Subscríbete!

Se queres recibir a actualidade da UE no teu correo: noticias, convocatorias, procura de socios...

Preme Aquí


Axenda FGE

Aluguer de sala

Transparencia

Convocatorias UESíguenos en Twitter Síguenos en Facebook Síguenos en linkedin

Convocatoria

Proxecto “Apoio a medidas de prevención e control de drogas e crime organizado en Nicaragua” - Chamado a propostas para actores non estatais e autoridades locais-EuropeAid/151358/DD/ACT/

Programa

Instrumento Europeo para a Democracia e os Dereitos Humanos (EIDHR)

Obxectivo xeral

O obxectivo global da presente convocatoria de propostas é o do proxecto “Apoio a medidas de prevención e control de drogas e crime organizado en Nicaragua”, ou sexa apoiar os esforzos de Nicaragua para previr e controlar o crime organizado e as drogas.

Obxectivo específico da convocatoria

Os obxectivos específicos da presente convocatoria de propostas son:

Mellorar as capacidades, a coordinación e a relación entre as autoridades de seguridade, institucións co-adxuvantes, actores locais e actores non estatais para elaborar e poñer en práctica medidas de prevención do abuso de drogas e o crime, a nivel local e central, en particular:

1) Incrementar a inserción socio-laboral dos mozos en risco nas cidades de Bilwi e Bluefields, en particular os que participan nos programas de atención a mozas da Policía Nacional (pero non exclusivamente).

2) Apoiar a promoción e protección dos dereitos humanos das e os adolescentes novos e mulleres privados/as de liberdade, e/ou con medidas alternas, con particular atención aos/as menores de idade, no sistema penal/celas de Auxilio Xudicial da PN das cidades de Bilwi e Bluefields.

Eidos de actuación

Tipos de accións que poderán financiarse no marco desta convocatoria:

Inserción socio-laboral dos mozos en risco nas cidades de Bilwi e Bluefields, en particular os que participan dos programas de atención a mozas da Policía Nacional (pero non exclusivamente).

Promoción e protección dos dereitos humanos das e os adolescentes novos e mulleres, privados/as de liberdade, e/ou con medidas alternas, con particular atención aos/as menores de idade, no sistema penal/celas de Auxilio Xudicial da PN das cidades de Bilwi e Bluefields.

Destinatarios

Para poder optar a unha subvención, o solicitante principal deberá:

Ser unha persoa xurídica.

Non ter ánimo de lucro.

Pertencer a unha das seguintes categorías específicas de organización: organización non gobernamental, operador do sector público, autoridade local ou organización internacional (intergobernamental), tal e como estas organizacións defínense no artigo 43 das Normas de Desenvolvemento do Regulamento Financeiro da UE7.

Estar establecido en8 un Estado membro da Unión Europea ou NICARAGUA ou dos demais países elegibles polo programa DCI-Á. Esta obrigación non se aplica ás organizacións internacionais.

Ser directamente responsable, co seu(s) co-solicitante(s) e entidade(é) afiliada(s), da preparación e xestión da acción e non limitarse simplemente a actuar como intermediario .

Se o solicitante non é nicaraguano deberá ter polo menos un co-solicitante de nacionalidade nicaraguana que poida demostrar a súa experiencia en programas e proxectos relativos á zona xeográfica en cuestión, e/ou á temática mencionadas ao momento 1.3 da guía.

Socios

O solicitante principal poderá actuar individualmente ou con co-solicitantes ou deberá actuar cos seus co-solicitantes, dependendo da súa nacionalidade.

Financiamento

Porcentaxe mínima: 90,00% do total dos custos elixibles da acción.

Porcentaxe máxima: 95,00% do total dos custos elixibles da acción.


Orzamento total da convocatoria

1.680.000 EUR

Duración do proxecto

A duración prevista inicial dunha acción non poderá ser inferior a 22 meses nin superior a 24 meses.

Data de publicación

15/01/2016

Data límite de solicitude

31/05/2016

Documentación

Contacto

Dirección electrónica: DELEGATION-NICARAGUA-TENDER-B@eeas.europa.eu

Europe Aid: https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/onlineservices/index.cfm?do=publi.welcome

Todas as cuestións técnicas relacionadas co rexistro en PADOR ou coa presentación en liña a través de PROSPECT deberán dirixirse ao servizo de asistencia informática (EuropeAid-Itsupport@ec.europa.eu) a través do formulario de asistencia en liña de PROSPECT.

Comentarios

As solicitudes deberán presentarse en liña a través de PROSPECT.

Proporcionar información sobre as organizacións participantes na acción. Téñase en conta que o rexistro destes datos en PADOR é obrigatorio.

Os criterios para a participación individual ou colectiva dos solicitantes atópanse no anexo da convocatoria.

O solicitante principal e os seus co-solicitantes poderán actuar con entidades afiliadas.

Os solicitantes poderán propoñer axuda financeira a terceiros-O importe máximo da axuda financeira por cada terceiro será de 60 000 EUR.

O monto acumulado do total da axuda financeira a terceiros non poderá superar o 35% do custo total directo da acción.

Sello AYS Innova entidad adaptada

© Fundación Galicia Europa

Inicio Contacto Mapa Web Política de privacidad Política de Cookies Perfil de contratante