Subscríbete!

Se queres recibir a actualidade da UE no teu correo: noticias, convocatorias, procura de socios...

Preme Aquí


Axenda FGE

Aluguer de sala

Transparencia

Convocatorias UESíguenos en Twitter Síguenos en Facebook Síguenos en linkedin

Convocatoria

Interreg Espazo Atlántico

Programa

COOPERACIÓN TERRITORIAL INTERREXIONAL (ATLANTIC AREA)

Obxectivo xeral

O obxectivo xeral é poñer en práctica solucións para responder os desafíos rexionais no ámbito da innovación, a eficiencia dos recursos, o medio ambiente e os activos culturais, capaces de xerar unha mellor calidade de vida no territorio do Espazo

Atlántico.

Eidos de actuación

1.Promover a innovación e a competitividade.
2.Promover a eficiencia dos recursos.
3.Fortalecer os sistemas de xestión de riscos
4.Valorizar a biodiversidade e os activos naturais e culturais.

Destinatarios

Unha ampla gama de organizacións de dereito público ou privado son potenciais beneficiarios do financiamento do Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional (FEDER) e por tanto poden integrar partenariados de proxectos. O Xefe de Fila debe, con todo, ser unha organización pública ou privada sen fins de lucro de dereito nacional.

Socios

- Un factor clave para os proxectos de calidade é a mobilización de actores crave, asegurando a participación de socios representativos dos principais interesados, unha participación equilibrada das rexións e unha cobertura xeográfica adecuada do Espazo Atlántico.
- Os socios do proxecto deberán estar situados no territorio elegible do Espazo Atlántico. Con todo, as entidades situadas fóra do ámbito da cooperación, na UE ou en países terceiros poden participar, a condición de que se demostra o beneficio da súa participación para as rexións da área de cooperación.

Financiamento

Como regra xeral, o Programa adopta unha taxa máxima de cofinanciación do 75% do orzamento total do proxecto.

Orzamento total da convocatoria

185 millóns de euros.

Duración do proxecto

Espérase que os proxectos teñan unha duración de entre 18 e 36 meses, empezando no primeiro trimestre de 2017.

Data de publicación

26/04/2016

Data límite de solicitude

31/05/2016

Documentación

Contacto

Telefono: +351 226 086 300
Fax: +351 226 073 691
Secretariado Conxunto:atlantico.stc@ccdr-n.pt
Autoridade de Xestión:atlantico.ag@ccdr-n.pt
Reclamacións:atlantico.complaints@ccdr-n.pt

Procuras de Socios

Towards sustainable business models of waste management in the Atlantic Area


- Vigo (España)

Con este proxecto preténdense levar a cabo as seguintes accións:
1. Describir e analizar marcos regulatorios da xestión de residuos nas diferentes Áreas Atlánticas do proxecto.
2. Xerar novo coñecemento e desenvolver novas investigacións sobre a xestión de residuos documentando e analizando as experiencias relativas aos refugallos industriais e os procesos domésticos.
3. Enriquecer o coñecemento sobre a base do deseño das mellores prácticas políticas e regulamentarias nas Áreas Atlánticas.
4. Analizar la aliñación da política dos marcos regulatorios sobre a xestión de residuos nas diferentes Áreas Atlánticas do proxecto en relación co novo Paquete sobre a Economía Circular .
5. Sintetizar os resultados e leccións aprendidas co intercambio de boas prácticas sobre a base da evidencia e as recomendacións para as medidas políticas e outras accións de apoio para as distintas Áreas Atlánticas.
6. Contribuír a incentivar a concienciación na sociedade respecto da xestión de residuos recomendando estratexias e actividades de promoción da ecoinnovación na produción e o consumo.

Rexeración de traballos na Economía Azul (Portugal)

Nalgúns países, o avellentamento dos traballos na economía azul está relacionado coa súa falta de atractivo entre as xeracións máis novas, especialmente os “millennials”. Porén, a economía azul foi considerada como a principal fonte de desenvolvemento sustentable e tamén como un importante recurso na rexeración económica.
Este proxecto busca crear novos paradigmas para a xestión de ecosistemas en transición, costeiros ou marítimos, en profunda correlación cunha nova xeración de traballos, planificando e actuando na comunidade en áreas como a educación para novas habilidades, incorporando disciplinas transversais como o Deseño, TICs e modos innovadores de comunicación.

Smart Ports – País Vasco (España)

Os portos do Arco Atlántico son, principalemente de tamaño pequeno e mediano, e sen ningún tipo de especialización. Estes pequenos portos centran a súa actividade económica na pesca e a navegación de recreo.

A crise económica ha posto de manifesto a fraxilidade dos modelos de negocio dos pequenos portos dedicados exclusivamente a ser un ”aparcadoiro” para as pequenas embarcacións de recreo. Por outra banda, a redución da frota pesqueira, a redución das cotas de pesca e a insignificancia da pesca de baixura levou a pequenos portos que perden a actividade económica vinculada á pesca. O proxecto Smart Ports tratará de atopar novas oportunidades para activar economicamente eses pequenos portos e buscará oportunidades de colaboración entre os portos do Arco Atlántico. Doutra banda, o proxecto fomentará a cooperación das PEME do Arco Atlántico cos pequenos portos para activar a súa actividade económica e crear novos postos de traballo. Desta maneira, as PEME xerarán un paquete de servizos profesionais e internacionais nos pequenos portos do Arco Atlántico,o que lles situará con referencia e permitiralles vender os seus servizos de cooperación a outras partes do mundo.

Enerxías Renovables e Eficiencia Enerxética

É necesario que as empresas das industrias da enerxía
renovable, a sustentabilidade, o medio ambiente, a enxeñería e a construción
accedan ao apoio para que poidan comprometerse con tecnoloxías ambientais e
sustentables novas e emerxentes e explotar todo o seu potencial. As pequenas
empresas a miúdo non contan coas instalacións, os recursos ou a experiencia
para facelo.Esta proposta é para proporcionar un centro de tecnoloxía
sustentable onde os especialistas estarían dispoñibles para traballar coas
empresas locais. As instalacións nas institucións participantes estarían
dispoñibles, incluída a sala de traballo de última xeración e o espazo, os
aparellos e o equipo de laboratorio. O orzamento total da convocatoria é de
39.6  million  EUR.

Comentarios

A primeira fase da primeira convocatoria de proxectos abre o 26 de abril e pecha o 31 de maio ás 12 horas (GMT).

Sello AYS Innova entidad adaptada

© Fundación Galicia Europa

Inicio Contacto Mapa Web Política de privacidad Política de Cookies Perfil de contratante