Subscríbete!

Se queres recibir a actualidade da UE no teu correo: noticias, convocatorias, procura de socios...

Preme Aquí


Axenda FGE

Aluguer de sala

Traballo e prácticas na UE

Convocatorias UE



Síguenos en Twitter Síguenos en Facebook Síguenos en linkedin

Convocatoria

Acción Clave 2- Cooperación para a innovación e o intercambio de boas prácticas. Alianzas para as competencias sectoriais (2017/C26/06)

Programa

ERASMUS+

Obxectivo xeral

Paliar déficits de competencias referidos a un ou varios perfís profesionais dun sector concreto. Para iso, identifican necesidades sectoriais existentes ou emerxentes no mercado de traballo (sector da demanda) e reforzan, a todos os niveis, a capacidade de resposta dos sistemas de EFP inicial e continua fronte ás necesidades do mercado de traballo (sector da oferta). 

Eidos de actuación

As actividades subvencionables deberán encadrarse dentro de 3 Lotes:

Lote 1- Alianzas para as competencias sectoriais para a identificación de necesidades de competencias.

Obxectivo: Oriéntase á identificación e a recompilación de datos contrastados e pormenorizados acerca de necesidades de competencias nun sector económico concreto. Iso permitirá paliar tales déficits a través da oferta de formación, sexa en EFP ou en calquera outro sector da educación e a formación.

Exemplo de actividades:
Definición das necesidades de competencia e de formación nun sector económico determinado: 
- Recompilación e interpretación de datos contrastados sobre necesidades de competencias no mercado de traballo nun sector económico determinado, baseándose así mesmo no Panorama de cualificaciones e, onde proceda, no traballo dos Consellos Europeos de Competencias Sectoriais ou en alianzas para as competencias sectoriais anteriores.
- Análise das tendencias e dificultades que conforman o sector e o seu mercado laboral, concedéndose prioridade aos factores impulsores do cambio que poidan influír na oferta e a demanda de competencias no sector.
-  Avaliación detallada de déficits, carencias e inadecuacións de competencias actuais e previstos no sector.
- Análise da posible repercusión de tales necesidades de competencias no crecemento e o emprego no sector.
- Identificación de necesidades en materia de provisión de formación, sobre a base, onde sexa posible, dos perfís profesionais da clasificación ESCO.

Lote 2- Alianzas para as competencias sectoriais para a concepción e a posta en práctica de EFP.

Obxectivos: Dar resposta aos déficits e as necesidades de competencias identificados nun sector económico determinado mediante o desenvolvemento de plans de estudo e metodoloxías de ensino e formación.

Exemplo de actividades:
Concepción de plans de estudo de formación profesional sectoriais e transnacionales:
- Sobre a base das necesidades de competencias identificadas en materia de perfís profesionais específicos nun sector económico determinado, identificación e deseño de plans de estudo ou normas de cualificación de EFP para dar resposta a tales necesidades.
- Conversión das necesidades de competencias en programas e/ou cualificacións modulares de EFP baseados nos resultados da aprendizaxe e innovadores ao obxecto de fomentar a transparencia e a comparabilidad, téndose en conta así mesmo as necesidades de validación da aprendizaxe anterior.
-  Integración de períodos de aprendizaxe no traballo nos novos contidos formativos, incluídas opcións de aplicación de coñecementos en situacións laborais prácticas na «vida real», e integración de experiencias de aprendizaxe transnacionales sempre que sexa posible.

Posta en marcha de plans de estudo de formación profesional: 
- Identificación das metodoloxías de ensinanza máis adecuadas para os plans de estudo, a través da utilización de formulacións innovadoras de ensino e aprendizaxe, así como do uso estratéxico e integrado das TIC por exemplo, aprendizaxe mixta, simuladores, etc.).
- Identificación de modos de aplicación de métodos de ensino e aprendizaxe de EFP innovadores, para responder as necesidades de grupos destinatarios específicos; inclusión da provisión de aprendizaxe no traballo.
- Desenvolvemento de accións encamiñadas a facilitar a transferencia interxeracional de coñecemento no marco da EFP.

