Subscríbete!

Se queres recibir a actualidade da UE no teu correo: noticias, convocatorias, procura de socios...

Preme Aquí


Axenda FGE

Aluguer de sala

Transparencia

Convocatorias UESíguenos en Twitter Síguenos en Facebook Síguenos en linkedin

Convocatoria

Segunda convocatoria da iniciativa Accións Urbanas Innovadoras

Programa

FONDO EUROPEO DE DESENVOLVEMENTO REXIONAL (FEDER)

Obxectivo xeral

Tal e como se establece no artigo 8 do programa, o fondo FEDER poderá apoiar medidas innovadoras no ámbito do desenvolvemento urbano sustentable. Neste marco, a Comisión Europea puxo en marcha a iniciativa Urban Innovative Actions (UIA) co obxectivo de atopar e probar solucións novas para problemas relativos ao desenvolvemento urbano sustentable que resulten relevantes para o conxunto da Unión.

Obxectivo específico da convocatoria

O obxectivo principal da Iniciativa UIA é, por tanto, facilitar espazos e recursos ás autoridades urbanas de toda Europa para poñer a proba ideas audaces que non se probaron ata o momento para facer fronte a desafíos conectados e estudar como responden esas ideas ante a complexidade da vida real. Os proxectos que recibirán esta axuda serán innovadores, de alta calidade, deseñados e desenvolvidos coa participación de partes interesadas clave, orientados aos resultados e transferibles.

As autoridades urbanas deben aproveitar a oportunidade ofrecida pola iniciativa UIA para dar un paso máis aló de «proxectos normais» (que poderían financiarse mediante fórmulas «tradicionais» de financiamento, como os programas xerais FEDER) e arriscarse a converter ideas creativas e ambiciosas en prototipos que poidan probarse en contornas reais urbanas. Noutras palabras, mediante a UIA pódense apoiar proxectos piloto que son demasiado arriscados para recibir financiamento mediante fórmulas de financiamento tradicionais, a condición de que sexan moi innovadores e experimentais.

A Comisión quere recibir proxectos que propoñan solucións creativas, innovadoras e sustentables para abordar os desafíos indicados. Posto que a UIA tamén será un laboratorio de ideas novas, a Comisión pretende fomentar os experimentos novos que se baseen na experiencia obtida en diversas disciplinas. Por iso, a Comisión evitou unha limitación excesiva á hora de describir os tipos de proxectos que espera recibir para apoiar as prioridades de investimento e obxectivos temáticos FEDER, todo o proxecto debe considerarse como un instrumento de apoio para os obxectivos temáticos e prioridades de investimento do FEDER.

Eidos de actuación

A Comisión decidiu aliñar estreitamente os temas que as Autoridades Urbanas poderán abordar a través da Iniciativa UIA con aqueles temas definidos no marco da Política Urbana da UE. En concreto, cada convocatoria de propostas para UIA centrarase nun número limitado de temas.
Na presente 2ª convocatoria de propostas, os solicitantes poderán enviar propostas de proxecto relativas aos temas que se indican a continuación:

 1. Integración de inmigrantes e refuxiados
  Esta primeira prioridade versa sobre a integración a longo prazo dos inmigrantes e refuxiados, que é un proceso multifacético que require enfoques integrados (incluíndo o enfoque de ventá única). Con todo, posto que a integración comeza desde o día da súa chegada aos Estados membros, pódense ter en conta elementos de resposta a curto prazo sempre que formen parte de estratexias de integración a longo prazo.

 2. Economía circular
  Segundo o plan de acción establecido pola UE, a transición á economía circular contribuirá a desenvolver unha economía sustentable, hipocarbónica, competitiva e con recursos eficientes. Isto permitirá que os produtos, materiais e recursos mantéñanse tanto tempo como sexa posible na economía, reducindo así a xeración de residuos.
  É importante a prioridade establecida polo plan de acción relacionada coa reutilización da auga. A escaseza de auga e as secas empeoraron algunhas zonas da Unión Europea durante as últimas décadas, algo prexudicial para a economía e o medio ambiente. As previsións relativas ao cambio climático apuntan a un empeoramento da situación no que se refire á dispoñibilidade de auga en varias partes de Europa. Ademais das medidas para a eficiencia da auga, a reutilización da auga usada dun modo eficiente e seguro é un valioso medio para aumentar o abastecemento de auga e aliviar a presión que sofren os recursos hídricos sobreexplotados da Unión Europea.

