Subscríbete!

Se queres recibir a actualidade da UE no teu correo: noticias, convocatorias, procura de socios...

Preme Aquí


Axenda FGE

Aluguer de sala

Traballo e prácticas na UE

Convocatorias UESíguenos en Twitter Síguenos en Facebook Síguenos en linkedin

Convocatoria

Convocatoria conxunta de propostas 2009: Programa Mocidade en Acción 2007 - 2013

Programa

XUVENTUDE EN ACCIÓN

Obxectivo xeral

Promover a cidadanía activa entre os mozos,

 • especialmente, a cidadanía europea
 • Potenciar a solidariedade e promover a tolerancia entre os mozos
 • Favorecer o entendemento mutuo entre os mozos de países diferentes
 • Mellorar a calidade dos sistemas de apoio ás actividades xuvenís e reforzar a capacidade das organizacións da sociedade civil no campo da mocidade
 • Favorecer a cooperación europea no campo da mocidade
 • Implicar os mozos no proceso de construcción europea e estimular a reflexión sobre a sociedade europea e os seus valores
 • Participación dos mozos na vida democrática
 • Diversidade cultural: loita contra o racismo e a xenofobia
 • Inclusión de os mozos con menos oportunidades (procedentes dun medio desfavorecido ou con discapacidades)

Obxectivo específico da convocatoria

Para 2009 as prioridades anuais son as seguintes:

 • Ano Europeo da Creatividade e a Innovación.
 • Implicación dos novos na revisión do marco europeo de cooperación.
 • Sensibilización e mobilización en relación coa participación dos novos votantes nas eleccións ao Parlamento Europeo en xuño de 2009.
 • Desenvolvemento sostible e cambio climático.
 • Participación activa dos mozos con discapacidade.
 • Promoción de hábitos de vida saudables a través das actividades físicas e o deporte.
 • Diálogo intercultural. Violencia contra as mulleres.
 • Recoñecemento da educación non formal no ámbito da mocidade.

Eidos de actuación

A presente convocatoria de propostas refírese ao apoio ás accións e subaccións enumeradas a continuación:
ACCIÓN 1- MOCIDADE CON EUROPA (PROXECTOS DE MOVILIDAD)
1.1 Intercambios dos mozos
1.2 Iniciativas no ámbito da mocidade
1.3 Proxectos relacionados coas mozos e a democracia (acción centralizada)
1.4 Redes temáticas

ACCIÓN2 - SERVIZO DE VOLUNTARIADO EUROPEO: participación nunha actividade voluntaria no estranxeiro

ACCIÓN 3- A MOCIDADE NO MUNDO: fomentar a cooperación con terceiros países establecendo redes, realizando intercambios e actividades transfronteirizas
3.1 Cooperación con países veciños socios da UE (acción centralizada)
3.2 Cooperación con outros países socios: convocatorias anuais

ACCIÓN 4- SISTEMAS DE APOIO Á MOCIDADE
4.1 Apoio a organizacións activas a nivel europeo no campo da mocidade
4.2 Formación e establecemento de redes dos profesionais que traballan coa mocidade e das organizacións xuvenís.
4.3 Acordo financeiro para diversas medidas (acción centralizada)
4.4 Proxectos que promuevan a innovación e a calidade (convocatorias anuais)
4.5 Actividades de información dirixidas a os mozos e traballadores no ámbito da mocidade e das organizacións xuvenís
4.6 Partenariados
4.7 Apoio a estruturas do Programa
4.8 Valor engadido do Programa

ACCIÓN 5- COOPERACIÓN POLÍTICA EUROPEA NO CAMPO DA MOCIDADE: intercambio de boas prácticas e diálogo estructurado entre administracións a todos os niveis, políticos e novos.
5.1 Encontros de mozos e responsables de políticas de mocidade (acción centralizada)
5.2 Apoio a actividades que xeren un mellor coñecemento no ámbito da mocidade
5.3 Cooperación con organizacións internacionais

Destinatarios

Mozos de entre 13 e 30 anos ou de entre 15 e 28, segundo as convocatorias. Concédese unha atención especial ás mozos con menos oportunidades.
A maioría das convocatorias requiren un ou máis socios trasnacionais, xa sexa dos países participantes no programa (UE-27, *EEE e Turquía), países veciños socios (do Leste e Sueste europeo e da ribeira mediterránea) para as acción 2, 3.1 e 5.1 e outros países socios para as accións 2 e 3.2).

Financiamento

Pódense conceder subvencións do seguinte tipo:

 • porcentaxe de reembolso dos custos elixibles reais
 • cantidades fixas
 • financiamento a tanto alzado (escala de custos unitarios ou porcentaxes fixas)
 • unha combinación das anteriores.

Para ver a información concreta sobre os mecanismos de financiamento, consultar a Parte B de Guía do Programa Mocidade en acción.

Orzamento total da convocatoria

 • 885 millóns de euros para o periodo de 2007-2013
 • Orzamento anual para o ano 2009: 114,96 millóns de euros

Duración do proxecto

De 2007 ata 2013

Data límite de solicitude

01/11/2009

Documentación

Contacto

Comisión Europea
(Para accións centralizadas)
Directorate-General for Education and Culture
(DG EAC)
Unit D2: Youth in Action Programme
Unit D1: Youth policies
B - 1049 Brussels
Tel: +32 2 299 11 11
Fax: +32 2 295 76 33
E-mail: eac-youthinaction@ec.europa.eu ?
Website: http://ec.europa.eu/youth/index_en.html?

Education, Audiovisual, and Culture Executive Agency
Unit P6: Youth
BOUR 01/01
Avenue du Bourget 1
B-1140 Brussels
Tel: +32 2 29 97824
Fax: +32 2 29 21330
E-mail: youth@ec.europa.eu
http://eacea.cec.eu.int

ESPAÑA
(Para accións descentralizadas)
Instituto de la Juventud
c/ José Ortega y Gasset, 71
E – 28006 Madrid
Tél.: +34 91 363.77.05
Fax: +34 91 309.30.66
E-mail: eurodesk@migualdad.es
http://www.injuve.es

Comentarios

Para os proxectos enviados a unha Axencia Nacional (accións descentralizadas) hai cinco prazos de presentación ao ano:
Proxectos que empezan entre o 1 de maio e o 30 de setembro, a data límite de presentación é 1 de febreiro
Proxectos que empezan entre o 1 de xullo e o 30 de novembro, a data límite de presentación é 1 de abril
Proxectos que empezan entre o 1 de setembro e o 31 de xaneiro, a data límite de presentación é 1 de xuño
Proxectos que empezan entre o 1 de decembro e o 30 de abril, a data límite de presentación é 1 de setembro
Proxectos que empezan entre o 1 de febreiro e o 31 de xullo, a data límite de presentación é 1 de novembro

Para os proxectos enviados a unha Axencia Executiva (accións centralizadas) hai tres prazos de presentación ao ano:
Proxectos que empezan entre o 1 de agosto e o 30 de decembro: Data límite de presentación é 1 de febreiro
Proxectos que empezan entre o 1 de decembro e o 30 de abril: Data límite de presentación é 1 de xuño
Proxectos que empezan entre o 1 de marzo e o 31 de xullo: Data límite de presentación é 1 de setembro

© Fundación Galicia Europa

Inicio Contacto Mapa Web Aviso legalPerfil de contratante