Lote 3- Alianzas para as competencias sectoriais para a aplicación dunha nova formulación estratéxica («Plan xeral») da cooperación sectorial sobre capacidades.

Obxectivo: Mellorar a información estratéxica sobre capacidades e ofrecer unha estratexia clara e instrumentos para responder ante os déficits de competencias en determinados sectores económicos. Desenvolverase a título experimental en seis sectores: automoción, defensa, tecnoloxía marítima, geoinformación espacial, téxtil, pezas de vestir, coiro e calzado e turismo. 

Exemplo de actividades:
- Provisión dunha avaliación detallada de déficits, carencias e inadecuacións de competencias actuais e previstos no sector, así como da necesidade de revisión dos perfís profesionais, indicándose a prioridade coa que debería tratarse, sobre a base, entre outras cuestións, da súa repercusión no potencial de crecemento e competitividade no sector e no emprego.
- Desenvolvemento dunha metodoloxía común para a avaliación da situación actual e a previsión das necesidades futuras, así como para o seguimento (anual) dos avances logrados e a evolución da oferta e a demanda de competencias baseado en predicións hipotéticas cribles.
- Identificación, descrición e indicación de prioridades para a revisión ou o establecemento de novas cualificacións sobre a base dos perfís profesionais pertinente.
- Desenvolvo de accións de fomento do atractivo do sector como opción profesional, sobre todo entre os mozos, e que traten así mesmo de fomentar a igualdade de xénero no sector.

Destinatarios

- Lote 1- A alianza para as competencias sectoriais deberá comprender un mínimo de 12 países do Programa e dúas organizacións, unha das cales representará á industria, mentres que a outra representará aos provedores de educación e formación.
- Lote 2- A alianza para as competencias sectoriais deberá comprender un mínimo de catro países do Programa e oito organizacións, tres das cales serán representantes da industria ou do sector (por exemplo, cámaras de comercio ou asociacións mercantís), mentres que polo menos outras tres serán provedores de educación e formación. 
- Lote 3- A alianza para as competencias sectoriais deberá comprender un mínimo de seis países do Programa e doce organizacións, cinco das cales serán empresas ou representantes da industria ou do sector (por exemplo, cámaras de comercio ou asociacións mercantís), mentres que polo menos outras cinco serán provedores de educación e formación. 

Financiamento

- Para o lote 1, cada subvención oscilará entre 330 000 e 500 000 €. A Axencia ten previsto financiar unhas 3 propostas. 
- Para o lote 2, cada subvención oscilará entre 700 000 e 1 000 000 €. A Axencia ten previsto financiar unhas 4 propostas. 
- Para o lote 3, cada subvención será dun máximo de 4 000 000 €.  A Axencia ten previsto financiar unhas 6 propostas. Só poderá seleccionarse unha proposta por proxecto piloto. 

Orzamento total da convocatoria

28 millóns de euros. (1 millón para o lote 1, 3 millóns para o lote 2 e 24 millóns para o lote 3). 

Data de publicación

15/02/2017

Data límite de solicitude

02/05/2017

Documentación

Procuras de Socios

Desenvolvemento de centros urbanos sostibles con participación activa da educación e a formación profesionais/ Consello do condado de Hordaland

Desenvolvemento activo de centros e pobos sostibles.

Búsqueda de socios para tres proxectos europeos na convocactoria de Erasmus+/ Centro de Formación Profesional e Aprendizaxe Permanente ERGASIA EKPEDEFTIKI (Grecia)

Búsqueda de socios para tres proxectos baixo o programa Erasmus+:
O primeiro proxecto está destinado a asegurar o suministro de auga contra os impactos do cambio climático.
O segundo proxecto está destinado á difusión de competencias e coñecementos para o aforro de enerxía en edificios públicos.
O tercero proxecto está destinado á promoción das mulleres Rumanas para ter como finalidade a súa inserción no mundo laboral.

