Subscríbete!

Se queres recibir a actualidade da UE no teu correo: noticias, convocatorias, procura de socios...

Preme Aquí


Axenda FGE

Aluguer de sala

Traballo e prácticas na UE

Convocatorias UESíguenos en Twitter Síguenos en Facebook Síguenos en linkedin

Convocatoria

Convocatoria de propostas no marco do programa Erasmus+ Acción clave 3: Apoio á reforma das políticas — Iniciativas prospectivas; Proxectos europeos de cooperación prospectiva nos eidos da educación, a formación e a xuventude EACEA 33/2014

Programa

ERASMUS+

Obxectivo xeral

Os obxectivos desta convocatoria son:

• Propor e someter a ensaios de campo solucións innovadoras para os desafíos actuais ou futuros nos ámbitos da educación, a formación e a xuventude.
• Identificar, por a proba, desenvolver e avaliar devanditos enfoques innovadores.
• Promover a cooperación e a aprendizaxe mutua transnacionais.
• Facilitar a recollida e o análise de probas substantivas que permitan ás autoridades competentes desenvolver novas políticas e prácticas eficaces e innovadoras.
• Obter un coñecemento en profundidade sobre os grupos destinatarios, sobre as situacións de aprendizaxe, ensinanza, formación e traballo xuvenil, e sobre unhas ferramentas e metodoloxías eficaces.
• Prestar aínda máis atención á innovación política nos eidos da educación, a formación e a xuventude.

Os temas prioritarios desta convocatoria son:

• Modalidade 1 - Eido da educación e formación.
o Redución das diferenzas e nos resultados de aprendizaxe que afectan aos estudantes procedentes de ámbitos desfavorecidos.
o Mellora da calidade da educación mediante o uso de análise da aprendizaxe e a semántica da aprendizaxe.
o Fomento de métodos de ensinanza e aprendizaxe colaboradoras e innovadores.
o Apertura (virtual ou física) das infraestruturas das institucións de educación e formación á aprendizaxe de adultos e creación de oportunidades de aprendizaxe modular certificada.
o Mellora da calidade e a excelencia na formación e a ensinanza profesionais.
o Reforma da ensinanza superior para incrementar a súa diversidade, receptividade y competitividade.

• Modalidade 2 - Eido da xuventude.
o Utilización da participación electrónica como instrumento para fomentar a capacitación e a participación activa da mocidade na vida democrática.

Obxectivo específico da convocatoria

Obter un coñecemento en profundidade sobre os grupos destinatarios, sobre as situacións de aprendizaxe, ensinanza, formación e traballo xuvenil, e sobre unhas ferramentas e metodoloxías eficaces que contribúan ao desenvolvemento das políticas, así como conclusións pertinentes para os responsables políticos do eido da educación, a formación e a xuventude a todos os niveis.

Eidos de actuación

As actividades financiadas pola presente convocatoria incluirán (listaxe non exhaustiva):

• análise de necesidades, estudos, exercicio de planificación,
• actividades de investigación,
• actividades de formación,
• redacción dun ou varios informes, conclusións do proxecto, recomendacións políticas,
• taller(es),
• conferencias/seminarios,
• intercambios/accións de mobilidade,
• avaliacións e ensaios concretos de enfoques innovadores a escala local,
• actividades de difusión e sensibilización,
• actividades destinadas a crear e mellorar as redes e o intercambio de boas prácticas,
• desenvolvemento de ferramentas de TIC (software, plataformas, aplicacións, etc.) ou de recursos de aprendizaxe,
• desenvolvemento doutro tipo de resultados intelectuais.

Destinatarios

Organizacións públicas ou privadas que actúen nos eidos da educación, a formación e a xuventude, ou noutros sectores socioeconómicos, así como organizacións que leven a cabo actividades intersectoriais. Só poderán presentarse propostas de entidades xurídicas establecidas en calquera dos seguintes países admisibles:

o Estados membros da Unión Europea,
o Países AELC/EEE: Islandia, Liechtenstein e Noruega,
o Países candidatos á adhesión á UE: Turquía, a Antiga República Iugoslava de Macedonia.

Socios

O requisito mínimo para a formación dunha asociación é de 3 organizacións que representen a 3 países admisibles.

Financiamento

A subvención máxima por proxecto será de 500 000 EUR. A axuda financeira da UE non poderá ser superior ao 75 % do total dos custes subvencionables.

Orzamento total da convocatoria

O orzamento total dispoñible para o cofinanciamento de proxectos no marco da presente convocatoria é de 17 000 000 EUR, dividido do xeito seguinte:

• Modalidade 1 - Educación e formación: 15 000 000 EUR.

• Modalidade 2 - Xuventude: 2 000 000 EUR.

Duración do proxecto

As actividades deberán comezar entre o 1 de novembro de 2015 e o 1 de xaneiro de 2016; e cunha duración de entre 24 e 36 meses. Non obstante, en caso de que unha vez asinado o acordo e iniciado o proxecto, os beneficiarios non logren completalo no prazo previsto por motivos plenamente xustificados e que escapen ao seu control, se poderá conceder unha prolongación de prazo. Concederase unha prolongación máxima de 6 meses adicionais, sempre que se solicite antes do prazo límite especificado no acordo da subvención. Neste caso, a duración máxima será de 42 meses.

Data de publicación

27/11/2014

Data límite de solicitude

24/02/2015

Documentación

Contacto

Correo electrónico: EACEA-Policy-Support@ec.europa.eu

Comentarios

Antes de presentar unha solicitude electrónica, os solicitantes deberán rexistrar a súa organización no Portal de Participantes do área de Educación, Audiovisual, Cultura, Cidadanía e Voluntariado e recibir un código de identificación como participante (PIC). Pedirase o PIC no formulario de solicitude. No Portal de Participantes ofrecese información sobre o modo de efectuar o rexistro, na dirección seguinte:

http://ec.europa.eu/education/participants/portal

O formulario de solicitude está dispoñible en internet, na dirección seguinte:

https://eacea.ec.europa.eu/PPMT/

O expediente de solicitude completo presentarase por vía electrónica remitindo o formulario electrónico correcto debidamente cumplimentado e acompañado de todos os anexos pertinentes e da documentación de apoio.

© Fundación Galicia Europa

Inicio Contacto Mapa Web Aviso legalPerfil de contratante