 3. Mobilidade urbana sustentable
  Para lograr o obxectivo principal de crear un sistema de transporte que satisfaga as necesidades individuais dun movemento das persoas e mercadorías que sexa rápido, eficiente, seguro e eficaz, as cidades necesitan aplicar alternativas eficaces, entre as que se inclúen os combustibles alternativos para substituír aos medios de transporte tradicionais e deixar espazo para unha transición cara a unha mobilidade máis responsable e menos contaminante. Algunhas accións que poden encaixar neste tema son: promover e facilitar o ciclismo (incluíndo as bicicletas públicas e as bicicletas de carga) como medio de transporte saudable, limpo e rendible; e crear eixos multimodales innovadores e servizos de mobilidade, que permitan que os traslados se realicen sen problema entre un modo de transporte e outro para que os viaxeiros poidan tomar decisións informadas, obter billetes e decidir os percorridos para que a súa viaxe sexa o máis eficaz e sustentable posible.


As autoridades urbanas no marco unha convocatoria UIA deberán seleccionar só un das temáticas propostas. Con todo, como debe desenvolverse un enfoque integrado para abordar con eficacia os desafíos identificados, no formulario de solicitude os solicitantes poden describir os vínculos e conexións con outros temas e políticas.

Destinatarios

O Artigo 2 da UIA establece que as seguintes autoridades poden solicitar axuda para realizar accións urbanas innovadoras:

 • calquera autoridade urbana dunha unidade administrativa local definida en función do grao de urbanización como cidade, localidade ou suburbio que teña polo menos 50 000 habitantes;

 • calquera asociación ou agrupación de autoridades urbanas de unidades administrativas locais definidas en función do grao de urbanización como cidades, localidades ou suburbios que somen polo menos 50 000 habitantes; estas asociacións ou agrupacións poderán ser transfronteirizas ou estar situadas en distintas rexións e Estados membros.

Socios

Os proxectos que se presenten a esta convocatoria han de ter unha perspectiva integradora, é dicir, as Autoridades Urbanas deben incluír nas accións a diferentes socios e entidades locais. Con todo, non é obrigatorio que participen socios transnacionais.

Financiamento

O FEDER financia os proxectos ata o 80% dos custos elixibles. Todos os socios que reciban unha subvención FEDER deben conseguir achegas públicas ou privadas para completar o seu orzamento (polo menos un 20%), xa sexa dos seus recursos propios ou de recursos doutras fontes. A contribución dos socios pode ser en forma de diñeiro en efectivo ou en especie.

Orzamento total da convocatoria

Para esta convocatoria destinaranse 50 millóns de euros, procedentes do FEDER.

Duración do proxecto

Os proxectos deben comezar após da data de aprobación e ter rematado nun prazo máximo de tres anos.

Data de publicación

12/12/2016

Data límite de solicitude

14/04/2017

Documentación

Comentarios

 • As autoridades urbanas ou aglomeracións organizadas poden participar nunha única proposta de proxecto no marco de cada Convocatoria (mesmo se as propostas de proxectos envíanse para temáticas diferentes da mesma Convocatoria). Esta regra tamén se aplica ás Autoridades urbanas asociadas (un concello pode estar involucrado nunha única proposta de proxecto, xa sexa como Autoridade urbana principal ou como Autoridade urbana asociada).

 • As autoridades urbanas que xa recibisen apoio para un proxecto aprobado pola Iniciativa UIA no marco dunha Convocatoria de propostas anterior non poderán enviar un novo Formulario de solicitude sobre a mesma temática durante toda a duración da Iniciativa.

 • O Secretariado Permanente organizará uns seminarios para os solicitantes sobre o curso desta convocatoria. Por iso, é importante revisar regularmente a sección de eventos para obter máis información.

Sello AYS Innova entidad adaptada

© Fundación Galicia Europa

Inicio Contacto Mapa Web Política de privacidad Política de Cookies Perfil de contratante