Subscríbete!

Se queres recibir a actualidade da UE no teu correo: noticias, convocatorias, procura de socios...

Preme Aquí


Axenda FGE

Aluguer de sala

Transparencia

Convocatorias UESíguenos en Twitter Síguenos en Facebook Síguenos en linkedin

Convocatoria

Axuda para medidas de información no ámbito da política de cohesión da UE

Programa

FONDO EUROPEO DE DESENVOLVEMENTO REXIONAL (FEDER)

Obxectivo xeral

Mediante a presente convocatoria de propostas, a Comisión Europea ten a intención de seleccionar posibles beneficiarios para a aplicación de varias medidas de información cofinanciadas pola UE. 
A finalidade principal é apoiar a elaboración e difusión de información e contidos relacionados coa política de cohesión
da UE3, respectando ao mesmo tempo a plena independencia editorial dos actores implicados. 

Obxectivo específico da convocatoria

Os obxectivos específicos da presente convocatoria de propostas son os seguintes:
- Promover e favorecer unha mellor comprensión do papel que desempeña a política de cohesión da UE á hora de apoiar a todas as rexións da UE.
- Dar a coñecer en maior medida proxectos financiados pola UE, especialmente a través da política de cohesión, e do seu impacto na vida dos cidadáns.
- Difundir información e estimular un diálogo aberto sobre a política de cohesión, os seus resultados, o seu papel no que se refire a dar resposta ás prioridades políticas da UE e o seu futuro.
- Fomentar a participación cidadá en asuntos relacionados coa política de cohesión e alentar a participación dos cidadáns no establecemento de prioridades para o futuro desta política. 

Eidos de actuación

As propostas deberán ilustrar e avaliar o papel da política de cohesión na realización das prioridades políticas da Comisión Europea e na forma de abordar os futuros desafíos para a Unión Europea, os seus Estados membros, as súas rexións e o nivel local. Máis especificamente, deberán facer referencia á
contribución da política de cohesión aos seguintes aspectos:
- o fomento do emprego, o crecemento e o investimento a nivel rexional e nacional e a mellora da calidade de vida dos cidadáns;
- o logro das principais prioridades da UE e os Estados membros, que inclúen, xunto ao crecemento e a creación de emprego, abordar o cambio climático, protexer o medio ambiente ou mellorar a investigación e a innovación, entre outras cousas;
- o reforzo da cohesión económica, social e territorial na UE, á vez que se reducen asdiferenzas entre países e rexións da UE, así como no seo destes;
- a axuda ás rexións para que aproveiten a globalización e atopen o seu nicho na economía mundial;
- o reforzo do proxecto europeo, posto que a política de cohesión serve directamente aos cidadáns.

Destinatarios

Os candidatos admisibles (o solicitante principal e os  cosolicitantes, así como, no seu caso, as súas entidades
afiliadas) deberán ser unha entidade xurídica establecida e rexistrada nun Estado membro da UE. Son candidatos admisibles, por exemplo:
- os medios de comunicación ou as axencias de noticias (televisión, radio, prensa escrita, medios en liña, novos medios de comunicación ou combinacións de distintos medios);
- as organizacións sen ánimo de lucro;
- as universidades e institucións de educación;
- os centros de investigación e grupos de reflexión;
- as asociacións de interese europeo;
- as entidades privadas;
- as autoridades públicas (nacionais, rexionais e locais), coa excepción das autoridades responsables da aplicación da política de cohesión de conformidade co artigo 123 do Regulamento (UE)  n.º 1303/2013 do Parlamento Europeo e do Consello, do 17 de decembro de 2013.
Non se admitirá a candidatura das persoas físicas nin das entidades creadas co único fin de executar os proxectos no marco da presente convocatoria de propostas.
Para os solicitantes británicos: os criterios de  admisibilidad deben cumprirse durante todo o período de duración da subvención. 
No caso de que o Reino Unido deixe de pertencer á UE durante o período de duración da subvención sen concluír un acordo coa UE que garanta, en particular, que os candidatos británicos sigan sendo admisibles, o candidato en cuestión deixará de recibir financiamento da UE (aínda que poderá continuar participando na medida do posible) ou se lle pedirá que abandone o proxecto sobre a base do artigo II.17 do acordo de subvención.

Financiamento

O importe da subvención oscilará entre un mínimo de 70 000  EUR e un máximo de 300 000  EUR. A subvención da UE adoptará a forma do reembolso de ata un 80 % dos custos subvencionables reais da acción. Os candidatos deberán garantir a  cofinanciación da cantidade restante cuberta polos seus propios recursos.

Orzamento total da convocatoria

O orzamento total destinado á  cofinanciación das medidas de información no marco da presente convocatoria estímase en 5 000 000  EUR.

Duración do proxecto

12 meses

Data de publicación

30/05/2018

Data límite de solicitude

28/06/2018

Contacto

Información: http://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/funding-opportunities/calls-for-proposal 

Sello AYS Innova entidad adaptada

© Fundación Galicia Europa

Inicio Contacto Mapa Web Política de privacidad Política de Cookies Perfil de contratante