Búsqueda de asociación no marco das convocatorias de propostas Erasmus+/ Pamplona (España)

Nunha sociedade cada vez máis complexa e cambiante, onde as necesidades que demanda para as persoas evolucionan máis rápido que a capacidade de cambio das leis educativas e a práctica docente, é necesario cambiar a mirada e non centrarse no contido curricular e os libros de texto, senón nas habilidades das persoas para adaptarse utilizando estratexias, coñecementos persoais e garantías de éxito a situacións actualmente descoñecidas e / ou inexistentes.

Búsqueda de socios no marco de Erasmus +/ Universidade de tecnoloxía de Chipre.

O proxecto foi deseñado para manter aos instrutores de idiomas de educación superior ao día co movemento de habilidades do século XXI, centrándose na formación de instrutores de idiomas en servizo e no desenvolvemento profesional continuo na exploración das habilidades do século XXI, especificamente no que se coñece como ”5Cs”: comunicación, colaboración, creatividade e innovación, pensamento crítico e conciencia intercultural. Ademais, incluirase o uso das novas tecnoloxías.

Violencia entre nenos e adolescentes: análise e prevención / Andalucía (España)

A prevención da violencia a través da educación é un tema amplamente estudado hoxe en día. Posiblemente isto débese a que o ambiente escolar ofrece as condicións ideais para levar a cabo programas nos que se ensinan actitudes e comportamentos de relación apropiados para todos os estudantes.

Estudantes con dislexia e as TIC / Selandia (Dinamarca)

Iniciar un novo proxecto Erasmus+ cunhas 6-8 escolas e procurar novas escolas con nivel secundario inferior e posibilidades de experimentar con métodos de ensino coas TIC para o outono de 2017 e os próximos anos.

PROXECTO MIPEX-REXIÓNS/ Cataluña (España)

O proxecto trata de sentar as bases para o seguimento da integración dos migrantes a nivel rexional. A idea do proxecto baséase no exitoso proxecto MIPEX (www.mipex.eu) que foi implementado na UE a nivel nacional.

Novas Posibilidades/ Municipio de Wroclaw (Polonia)

Este proxecto ten como finalidade o intercambio dos detalles da implementación de programas dirixidos a reducir o dano ao alcol e a activación profesional dos adictos.

O Collège Notre Dame procura socios para proxecto sobre abellas-Erasmus+ AK2/Occitanie (France)

A Escola francesa secundaria localizada na rexión de “Occitanie”, o Collège Notre Dame, está buscando socios interesados para participar nun proxecto do Erasmus + AK2: cooperación para innovación e o intercambio de boas prácticas. A escola propón ser o leader do proxecto.

A Escola de Greåker está a buscar unha escola secundaria superior (grupo de idade de 15 a 18 anos) en Europa para unha cooperación de asociación.
O principal tema de interese é a democracia e a competencia democrática, a participación e as tradicións. Queren estudar como os mozos observan o clima político actual e exploran a súa capacidade e oportunidade para influír nas decisións políticas.

Desarroio da política de xuventude

A escola primaria Utska está a buscar socios especialmente de España, o Reino Unido, Suecia, Francia e Italia, para participar nun proxecto no programa Erasmus +, Acción crave 2, Cooperación para a innovación e intercambio de boas prácticas, Asociacións estratéxicas. Os estudantes de Ustka con idades comprendidas entre os 13 e os 15 anos están interesados ​​en mellorar as competencias en idiomas estranxeiros, comprender outras culturas, coñecer xente e establecer contactos internacionais, desenvolvendo o sentido de cidadanía e identidade europeas.


O Colexio Agrícola  Asmildkloster en  Viborg, Dinamarca, está a buscar socios para participar nun proxecto Erasmus +  KA2 - Alianzas de Intercambio Escolar titulado ”No camiño dunha comunidade sustentable na produción de alimentos”.

Comentarios

A data límite para a presentación é ás 12.00 (Bruxelas).

© Fundación Galicia Europa

Inicio Contacto Mapa Web Aviso legalPerfil de contratante