Subscríbete!

Se queres recibir a actualidade da UE no teu correo: noticias, convocatorias, procura de socios...

Preme Aquí


Axenda FGE

Aluguer de sala

Traballo e prácticas na UE

Convocatorias UESíguenos en Twitter Síguenos en Facebook Síguenos en linkedin

Convocatoria

Programa Erasmus+ Acción clave 3: Apoio á reforma da políticas Inclusión social a través da educación, a formación e a mocidade - EACEA/05/2016

Programa

ERASMUS+

Obxectivo xeral

As propostas presentadas no marco da presente convocatoria deberán responder a un dos dous obxectivos xerais seguintes (debendo precisarse cal no formulario de solicitude):
1. prevención da radicalización violenta e promoción dos valores democráticos, dos dereitos fundamentais, da comprensión intercultural e da cidadanía activa;
2. fomento da inclusión dos estudantes desfavorecidos, en particular dos procedentes da inmigración, evitando e combatendo as prácticas discriminatorias.

Obxectivo específico da convocatoria

Cada proposta deberá responder como mínimo a un e como máximo a tres dos seguintes obxectivos específicos:
1. mellorar a adquisición de competencias sociais e cívicas, promover o coñecemento, a comprensión e a apropiación dos valores democráticos e dos dereitos fundamentais;
2. previr e combater toda forma de discriminación e de segregación na educación;
3. promover na contorna educativa a igualdade de xénero e a loita contra os estereotipos, e previr a violencia de xénero;
4. mellorar o acceso ao sistema educativo xeral a través dunha educación e formación de calidade e integradora, centrada nas necesidades dos estudantes desfavorecidos;
5. impulsar a comprensión e o respecto mutuo entre as persoas de orixes étnicas ou relixiosos, crenzas ou conviccións diferentes, en particular mediante a loita contra os estereotipos e a promoción do diálogo intercultural;
6. potenciar o pensamento crítico, a alfabetización cibernética e mediática entre os nenos, novos, animadores xuvenís e persoal docente;
7. crear un entorno educativas inclusivo e democrático;
8. apoiar aos mestres e educadores no tratamento dos conflitos e a xestión da diversidade;
9. previr a radicalización nas prisións e centros de reclusión;
10. estimular a participación da mocidade na vida social e cívica, e desenvolver prácticas de inclusión e divulgación que permitan conectar cos mozos;
11. facilitar aos inmigrantes recentemente chegados a aprendizaxe da lingua ou linguas de ensino;
12. avaliar os coñecementos e validar a formación previa dos inmigrantes recentemente chegados;
13. mellorar a calidade das actividades de aprendizaxe non formal, das prácticas laborais dos mozos e do voluntariado.

Eidos de actuación

A presente convocatoria de propostas apoiará proxectos nos ámbitos da educación, a formación e a mocidade orientados á mellora e a divulgación de boas prácticas á vez innovadoras e incluídas dentro do campo de aplicación da Declaración sobre o fomento da cidadanía e os valores comúns de liberdade, tolerancia e non discriminación a través da educación, do 17 de marzo de 2015 («a Declaración de París»).

Destinatarios

Consideraranse solicitantes admisibles as organizacións públicas ou privadas que actúen nos ámbitos da educación, a formación e a mocidade, nos aspectos incluídos na Declaración de París. Considerarase admisibles para responder a esta convocatoria aos solicitantes seguintes:
— as institucións educativas e demais centros docentes,
— as autoridades públicas a nivel nacional, rexional ou local con responsabilidades en materia de educación, formación e mocidade,
— organizacións sen ánimo de lucro (ONG),
— os institutos de investigación,
— as organizacións comerciais e os interlocutores sociais,
— os centros de orientación e recoñecemento,
— as organizacións internacionais,
— as empresas privadas,
— tamén serán admisibles as redes formadas polas organizacións anteriores, sempre que estexan dotadas de personalidade xurídica,
— as axencias nacionais para Erasmus+ no ámbito da mocidade

Só serán admisibles as entidades xurídicas con sede nos seguintes países:
— os 28 Estados membros da Unión Europea,
— os países da AELC e do EEE: Islandia, Liechtenstein, Noruega,
— os países candidatos á adhesión á UE: Turquía, a antiga República Iugoslava de Macedonia.

Socios

Requisitos mínimos relativos á composición das asociacións
- Categoría 1: Catro organizacións que representen a catro países admisibles. No caso de que participen redes no proxecto, a asociación deberá incluír polo menos dúas organizacións que non sexan membros da rede (é dicir, dous membros da rede máis dúas organizacións non membros da rede).
- Categoría 2: Tres organizacións que representen a tres países admisibles.
- Categoría 3: Catro axencias nacionais para Erasmus+ no ámbito da mocidade que representen a catro países admisibles.

Financiamento

A axuda financeira da UE non poderá ser superior ao 90% do total dos custos subvencionables do proxecto.
A subvención máxima por proxecto será de 500.000 euros.

Orzamento total da convocatoria

13.000.000 euros

Duración do proxecto

As actividades deberán comezar entre o 1 e o 31 de decembro de 2016. A duración do proxecto establécese en 24 ou 36 meses.

Data de publicación

15/03/2016

Data límite de solicitude

30/05/2016

Documentación

Contacto

Dirección de contacto por correo electrónico: EACEA-Policy-Support@ec.europa.eu

Comentarios

As solicitudes de subvención deberán redactarse nunha das linguas oficiais da UE.
A data límite para a presentación é o 30 de maio de 2016 ás 12:00 horas (CET).
O expediente de solicitude deberá presentarse en liña utilizando o formulario electrónico apropiado, debidamente cumprimentado e incluíndo todos os anexos pertinentes e aplicables, así como os documentos xustificativos. Os formularios de solicitude están dispoñibles en internet, na dirección seguinte: https://eacea.ec.europa.eu/PPMT/

© Fundación Galicia Europa

Inicio Contacto Mapa Web Aviso legalPerfil de contratante