Subscríbete!

Se queres recibir a actualidade da UE no teu correo: noticias, convocatorias, procura de socios...

Preme Aquí


Axenda FGE

Aluguer de sala

Transparencia

Convocatorias UESíguenos en Twitter Síguenos en Facebook Síguenos en linkedin

Convocatoria

VP/2015/002: MEDIDAS DE INFORMACIÓN E FORMACIÓN PARA AS ORGANIZACIÓNS DE TRABALLADORES

Programa

VARIOS

Obxectivo xeral

Buscando a mellora da calidade do servizo prestado polas Organizacións de traballadores, a partida orzamentaria 04.03.01.05 no orzamento da Unión Europea, destínase a cubrir as subvencións para actividades de información e formación para estas organizacións, de conformidade co artigo 154 do Tratado de Funcionamento da Unión Europea

Obxectivo específico da convocatoria

Os obxectivos da presente convocatoria inclúen medidas e iniciativas que fortalezan a capacidade das organizacións de traballadores para abordar, a nivel da UE/Transnacional, cambios no emprego e o traballo e os retos relacionados co diálogo social, tales como: a modernización do mercado de traballo, a calidade do traballo, a anticipación , preparación e xestión do cambio e a reestruturación, a transformación ecolóxica da economía, a flexiguridad, habilidades, (dentro da UE) a mobilidade laboral, a migración, o emprego xuvenil, a saúde e seguridade no traballo, a modernización dos sistemas de protección social, a conciliación da vida laboral e familiar , a igualdade de xénero, a acción no campo da loita contra a discriminación, o envellecemento activo e saudable e vida activa máis longa, a inclusión activa e o traballo decente.

Tamén se espera que as accións contribúan ás prioridades e actividades de diálogo social europeo, incluíndo as establecidas nos programas de traballo da crossindustry da UE e comités sectoriais de diálogo social, así como os que forman parte do compromiso da Comisión Europea para relanzar e fortalecer o diálogo social. Nese contexto, fíxose especial fincapé no fortalecemento da participación dos interlocutores sociais no semestre europeo e a mellora da súa contribución á elaboración de políticas da UE.

As medidas que contribúan a abordar o emprego, e as dimensións sociais e económicas das prioridades da UE relativas á recuperación da crise, tendo en conta a necesidade de converxencia social entre os Estados membros, para alcanzar os obxectivos e metas da Estratexia Europa 2020 e as súas iniciativas emblemáticas, tamén serán particularmente benvidas.

Eidos de actuación

Las medidas deberían ayudar a las organizaciones de trabajadores a hacer frente a los desafíos globales de empleo de la UE y de la política social tal como establece en particular en:

- La Estrategia Europa 2020: Una estrategia para un crecimiento inteligente, sostenible e integrador, COM (2010) 2020 y las conclusiones del Consejo Europeo del 25-26 de marzo de 2010 y 17 de junio 2010;

- La Comunicación de la Comisión Reforzar la dimensión social de la Unión Económica y Monetaria (COM (2013) 690);

- La Encuesta Anual sobre el Crecimiento, el Informe conjunto sobre el empleo y las recomendaciones dirigidas a los Estados miembros en el marco del Semestre Europeo;

- Las orientaciones políticas presentadas por Jean-Claude Juncker, en el Programa de Empleo, Crecimiento, Equidad y el Cambio Democrático y los programas de trabajo de la Comisión.

Destinatarios

Para ser elegible:

- El solicitante principal debe ser una organización o interlocutor social que represente a los trabajadores, a nivel europeo, nacional o regional;

- El solicitante principal debe tener su domicilio social en uno de los Estados miembros de la Unión Europea;

- Los co-solicitantes deben tener su domicilio social en uno de los Estados miembros o países candidatos

Financiamento

En virtud de esta convocatoria de propuestas,la Comisión Europea podrá decidir financiar hasta el 90% del coste total subvencionable de la acción.

La financiación de la Unión por proyecto no será inferior a 108.000 euros.

La Comisión acoge con satisfacción en particular proyectos que prevén un ciclo completo del proyecto, incluidos estudios preparatorios, aplicación y difusión, seguimiento y presentación de informes. Por lo tanto, la duración de las acciones puede ser de hasta 24 meses.

Orzamento total da convocatoria

3.797.000 euros.

Duración do proxecto

Hasta 24 meses

Data límite de solicitude

08/05/2015

Documentación

Contacto

Las consultas deben hacerse por e-mail sólo en: empl-vp-info-training@ec.europa.eu

Comentarios

Para ser elegibles, as accións deben:

- Ter a participación dos co-solicitantes, entidades afiliadas ou organizacións asociadas de máis dun Estado membro e / ou país candidato no caso das propostas que non se presenten por unha organización dos traballadores a nivel europeo;

- Ter unha participación xenuína, é dicir, como co-solicitante ou organización asociada, dunha organización dos interlocutores sociais a nivel europeo, se a proposta é presentada por unha organización nacional ou rexional dos traballadores;

- Non solicitar unha subvención da Unión Europea de máis do 90% do custo total subvencionable da acción;

- Levar a cabo plenamente nos Estados membros da Unión Europea ou dos países candidatos

- Cumprir coa data de inicio das accións (Non máis tarde do 31/12/2015)

As solicitudes hanse de enviar, con dúas copias dos documentos mencionados no Anexo II á seguinte dirección:

Convocatoria de propostas VP/2015/002
Partida orzamentaria 04.03.01.05
Comisión Europea - Dirección Xeral de Emprego/B.1
J-54 01/004
B-1049 BruselasBélgica

Envíe a súa solicitude por correo certificado ou só servizo de mensaxería e manteña proba da data de envío (a data do cuño de correos ou a recepción de mensaxería urxente será considerado como proba da data de envío).

As solicitudes entregadas deben ser recibidas pola Comisión Europea, como moi tarde o último día para a presentación. A única dirección para a entrega en man dos documentos á Comisión Europea é:

Avenue du Bourget n ° 1,
B-1140 Evere,
Bélxica, 15


(aínda que en calquera caso, o envase debe ir etiquetaxe arriba coa dirección da Dirección Generalde Emprego e Asuntos Sociais). A proba da entrega é un recibo asinado polo servizo do correo central da Comisión estampada coa data do último día de presentación ou antes.

Teña en conta que o formulario electrónico de solicitude SWIM está dispoñible ata a medianoite do día da data límite de presentación. Con todo, como os candidatos deben presentar previamente o formulario electronicamente, e logo imprimir, asinar e enviar por correo ou entrega en man no prazo de presentación, é responsabilidade do solicitante garantir que os servizos postais ou de mensaxería apropiados están dispoñibles localmente no día da data límite

Sello AYS Innova entidad adaptada

© Fundación Galicia Europa

Inicio Contacto Mapa Web Política de privacidad Política de Cookies Perfil de contratante