos á longo da duración do proxecto;
  • desenvolvemento das audiencias, incluída a creación de novas audiencias, especialmente novas;
  • actividades educativas e de sensibilización, especialmente orientadas cara aos mozos;
  • promoción da visibilidade dos valores e as diferentes culturas de Europa, contribuíndo a reforzar o sentido de identificación dos cidadáns coa UE;
  • desenvolvemento de novos modelos de negocio, incluída a utilización de modelos de distribución innovadores.
O subprograma Cultura non apoiará proxectos que conteñan material pornográfico ou racista ou enaltezan a violencia. O subprograma Cultura apoiará, en particular, os proxectos sen ánimo de lucro.

Destinatarios

O proxecto está aberto a todas as plataformas integradas por unha entidade coordinadora e organizacións cun número mínimo de dez membros activas nos sectores cultural e creativo en o sentido do artigo 2 do Regulamento, e legalmente constituídas nun dos países participantes no subprograma Cultura. A entidade coordinadora estará en condicións de demostrar a súa existencia como persoa xurídica durante polo menos dous anos na data límite para a presentación de solicitudes. As organizacións afiliadas deben estar legalmente constituídas, como mínimo, en dez países participantes distintos, dos que polo menos cinco deben ser Estados membros da UE ou países da AELC. Para poder participar, os membros da plataforma cumprirán xa o conxunto de criterios establecidos pola entidade coordinadora na solicitude na data de presentación da mesma.
Non poderán participar as plataformas integradas exclusivamente por membros do sector audiovisual. Poderán participar as plataformas constituídas fundamentalmente por membros de sectores non audiovisuais que inclúan membros do sector audiovisual. As persoas físicas non poden solicitar unha subvención.

Poderán presentar a súa candidatura as entidades xurídicas establecidas nunha das categorías de países que figuran a continuación:

Os 28 Estados membros da Unión Europea e os países e territorios de ultramar que poidan participar no Programa.
Os países candidatos e posibles candidatos: Albania, Bosnia e Herzegovina, Montenegro, a Antiga República Iugoslava de Macedonia e Serbia.
Os países da AELC e do EEE: Islandia e Noruega.
Os países englobados na Política Europea de Veciñanza: Xeorxia, Moldavia e Ucraína. 
Israel pode participar na presente convocatoria de propostas sempre que o país asine e notifique o acordo entre Israel e a UE no que se establecen as condicións para a súa participación en Europa Creativa na data na que se adopte a decisión sobre a adxudicación das subvencións desta convocatoria.

Financiamento

A achega económica da Unión Europea por solicitude non poderá exceder de 500 000 EUR ou o 80 % dos custos elixibles totais, segundo cal sexa menor.
O apoio financeiro aos membros das plataformas non poderá superar a cantidade de 60 000 EUR por organización afiliada e deberá estar relacionado coas actividades elixibles dos membros da plataforma definidas na convocatoria de propostas.

Orzamento total da convocatoria

O orzamento total dispoñible para a convocatoria de 2017 estímase en 5,5 millóns EUR.

Duración do proxecto

O réxime de plataformas europeas execútase mediante un contrato marco de partenariado (CMP) cuatrienal.
A duración máxima dun proxecto cuxos custos son subvencionados é de catro períodos dun  máximo de 12 meses. A acción do primeiro ano do CMP deberá comezar entre abril e decembro de 2017.
Con todo, só poderá adxudicarse unha subvención da UE a un proxecto xa iniciado se o solicitante pode demostrar a necesidade de que se inicie antes da firma do contrato de subvención, pero en ningún caso poderán iniciarse os proxectos antes do prazo límite para a presentación da solicitude de subvención.

Data de publicación

07/02/2017

Data límite de solicitude

06/04/2017

Documentación

Contacto

Axencia Executiva no ámbito Educativo, Audiovisual e Cultural
http://eacea.ec.europa.eu/creative-europe_en.

Dirección de contacto por correo electrónico: EACEA-CREATIVE-EUROPE-Platforms@ec.europa.eu.

Dirección Xeral de Educación e Cultura
http://ec.europa.eu/culture/index_en.htm.

Procuras de Socios

Novas oportunidades para a industria musical (New Sound Spaces) / Regione Campania (Italia)

A Rexión de Campania procura socios para a realización dun proxecto para a formación e educación de músicos novos dentro do programa Europa Creativa.

A Filarmónica de Poznań está a buscar socios / Poznań, Rexión de Wielkopolska (Polonia)

O proxecto ten como obxectivo a promoción da música de Chopin, a demostración de que a música clásica non é aburrida e a promoción dunha educación musical.

Compromisos co patrimonio dixital/ Mesarch (Chipre)

O laboratorio non pode dirixir un proxecto neste punto debido a outros compromisos,
Pero desexa colaborar en propostas coordinadas por outro socio. O Laboratorio pode sen dúbida contribuír tanto a estender a rede como a conformar unha proposta de investigación competitiva e de alto nivel, aproveitando a ampla experiencia e experiencia de investigación dos membros do laboratorio, así como a dos investigadores e colaboradores do laboratorio en Chipre e no estranxeiro

Comentarios

A data límite para a presentación de solicitudes é o 6 de abril de 2017 ás 12.00 horas CET/CEST (mediodía, hora de Bruxelas).

© Fundación Galicia Europa

Inicio Contacto Mapa Web Aviso legalPerfil de contratante