Subscríbete!

Se queres recibir a actualidade da UE no teu correo: noticias, convocatorias, procura de socios...

Preme Aquí


Axenda FGE

Aluguer de sala

Transparencia

Convocatorias UESíguenos en Twitter Síguenos en Facebook Síguenos en linkedin

Convocatoria

Convocatoria de propostas para o apoio de proxectos transnacionais que promovan a cooperación xudicial en materia civil e penal.

Programa

DEREITOS, IGUALDADE E CIDADANÍA

Obxectivo xeral

O obxectivo principal é contribuír á aplicación efectiva e coherente do acervo lexislativo en relación coa cooperación xudicial en materia civil e penal.

Obxectivo específico da convocatoria

1.1 Cooperación xudicial en materia civil

O obxectivo é promover a cooperación xudicial en materia civil e contribuír á aplicación e aplicación efectiva e coherente dos instrumentos da UE. Darase prioridade aos proxectos destinados especialmente a: unha mellor aplicación das decisións xudiciais, en particular como resultado de disputas transfronteirizas; mellorar a situación dos nenos involucrados en casos civís,
p. mediante mellores procedementos, tratamento de casos e cooperación no ámbito do dereito de familia, en ámbitos como a responsabilidade parental, o secuestro internacional de nenos, a protección dos nenos e o mantemento; mellorar e / ou aumentar a recompilación de datos e as estatísticas sobre a aplicación dos instrumentos de xustiza civil da UE.

1.2 Cooperación xudicial en materia penal

O obxectivo é promover a cooperación xudicial en materia penal e contribuír á aplicación efectiva e coherente dos instrumentos de recoñecemento mutuo da UE en materia penal.

Darase prioridade á implementación e aplicación práctica dos seguintes instrumentos de recoñecemento mutuo:
-Directiva 2014/41 / UE do Parlamento Europeo e do Consello, do 3 de abril de 2014, relativa á orde europea de investigación en materia penal;
-A Decisión marco 2002/584 /
JAI do Consello, do 13 de xuño de 2002, sobre a orde de detención europea e os procedementos de entrega entre os Estados membros;
-Decisión marco 2008/909 /
JAI do Consello, do 27 de novembro de 2008, sobre a aplicación do principio de recoñecemento mutuo ás resolucións penais polas que se impoñen penas privativas de liberdade ou medidas privativas de liberdade a efectos da súa execución na Unión Europea;
-Decisión marco 2008/947 /
JAI do Consello, do 27 de novembro de 2008, sobre a aplicación do principio de recoñecemento mutuo ás sentenzas e as decisións de liberdade condicional con vistas á supervisión das medidas de liberdade condicional e outras sancións;
-Decisión marco 2009/829 /
JAI do Consello, do 23 de outubro de 2009, sobre a aplicación, entre os Estados membros da Unión Europea, do principio de recoñecemento mutuo das decisións sobre medidas de vixilancia como alternativa á detención provisional;

Darase prioridade tamén a: a contribución eficiente á Axenda Europea de Seguridade sobre as respostas xudiciais ao terrorismo, en particular sobre o reforzo da prevención da radicalización, especialmente nos cárceres; cuestións relacionadas coa detención preventiva, en particular a sensibilización sobre a xurisprudencia do Tribunal Europeo de Dereitos Humanos (
TEDH) neste campo; o funcionamento dos tratados de asistencia xudicial recíproca ou outros tratados que conteñan disposicións sobre asistencia xudicial recíproca con terceiros países (por exemplo, o acordo MLA UE-EE. UU., o Convenio sobre ciberdelincuencia de Budapest), en particular sobre o intercambio de datos electrónicos).

Eidos de actuación

O campo de actuación versará sobre as seguintes actividades:

-Actividades analíticas, como recompilación de datos, enquisas, actividades de investigación...
-Aprendizaxe mutua, identificación e intercambio de mellores prácticas, desenvolvemento de métodos de traballo que poidan transferirse a outros países participantes
-Intercambio e provisión de información e desenvolvemento de ferramentas de información
-Desenvolvo de capacidades para profesionais.
-Facilitar a cooperación entre as autoridades competentes e os organismos, os profesionais do dereito e / ou os provedores de servizos (incluídas as redes
multidisciplinarias a nivel internacional, nacional, rexional ou local)
-Actividades de difusión e sensibilización.

As actividades de capacitación tamén poderían financiarse en virtude desta convocatoria, sempre que sexan de natureza auxiliar e non o obxectivo principal do proxecto.

Destinatarios

Os Estados membros da Unión Europea (incluídos os seus departamentos de ultramar), excepto Dinamarca e o Reino Unido.
O solicitante e os socios deben ser entidades públicas ou organizacións privadas, debidamente establecidas nun dos países que participan no programa, ou organizacións internacionais. As organizacións que están orientadas ás ganancias deben presentar solicitudes en asociación con entidades públicas ou organizacións privadas sen fins de lucro.

a) as solicitudes deben ser transnacionales e involucrar a organizacións de polo menos dous países participantes;
( b) A subvención da UE solicitada non pode ser inferior a 75 000 euros.

Financiamento

A subvención calcularase aplicando a taxa de cofinanciación aos custos elexibles nos que se incorreu e declarados polo beneficiario.

Duración do proxecto

O tempo máximo para que a Comisión Europea informe a todos os solicitantes é de seis meses a partir da data final para a presentación de propostas. O tempo máximo para asinar acordos de subvención é dentro de tres meses a partir da data de información dos solicitantes seleccionados. Eses prazos poden excederse en casos excepcionais, en particular para accións complexas, se hai un gran número de propostas ou debido a atrasos atribuíbles aos solicitantes.

Data de publicación

30/01/2018

Data límite de solicitude

19/06/2018

Documentación

Contacto

EC-JUSTICE-CALLS@ec.europa.eu>EC-JUSTICE-CALLS@ec.europa.eu>EC-JUSTICE-CALLS@ec.europa.eu>EC-JUSTICE-CALLS@ec.europa.eu

Sello AYS Innova entidad adaptada

© Fundación Galicia Europa

Inicio Contacto Mapa Web Política de privacidad Política de Cookies Perfil de contratante