Subscríbete!

Se queres recibir a actualidade da UE no teu correo: noticias, convocatorias, procura de socios...

Preme Aquí


Axenda FGE

Aluguer de sala

Traballo e prácticas na UE

Convocatorias UESíguenos en Twitter Síguenos en Facebook Síguenos en linkedin

Convocatoria

Convocatoria de propostas ”Produtos transnacionais de turismo cultural e Turismo e accesibilidade para todos”.

Programa

VARIOS

Obxectivo xeral

Esta convocatoria divídese en dous temas:

• Tema A: Proxectos de cooperación para apoiar o turismo transnacional baseado no patrimonio cultural e industrial europeo

Este tema complementa as políticas rexionais e nacionais de apoio á cooperación transeuropea destinada a deseñar produtos transnacionais innovadores capitalizando o patrimonio cultural e industrial europeo, co obxectivo de contribuír a:

1) diversificar a oferta turística europea; e / ou
2) a revitalización económica e a creación de emprego en rexións (post) industriais en declive.

• Tema B: Fomento do espírito empresarial e a xestión do turismo accesible

Este tema consiste en apoiar o desenvolvemento e a prestación de Turismo Accesible ”Capacidade de creación de esquemas” para os xerentes do turismo e os empresarios. A súa finalidade é fomentar a adopción de prácticas de negocio e unha planificación estratéxica que integre as prioridades de accesibilidade e de ”deseño universal” no sector turístico.

Eidos de actuación

• Para o tema A:

A presente convocatoria ten por obxecto apoiar a cooperación transnacional e a colaboración público-privada, no ámbito do ”turismo transnacional baseado no patrimonio cultural e industrial europeo”. Polo tanto, céntrase no ”desenvolvemento de produtos” e / ou fases ”promocionais”.

Os solicitantes son libres de propoñer calquera tipo de acción na liña dos obxectivos desta convocatoria, tales como: análise de mercado que conduza á identificación dun tema común relacionado co patrimonio cultural ou industrial europea; cartografía das atraccións / sitios / destinos e servizos turísticos e culturais que poderían estar relacionados co tema identificado; identificación de socios adicionais, socios principais e patrocinadores; plan de negocio baseado nunha análise das ”capacidades de carga” ao longo do produto transnacional identificado, a creación de redes, sensibilización, etc.

• Para o tema B:

A presente convocatoria céntrase no ”desenvolvemento de produtos” e ”a implementación do produto” dos plans de fomento da capacidade. A promoción do programa tamén se considera como parte da ”execución”.

Os solicitantes son libres de deseñar, implementar e promover o esquema de creación de capacidade se o consideran conveniente, tendo en conta que o obxectivo do sistema é permitir aos administradores do turismo, as organizacións nacionais e locais de turismo, outras autoridades públicas con ferramentas conceptuais e prácticas que permitan desenvolver políticas, estratexias, mercadotecnia e plans de produtos para o turismo accesible. Os plans de capacidade deben ter polo tanto un enfoque práctico forte, tales como: análise de escenarios de casos reais, a participación de figuras líderes e empresarios de éxito, orientación e ferramentas de apoio, incluídas as ferramentas TIC, etc.

O esquema de desenvolvemento de capacidades tamén debe apuntar á construción de novas relacións e redes para os empresarios e responsables políticos participantes. Por iso, a proposta debe explicar claramente como se implementar e avaliará o ”networking activo”. Os enfoques sobre as pemes e micro-pemes será avaliado máis favorablemente

Destinatarios

Os candidatos deben ser entidades legais dalgún estado Miembro da UE. Poden ser autoridades públicas ou asociacións europeas, nacionais ou rexionais, axencias de viaxes, cámaras de comercio e industria, ONGs, organismos públicos ou privados.

Socios

Para o primeiro tema, mínimo 5 entidades legais de 5 países diferentes.

Para o segundo, mínimo 3 entidades legais.

O consorcio debe incluír polo menos:

-Para o tema A: 1 autoridade pública e 2 pemes.
-Para o tema B: 1 autoridade pública, 1 provedor de formación en turismo (universidade, escola, provedores de formación profesional) e 1 Federación Empresarial / e ou cámaras de comercio, industria e artesanías ou organismos similares e as súas asociacións paraugas.

Orzamento total da convocatoria

O orzamento máximo asignado para o financiamento da UE nesta convocatoria: 1.000.000 euros para o tema A e 650.000 euros para o tema B.

A subvención da UE limítase a unha porcentaxe de cofinanciamento máxima do 75% dos custos subvencionables.
A cantidade máxima de outorgada pola UE para financiar un proxecto é de 250.000 euros para o tema A e de 180.000 euros para o tema B.

O número indicativo de subvencións que se prevé conceder é de 4 ou 5 para o tema A e de 3 ou 4 para o tema B.

Duración do proxecto

A duración máxima dos proxectos é de 18 meses.

Data de publicación

08/08/2014

Data límite de solicitude

21/10/2014

Documentación

Contacto

As dúbidas e preguntas sobre esta convocatoria pode remitilas á seguinte dirección de correo electrónico:

entr-cfp-14127-PA-tourism@ec.europa.eu

Comisión Europea
DG Empresa e Industria
Directorate E: Service Industries
Office : B100 04/28 (Financial Team)
B-1049 Bruxelas, Bélxica

Procuras de Socios

Procura de socios “Tour por ríos europeos”. Historia, natureza, cultura, economía –Convocatoria (127-G-ENT-PPA-14-7722)

Procura de socios para un programa de fomento de produtos turísticos culturais transnacionais, e de turismo e accesibilidade para todos co obxectivo de facilitar o descubrimento do patrimonio cultural e industrial de Europa ó longo do curso dos seus ríos.

Deste modo procurase desenvolver unha nova oferta turística, ampla e diversa; con diferentes tipos de itinerarios, actividades e experiencias que se poidan adaptar a calquera segmento da demanda e satisfacer necesidades diferentes cada vez máis específicas. O proxecto irá dirixido ao fomento do turista ”activo”.

A data límite para amosar interese é o 14 de outubro de 2014.

A duración do proxecto sería de 18 meses(dende o 1 de maio de 2015 ao 31 de outubro de 2016).

Comentarios

A solicitude enviarase electronicamente a través da páxina web da convocatoria.

http://ec.europa.eu/enterprise/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=7700&lang=es&title=Transnational-cultural-tourism-products-and-Tourism-and-accessibility-for-all

Os candidatos poden presentar unha proposta para ambos os dous temas, pero en dúas solicitudes separadas.

Entre os documentos que se poden descargar nesta páxina web encóntrase un formulario para buscar socios, ademais dun listado de organizacións que tamén necesitan socios.

© Fundación Galicia Europa

Inicio Contacto Mapa Web Aviso legalPerfil de contratante