Subscríbete!

Se queres recibir a actualidade da UE no teu correo: noticias, convocatorias, procura de socios...

Preme Aquí


Axenda FGE

Aluguer de sala

Traballo e prácticas na UE

Convocatorias UESíguenos en Twitter Síguenos en Facebook Síguenos en linkedin

Convocatoria

Convocatoria anual para propostas de proxectos de interese común no campo das redes de transporte transeuropeas - 2017-CEF-TR-MAP-Blending

Programa

MECANISMO CONECTAR EUROPA

Obxectivo xeral


Obxectivo específico da convocatoria

Os obxectivos de financiamento son: 
  • Eliminar os tapons de botella e eliminar as ligazóns que faltan, mellorar a interoperabilidade ferroviaria e, en particular, mellorar as seccións transfronteirizas
  • Asegurar sistemas de transporte sustentables e eficientes a longo prazo, con vistas a preparar os futuros fluxos de transporte previstos, así como permitir a descarbonización de todos os modos de transporte mediante a transición a tecnoloxías innovadoras de transporte con baixas emisións de carbono e eficiencia enerxética ao vez que se optimiza a seguridade.
  • Optimizar a integración e a interconexión dos modos de transporte e reforzar a interoperabilidade dos servizos de transporte, garantindo ao mesmo tempo a accesibilidade das infraestruturas de transporte.

Eidos de actuación

A presente convocatoria de propostas aborda unha serie de prioridades, que se inscriben nun dos obxectivos de financiamento do Regulamento CEF:
  • Obxectivo de financiamento 1: reducir os elos que faltan, eliminar os tapóns de botella, mellorar a interoperabilidade ferroviaria e, en particular, mellorar as seccións transfronteirizas:
-Proxectos previamente identificados nos corredores da rede básica (ferrocarrís, vías navegables interiores, estradas, portos marítimos e interiores); (450 M€)
-Proxectos previamente identificados nas outras seccións da Rede Central (ferrocarrís, vías navegables interiores, estradas, portos marítimos e interiores); (100 M€)
-Interoperabilidade ferroviaria; (50 M€)
-Sistema Europeo de Xestión do Tráfico Ferroviario (ERTMS). (100 M€)
  • Obxectivo de financiamento 2 - garantir sistemas de transporte sustentables e eficientes a longo prazo, con vistas a prepararse para os futuros fluxos de transporte, así como permitir a descarbonización de todos os modos de transporte mediante a transición cara a tecnoloxías innovadoras de transporte con baixas emisións de carbono e energéticamente eficientes, optimizando ao mesmo tempo a seguridade:
-Innovación e novas tecnoloxías en todos os modos de transporte; (140 M€)
-Unha infraestrutura segura, que inclúe un estacionamento seguro na rede principal da estrada. (10 M€)
  • Obxectivo de financiamento 3: optimizar a integración e a interconexión dos modos de transporte e reforzar a interoperabilidade dos servizos de transporte, garantindo ao mesmo tempo a accesibilidade das infraestruturas de transporte:
-Ceo Único Europeo - SESAR; (40 M€)
-Servizos de transporte intelixentes para a estrada (ITS); (40 M€)
-Autoestradas do Mar (MOS); (40 M€)
-Accións de implementación de infraestrutura de transporte en nodos da Rede Central, incluíndo nodos urbanos; (10 M€)
-Conexión e desenvolvemento de plataformas loxísticas multimodales. (20 M€)

Destinatarios

Poden solicitar estas axudas (a) un ou máis Estados membros ou (b), co permiso destes últimos: organizacións internacionais, consorcios de empresas, empresas públicas, empresas privadas ou axencias establecidas nalgún Estado membro. As propostas poderán ser presentadas por entidades que non teñan personalidade xurídica segundo a lexislación nacional aplicable, sempre que os seus representantes teñan a capacidade de contraer obrigacións legais no seu nome e ofrecer garantías para a protección dos intereses financeiros equivalentes aos ofrecidos por persoas xurídicas.
Terceiros países ou entidades procedentes destes países poden participar nas accións sempre que contribúan nun proxecto de interese común. Estes non terán acceso ao financiamento comunitario, a non ser que sexa imprescindible para o logro dos obxectivos de devandito ben común.

Financiamento

As porcentaxes de cofinanciación varían segundo o tipo de proxecto:
I) para as redes ferroviarias e as redes de estradas no caso dos Estados membros sen Rede establecida no seu territorio ou, no caso dun Estado membro, ou parte del, cunha rede illada sen transporte de mercadorías por ferrocarril de longa distancia: os 20% custos elegibles;
II) para as vías navegables interiores: 20% dos custos subvencionables; A taxa de financiamento pode aumentar a Un máximo do 40% para as Accións que abordan os tapóns de botella e ata un máximo do 40%
Para as accións relativas a seccións transfronteirizas;
III) para o transporte terrestre, as conexións e o desenvolvemento da loxística multimodal incluídas as conexións a portos e aeroportos interiores e marítimos, así como o desenvolvemento dos portos: o 20% dos custos subvencionables;
IV) Accións de apoio ás novas tecnoloxías xa a innovación para todos os modos de transporte: 20% dos custos subvencionables;
V) Accións de apoio a seccións transfronteirizas: 10% dos custos subvencionables.
Con respecto ás subvencións para os sistemas e servizos de aplicacións telemáticas:
I) para os compoñentes terrestres do ERTMS e do sistema SESAR: o 50% dos custos elegibles;
II) para os compoñentes terrestres dos ITS para o sector viario: 20% dos custos subvencionables;
III) para os compoñentes integrados do ERTMS: 50% dos custos subvencionables;
IV) para os compoñentes de a bordo do sistema SESAR e de STI para o sector viario: 20% dos custos subvencionables;
V) Accións de apoio ao desenvolvemento das autoestradas do mar: o 30% dos custos.
A taxa de financiamento poderá incrementarse para as accións os tapóns de botella,para as accións relativas a seccións transfronteirizas e accións de mellora da interoperabilidade ferroviaria.

Orzamento total da convocatoria

O orzamento total para esta convocatoria é de 1.000 M€. Con todo, cada temática de proxectos ten destinada unha cantidade específica.

Data de publicación

16/02/2017

Data límite de solicitude

22/07/2017

Documentación

Contacto


Punto de Contacto Nacional: 
Ministerio de Fomento baixo a Secretaría de Estado e Infraestruturas: María Carmen Curral Escribano, 
Tél:915 977 602/915 975 030

© Fundación Galicia Europa

Inicio Contacto Mapa Web Aviso legalPerfil de contratante