Subscríbete!

Se queres recibir a actualidade da UE no teu correo: noticias, convocatorias, procura de socios...

Preme Aquí


Axenda FGE

Aluguer de sala

Traballo e prácticas na UE

Convocatorias UESíguenos en Twitter Síguenos en Facebook Síguenos en linkedin

Convocatoria

Acción clave 3: Apoio á reforma das políticas - Iniciativas de innovación política - Proxectos europeos de cooperación prospectiva nos eidos da educación e a formación - EACEA/41/2016 

Programa

ERASMUS+

Obxectivo xeral

Os proxectos de cooperación prospectiva (FLCP) son proxectos transnacionais de cooperación que teñen como obxectivo identificar, probar, desenvolver e avaliar enfoques innovadores en materia de política que se poidan integrar e permitan obter información para mellorar os sistemas de educación e formación. Devanditos proxectos deben brindar un profundo coñecemento sobre os grupos destinatarios, sobre as situacións de aprendizaxe, ensino ou formación, e propoñer metodoloxías e ferramentas eficaces que contribúan ao desenvolvemento das políticas, así como conclusións pertinentes para os responsables políticos nos eidos da educación e a formación a todos os niveis. 

Os FLCP deben ser dirixidos e implementados por actores clave que conten cun historial acreditado de excelencia e coñecementos avanzados, a capacidade de innovar ou conseguir un impacto sistémico a través das súas actividades e o potencial para dirixir a axenda política nos campos da educación e a formación. 

Obxectivo específico da convocatoria

1. Poñer en marcha cambios a longo prazo e probar no terreo solucións innovadoras aos desafíos nos campos da educación e a formación que teñan o potencial de integrarse e xerar un impacto sustentable e sistémico nos sistemas de educación e formación;


2. Apoiar a cooperación transnacional e a aprendizaxe mutua sobre cuestións de futuro entre os actores claves;

3. Facilitar a recompilación e a análise de probas para fundamentar políticas e prácticas innovadoras.

Eidos de actuación

As propostas presentadas no marco da presente convocatoria deberán abordar unha das cinco prioridades relacionadas a continuación: 


1. Adquisición de competencias básicas por parte de adultos pouco cualificados;

2. Fomento dos enfoques baseados nos resultados en EFP; 

3. Fomento de tecnoloxías innovadoras no eido da orientación profesional; 

4. Profesionalización do persoal (educación escolar, incluída a educación e a atención na primeira infancia);

5. Logro dos obxectivos da estratexia renovada da UE para a educación superior.

As propostas que non teñan como obxectivo ningunha destas cinco prioridades non se terán en conta. 

Destinatarios

Os solicitantes admisibles serán organizacións públicas e privadas que exercen nos ámbitos da educación e a formación, ou noutros sectores como a aprendizaxe non formal, incluída entre outros, a mocidade, outros sectores socioeconómicos ou organizacións que leven a cabo actividades intersectoriais. Serían solicitantes admisibles por exemplo: as organizacións sen ánimo de lucro (por exemplo, ONG), as redes de partes interesadas, as organizacións internacionais etc.


Só poderán presentarse propostas de entidades xurídicas establecidas en calquera dos seguintes países do programa: 
1. os 28 Estados membros da Unión Europea;

2. os países da AELC e do EEE: Islandia, Liechtenstein, Noruega; 

3. os países candidatos á adhesión á UE: a Antiga República Iugoslava de Macedonia e Turquía. 

Socios

O requisito mínimo para a formación dunha asociación na presente convocatoria é a presenza de tres organizacións que representen a 3 países do programa.

Financiamento

A axuda financeira da UE non poderá ser superior ao 75 % do total dos custos elixibles. 

Orzamento total da convocatoria

O orzamento total dispoñible para a cofinanciación de proxectos no marco da presente convocatoria ascende a   8 000 000 EUR, pero a  subvención máxima por proxecto será de 500 000 EUR. 

Cabe destacar que a Axencia se reserva o dereito de non asignar todos os fondos dispoñibles para a presente convocatoria. 

Duración do proxecto

A duración do proxecto deberá estar comprendida entre 24 e 36 meses; excepcionalmente poderá concederse unha prórroga máxima de 6 meses.

Data de publicación

15/12/2016

Data límite de solicitude

14/03/2017

Documentación

Contacto

Datos de contacto por correo electrónico: EACEA-Policy-Support@ec.europa.eu 

Comentarios

O 14 de marzo o prazo pecha ás 12:00 horas (CET, hora de Bruselas). 

© Fundación Galicia Europa

Inicio Contacto Mapa Web Aviso legalPerfil de contratante