Subscríbete!

Se queres recibir a actualidade da UE no teu correo: noticias, convocatorias, procura de socios...

Preme Aquí


Axenda FGE

Aluguer de sala

Transparencia

Convocatorias UESíguenos en Twitter Síguenos en Facebook Síguenos en linkedin

Convocatoria

Organismos da sociedade civil (OSC) e autoridades locais (AL) en Nicaragua e Instrumento Europeo para a Democracia e os Dereitos Humanos (IEDDH) En Nicaragua e Panamá - EuropeAid/151147/DD/ACT/Multi

Programa

Instrumento Europeo para a Democracia e os Dereitos Humanos (EIDHR)

Obxectivo xeral

O obxectivo global da presente convocatoria de propostas é:

Fortalecer ás organizacións da sociedade civil e ás autoridades locais para que poidan contribuír de maneira máis efectiva e eficiente á loita contra a pobreza, ao desenvolvemento sustentable e inclusivo do país e á promoción e protección da democracia e os dereitos humanos.

Obxectivo específico da convocatoria

LOTE 1-Refírese ao programa OSC-AL Nicaragua (compoñente Organizacións da Sociedade Civil) (OSC).
LOTE 2-Refírese ao programa OSC-AL Nicaragua (compoñente Autoridades Locais) (AL).
LOTE 3-Refírese ao Instrumento Europeo para a Democracia e os Dereitos Humanos (IEDDH) Nicaragua.
LOTE 4-Refírese ao Instrumento Europeo para a Democracia e os Dereitos Humanos (IEDDH) Panamá.

(Os obxectivos específicos e prioridades de cada “LOTE” especifícanse no texto da convocatoria (faga click no anexo)

Eidos de actuación

O programa das OSC-AL un programa “orientado cara aos actores de desenvolvemento”, destinado á co-financiamento das iniciativas ? locais? propostas e levadas a cabo por organizacións da sociedade civil e as autoridades locais procedentes dos países da UE e os seus socios en desenvolvemento.

Para asegurar a eficiencia e efectividade desta asistencia, o programa gardará a complementariedade con outros programas e instrumentos financiados pola UE beneficiando á OSC, particularmente o Instrumento de Dereitos Humanos e Democracia (IEDDH).

Destinatarios

LOTE 1-Organizacións da Sociedade Civil de Nicaragua Solicitante principal

1) Para poder optar a unha subvención, o solicitante principal deberá:

Ser unha persoa xurídica.
Non ter ánimo de lucro.
Ser Nicaraguense e/ou estar establecido no territorio de Nicaragua e pertencer a un dos Estados membros da Unión Europea.
Ser directamente responsables, cos seus co-solicitantes e outras entidades afiliadas, da preparación e xestión da acción e non limitarse simplemente a actuar como intermediario.
Ser unha Organización da Sociedade Civil (ANE) ou plataforma representativa14, constituídos conforme á lexislación en vigor en Nicaragua. As OSC dun Estado membro da Unión Europea ou de Nicaragua deberán estar rexistrados como tales durante polo menos 2 anos á data de presentación da solicitude.
As Organizacións Internacionais non son elegibles, pero poderán participar como asociadas.

LOTE 2-As Autoridades Locais no desenvolvemento sustentable a nivel local

1) Para poder optar a unha subvención, o solicitante principal deberá:

Ser unha persoa xurídica.
Non ter ánimo de lucro.
Ser unha Autoridade Local (Ao)/Ao) ou unha rede, plataforma ou organización de autoridades locais.
Estar establecido en Nicaragua ou un pais membro da UE.
Ser directamente responsable xunto cos seus socios da preparación e xestión da acción, e non limitarse simplemente a actuar como intermediario.

LOTE 3-IEDDH Nicaragua e LOTE 4- IEDDH Panamá:

1) Para poder optar a unha subvención, o solicitante principal deberá:

Ser unha persoa xurídica.
Non ter ánimo de lucro.
Ser unha organización da sociedade civil ou unha rede, plataforma ou outro tipo de coalición de OSC.
Ser directamente responsables, cos seus co-solicitantes e outras entidades afiliadas, da preparación e xestión da acción e non limitarse simplemente a actuar como intermediario.

Socios

LOTE 1:Para os solicitantes europeos é obrigatoria a asociación con polo menos un organismo da sociedade civil ou autoridade local (OSC ou AL) e os proxectos deberán responder a unha iniciativa que emane do socio local nicaraguano.

O solicitante principal de nacionalidade nicaraguana poderá actuar individualmente, ou con co-solicitantes. Con todo, no caso de que o solicitante non se presente con co-solicitantes, deberá xustificalo.

LOTE 2:Contar con polo menos un co-solicitante (Autoridade local ó Rede de autoridades locais, ou Organización da Sociedade Civil Europeo): A execución de fondos deberá ser mancomunada entre o solicitante principal e o organismo co-solicitante.

LOTE 3 E 4: O solicitante principal de nacionalidade nicaraguana poderá actuar individualmente ou con co-solicitantes de calquera nacionalidade. Con todo, no caso de que o solicitante non se presente con co-solicitantes, deberá xustificalo.

No caso do LOTE 4: Aplícase esta mesma disposición, referida aos solicitantes de nacionalidade panameña.

Financiamento

Consultar texto da convocatoria: Páx.13

Orzamento total da convocatoria

6.500.000.00 EUR

LOTE 1:(OSC – Nicaragua)- 3.000.000.00 EUR
LOTE 2: (AL Nicaragua) -1.500.000.00 EUR
LOTE 3: (IEDDH – Nicaragua)- 1.400.000.00 EUR
LOTE 4: (IEDDH- Panamá) - 600.000.00 EUR

Duración do proxecto

LOTE 1: A duración prevista inicial dunha acción non poderá ser inferior a 24 nin superior a 48 meses.
LOTE 2: A duración prevista inicial dunha acción non poderá ser inferior a 24 nin superior a 36 meses.
LOTE 3: A duración prevista inicial dunha acción non poderá ser inferior a 24 meses nin superior a 36 meses.
LOTE 4: A duración prevista inicial dunha acción non poderá ser inferior a 24 meses nin superior a 36 meses.

Data de publicación

15/01/2016

Data límite de solicitude

07/06/2016

Documentación

Contacto

Dirección electrónica: DELEGATION-NICARAGUA-NSA-LA@EEAS.EUROPA.EU

FQA: https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome.

Todas as cuestións técnicas relacionadas co rexistro en PADOR ou coa presentación en liña a través de PROSPECT deberán dirixirse ao servizo de asistencia informática (EuropeAid-Itsupport@ec.europa.eu) a través do formulario de asistencia en liña de PROSPECT.

Comentarios

-Na presente convocatoria de propostas, cada solicitante principal non poderá presentar máis de 1 solicitude por lote.

-Os solicitantes deberán propoñer axuda financeira a terceiros para contribuír a alcanzar os obxectivos da acción. O importe máximo da axuda financeira por cada terceiro será de 60.000 EUR.

-Poderase consignar no orzamento unha «reserva para imprevistos», limitada ao 5 % dos custos directos elixibles estimados.

-Proporcionar información sobre as organizacións participantes na acción. Téñase en conta que o rexistro destes datos en PADOR é obrigatorio.

-A presentación en liña a través de PROSPECT é obrigatoria.

-Máis ligazóns útiles no texto da convocatoria.

Sello AYS Innova entidad adaptada

© Fundación Galicia Europa

Inicio Contacto Mapa Web Política de privacidad Política de Cookies Perfil de contratante