Subscríbete!

Se queres recibir a actualidade da UE no teu correo: noticias, convocatorias, procura de socios...

Preme Aquí


Axenda FGE

Aluguer de sala

Transparencia

Convocatorias UESíguenos en Twitter Síguenos en Facebook Síguenos en linkedin

Convocatoria

Integración de nacionais de terceiros países 
AMIF-2016-AG-INTE-01

Programa

FONDO DE ASILO, MIGRACIÓN E INTEGRACIÓN

Obxectivo xeral

  • traballar con todos os Estados membros nunha xestión integrada da migración, a través dunha cooperación práctica, dunha diseminación da información, e dunha sincronización das respostas nacionais sobre a migración De maneira máis concreta:
  • reforzar e desenvolver o sistema europeo común de asirlo, incluída a súa dimensión exterior;
  • apoiar a migración legal cara á Unión de conformidade coas necesidades económicas e sociais dos Estados membros e fomentar a integración efectiva dos nacionais de terceiros países, incluídos os solicitantes de asilo e os beneficiarios de protección internacional;
  • desenvolver unhas estratexias de retorno equitativas e eficaces nos Estados membros, facendo fincapé na sustentabilidade do retorno e a readmisión efectiva nos seus países de orixe;
  • aumentar a solidariedade e a repartición de responsabilidades entre os Estados membros, en particular cos máis afectados pola migración e os fluxos de asilo.

Obxectivo específico da convocatoria

A convocatoria de propostas ten por obxecto financiar proxectos no ámbito da integración de nacionais de terceiros países e máis especificamente:
1. Promoción da participación activa na sociedade en xeral
2. Apoio antes da partida e despois da chegada para a integración das persoas que necesitan protección internacional e que están a ser recolocadas dentro da UE ou reasentadas dun terceiro país.

Eidos de actuación

Os seguintes tipos de actividades son elegibles baixo esta Convocatoria de Propostas:
  • o fomento da cooperación da Unión na aplicación do Dereito da Unión e no intercambio das mellores prácticas en materia de asilo, especialmente en materia de reasentamiento e transferencia de solicitantes e beneficiarios de protección internacional dun Estado membro a outro, Sobre a migración legal, sobre a integración de nacionais de terceiros países, incluídas as actividades de apoio e coordinación da chegada para promover o reasentamiento coas comunidades locais que recibirán refuxiados reasentados e ao seu regreso;
  • a creación de redes de cooperación transnacional e proxectos piloto, incluídos proxectos innovadores, baseados en asociacións transnacionales entre organismos situados en dous ou máis Estados membros co fin de estimular a innovación e facilitar o intercambio de experiencias e mellores prácticas;
  • estudos e investigacións sobre posibles novas formas de cooperación da Unión en materia de asilo, inmigración, integración e retorno e lexislación pertinente da Unión, difusión e intercambio de información sobre as mellores prácticas e sobre todos os demais aspectos do asilo, a inmigración, a integración e o políticas de retorno, incluída a comunicación institucional sobre as prioridades políticas da Unión
  • o desenvolvemento e a aplicación por parte dos Estados membros de ferramentas estatísticas, métodos e indicadores comúns para medir a evolución das políticas no ámbito do asilo, a migración legal e a integración e o retorno;
  • a preparación, o seguimento, o apoio administrativo e técnico e o desenvolvemento dun mecanismo de avaliación necesario para aplicar as políticas de asilo e inmigración

Destinatarios

A)  persoas xurídicas; as solicitudes de persoas físicas non son admisibles;
B) organismos públicos (incluídas as autoridades locais, os servizos públicos de emprego, os servizos para a mocidade, as Institucións educativas), entidades privadas sen ánimo de lucro ou organizacións internacionais;.
C) unha entidade con fins de lucro só poderá participar como co-solicitante e non como coordinadora. A súa participación debe ser estritamente sen fins de lucro;
D) establecidos nun Estado membro da Unión Europea que participen no instrumento FAMI(todos os Estados membros da UE, coa excepción de Dinamarca, participan no instrumento da FAMI). As organizacións internacionais poderán establecerse fóra dos Estados membros da UE que participen no instrumento da FAMI.

Socios

O proxecto ten que ser transnacional,é dicir ten que implicar polo menos tres entidades establecidas en polo menos dúas os Estados membros da UE que participan no instrumento da FAMI.

Financiamento

A subvención da UE limítase a unha porcentaxe máxima de cofinanciación do 90% dos custos a acción.

Orzamento total da convocatoria

O orzamento total destinado á cofinanciación de proxectos estímase en 17.604.000 €.

Duración do proxecto

Os proxectos non poden ser programados para unha duración superior aos 24 meses. A duración do proxecto poderá prorrogarse durante a súa execución por motivos debidamente xustificados previa Aprobación da Comisión mediante unha modificación do Acordo de subvención.

Data de publicación

08/12/2016

Data límite de solicitude

28/02/2017

Documentación

Contacto

IT Helpdesk Formulario de contacto: http://ec.europa.eu/research/participants/api/contact/index.html

As preguntas non relacionadas con problemas informaticos enviaranse á seguinte dirección de correo electrónico:  HOME-AMIF-UNION-Actions@ec.europa.eu 

Comentarios

Data límite da solicitude: 28/02/2017 – 17:00 CET.
As solicitudes deben utilizar o Sistema de Envío Electrónico do Portal do Participante desenvolvido orixinalmente para os programas de investigación Horizonte 2020.

Sello AYS Innova entidad adaptada

© Fundación Galicia Europa

Inicio Contacto Mapa Web Política de privacidad Política de Cookies Perfil de contratante