Subscríbete!

Se queres recibir a actualidade da UE no teu correo: noticias, convocatorias, procura de socios...

Preme Aquí


Axenda FGE

Aluguer de sala

Transparencia

Convocatorias UESíguenos en Twitter Síguenos en Facebook Síguenos en linkedin

Convocatoria

Información, consulta e participación dos representantes nas empresas

Programa

EaSI

Obxectivo xeral

O obxectivo da convocatoria é financiar operacións destinadas a desenvolver a participación dos traballadores nas empresas, é dicir, calquera mecanismo, incluída a información, a consulta e a participación, a través da cal os representantes dos traballadores poidan influír nas decisións que se adopten dentro da empresa mediante a sensibilización e a contribución á aplicación da lexislación e as políticas da UE neste ámbito.

Obxectivo específico da convocatoria

-Promover o intercambio de información e boas prácticas encamiñadas a crear
condicións para a creación de información transnacional, consultas e
organismos de participación e mecanismos derivados da aplicación da
participación dos traballadores;
-Promover accións para familiarizar aos interlocutores sociais e actores da empresa co contido do dereito da UE e os acordos de empresas transnacionales e exercer os seus dereitos e deberes a este respecto;
-Promover iniciativas para reforzar a cooperación transnacional entre traballadores e representantes dos empleadores en materia de información, consulta e participación dos traballadores de empresas que operen en máis dun Estado membro;
-Promover accións transnacionales nas que participen representantes dos novos Estados membros e dos países candidatos no ámbito da participación dos traballadores;
-Promover accións dirixidas a familiarizar aos actores representados no acordos transnacionales de empresa e reforzar a súa cooperación no marco Unión Europea;
-Xerar operacións que promovan o desenvolvemento da participación dos actores da UE no ámbito da información e consulta dos traballadores;
-Promover accións innovadoras en relación coa implicación dos traballadores, co fin de apoiar a anticipación do cambio e a prevención e resolución de conflitos no contexto da reestruturación, fusións, adquisicións e recolocacións das empresas e grupos de empresas da Unión;
-Fortalecer a cooperación entre os interlocutores sociais para o desenvolvemento da implicación dos traballadores no deseño de solucións que aborden as consecuencias da crise económica, como os despedimentos colectivos.
-Desenvolver a experiencia nos Estados membros, fomentar a cooperación entre as autoridades competentes e as partes interesadas e fomentar as relacións coas institucións da Unión co fin de apoiar a aplicación e mellorar a eficacia da lexislación da UE sobre a participación dos traballadores.

Eidos de actuación

- Conferencias, seminarios, accións curtas de formación, manuais e intercambio de información e de boas prácticas nas que participen representantes dos traballadores e / ou dos empleadores;
- Documentos de análises sobre aspectos cuantitativos e cualitativos e resultados sobre temas relacionados coa representación dos traballadores e os empleadores e o diálogo social a nivel de empresa nun contexto de cooperación transnacional e unha maior colaboración e proactividad das partes interesadas na anticipación das actividades de cambio e reestruturación;
- Sitios web, publicacións, boletíns informativos e outros medios de difusión de información

Destinatarios

Representante dos traballadores ou empleadores, tales como:
A. para os traballadores: os solicitantes poden ser comités de empresa ou órganos
Representación xeral dos traballadores; Rexional, nacional, europeo, sectorial ou
Sindicatos multisectoriais;
B. Para os empresarios: os solicitantes poden ser a dirección de empresas,
Organizacións representativas de empleadores a nivel rexional, nacional, europeo, multisectorial. No caso de empresas comerciais, o obxectivo debe ser de natureza non comercial.

Socios

Para máis información, consulte co solicitante.

Financiamento

No marco desta convocatoria de propostas, a subvención da UE non poderá superar o 90% dos custos subvencionables totais da acción. Os solicitantes deberán garantir o seu cofinanciación do importe restante cuberto polos recursos propios das demandantes ou doutras fontes distintas do orzamento da Unión Europea.

Orzamento total da convocatoria

O orzamento total destinado á cofinanciación de proxectos da UE no marco da presente convocatoria estímase en 7 313 000 euros.
A título indicativo, a subvención comunitaria solicitada non debe ser inferior a 110.000 euros

Duración do proxecto

24 meses

Data de publicación

18/05/2017

Data límite de solicitude

23/05/2017

Documentación

Contacto

Para máis información, contacte con
empl-vp-2017-008@ec.europa.eu

Sello AYS Innova entidad adaptada

© Fundación Galicia Europa

Inicio Contacto Mapa Web Política de privacidad Política de Cookies Perfil de contratante