Subscríbete!

Se queres recibir a actualidade da UE no teu correo: noticias, convocatorias, procura de socios...

Preme Aquí


Axenda FGE

Aluguer de sala

Traballo e prácticas na UE

Convocatorias UESíguenos en Twitter Síguenos en Facebook Síguenos en linkedin

Convocatoria

Investigación exploratoria e demostracións a gran escala - H2020-SESAR-2016-2

Programa

HORIZONTE 2020

Obxectivo xeral

A SJU é responsable da modernización do sistema europeo de xestión do tránsito aéreo (ATM), mediante a coordinación, racionalización e concentración da investigación máis relevante levada a cabo na Unión Europea. 

A presente convocatoria está composta por dúas áreas de traballo diferenciadas, organizadas a través de diferentes temas ou topics:

1. INVESTIGACIÓN EXPLORATORIA (ER): Ten por obxecto a creación, desenvolvemento e avaliación de ideas, conceptos, métodos e tecnoloxías innovadoras ou non convencionais, que poden definir e entregar o rendemento requirido para a próxima xeración do sistema ATM europeo.

2. DEMOSTRACIÓNS A GRAN ESCALA (VLD): Os VLD son parte integral do enfoque de entrega de solucións de SESAR cara á fase de extensión de SESAR. Ten por obxecto ilustrar os avances realizados en materia de “investigación industrial”. Como mínimo, teñen que incluír unha demostración nun ambiente próximo ao operacional xunto coa preparación para a dispoñibilidade da plataforma para apoiar as demostracións en ambientes operacionais específicos que involucren aos usuarios finais pertinentes e ás partes interesadas.

Eidos de actuación

DEMOSTRACIÓNS A GRAN ESCALA (VLD)

SESAR-VLD1-10-2016: Integración segura dos drons. Preténdese identificar solucións rápidas que permitan a integración segura dos drons en calquera espazo aéreo. As accións no marco desta convocatoria perseguen un triplo obxectivo: determinar a idoneidade do fin previsto para as devanditas solucións na entrega de servizos requiridos á comunidade de usuarios, contribuír e apoiar o prototipo paralelo de proceso regulador dos drons colocados baixo o patrocinio de EASA e proporcionar insumos aos actuais procesos de estandarización.  Para isto, deben de levarse a cabo actividades de demostración.

SESAR-VLD1-09-2016: Solucións para Aviación Xeral e ultralixeiros. As accións desta convocatoria perseguen aplicar solucións específicas do programa SESAR ás operacións de aviación xeral e ultralixeiros, empregando equipos instalados a bordo non certificados ou específicos de aviación xeral.  Búscase, por unha banda, demostrar que a aviación xeral e os ultralixeiros están capacitados para beneficiarse das solucións e a tecnoloxía desenvolvidas no programa SESAR, e por outra banda, perséguese facer recomendacións para a investigación, a regulación, a certificación e a estandarización. 

SESAR-VLD1-08-2016: Aplicacións para mellorar as traxectorias de voo utilizando os servizos B2B de SWIM.  Entre as actividades opcionais, inclúese o uso dos servizos B2B de SWIM para o intercambio de planificación de rutas actualizada durante a execución do voo entre AU (usuarios do espazo aéreo), DCB (equilibrio entre capacidade e demanda ) e ANSP (provedores de servizos de navegación aérea). Hai que cumprir cunha serie de mandatos como que as demostracións deben de levarse a cabo utilizando sistemas pre-operativos usando datos operativos de voo, é obrigatorio proporcionar e/ou consumir 4DT (4-Traxectoria dimensional), o FSPD (datos  de rendemento específico do voo) e o GUFI (identificador de voo exclusivo a nivel mundial), e finalmente, os usuarios do espazo aéreo deberán operar fóra de Europa nunha ou máis rexións dun ou máis socios internacionais de SESAR, e contribuír á demostración con estes voos intercontinentais. 

SESAR-VLD1-07-2016: As aplicacións para a xestión baseada en traxectorias e colas utilizando EPP estendidas a operacións oceánicas / intercontinentais: operacións baseadas en traxectorias intercontinentais habilitadas por CNS baseado en satélites. A operación baseada na traxectoria inclúe a xestión de traxectorias centradas nas necesidades de voo en 4 dimensións a través do ciclo vital de planificación, execución e análise posterior ao voo. Búscase mellorar o rendemento das operacións de tránsito aéreo e aumentar a previsibilidade xeral do seu sistema. O conxunto de información 4DT abarca os datos de voo relevantes da traxectoria, incluíndo a latitude, lonxitude, altitude e tempo.

SESAR-VLD1-06-2016: Maior acceso a aeroportos para operacións de frota mixta de baixa visibilidade. Esta demostración abordará o uso de equipos avanzados de a bordo e o aumento GNSS a través de EGNOS ou GBAS pola aviación comercial, para apoiar o acceso seguro a aeroportos  pequenos e medianos aos mínimos equivalentes de ILS Cat II e Cat III. Preténdese demostrar o uso de procedementos RNP para permitir enfoques IFR en aeroportos onde actualmente non existen axudas para a aterraxe, para apoiar os desembarques aos mínimos equivalentes de ILS Cat II / III e o uso de sistemas de soporte de visión da cuberta de voo que permitan aterraxes a mínimos equivalentes de ILS Cat II / III. 

SESAR-VLD1-05-2016: Servizos eficientes e entrega de infraestrutura. O obxectivo desta convocatoria é demostrar exemplos de como se pode aumentar a resiliencia na prestación de servizos ATM a través da separación ou disociación xeográfica dos provedores de servizos de datos ATM e das unidades de servizo de tránsito aéreo. Desta maneira, no caso de que falle, os servizos de datos ATM poderían ser proporcionados desde unha localización remota.

SESAR-VLD1-04-2016: Intercambio de información sobre traxectoria inicial. A predición da traxectoria aérea realizada polo Sistema de Xestión de voo (FMS) ten en conta os datos de rendemento do voo que se van actualizando durante a fase de execución, e isto permite a transmisión de datos a terra, de modo que os sistemas de terra poden enriquecer as súas predicións da traxectoria. Deste xeito, o obxectivo específico é probar os aspectos sincronizados das vistas aérea e terrestre de traxectoria baseándose na derivación dos datos do perfil proxectado estendido (EPP). 

SESAR-VLD1-03-2016: Xestión de redes colaborativas. Este proxecto ten o obxecto de demostrar a participación dos usuarios do espazo aéreo nos procesos de toma de decisións colaborativas e de equilibrio entre capacidade e demanda, xestionados polos FMP e polos aeroportos. Estes proxectos deben garantir que as súas actividades se coordinen con proxectos paralelos que se levaron a cabo nesta área.

SESAR-VLD1-02-2016: Aeroporto Integrado. O obxecto é coordinar a participación do usuario do espazo aéreo (AU) na demostración de innovadoras operacións aeroportuarias deseñadas para mellorar as operacións aeroportuarias. 

SESAR-VLD1-01-2016: Xestión de chegada estendida ao espazo aéreo en ruta. Este proxecto ten o obxecto de demostrar a perspectiva que teñen os usuarios do espazo aéreo dos conceptos de xestión de chegada estendida (AMAN), AFLEX e TT, e deberá asegurar que as súas actividades están coordinadas con proxectos paralelos que se levaron a cabo nesta área. 

INVESTIGACIÓN EXPLORATORIA (ER)

SESAR-ER3-06-2016: Operacións ATM, arquitectura, rendemento e validación. O reto consiste en demostrar e comprender mellor como as opcións de arquitectura e deseño inflúen no sistema ATM e nos seus diversos comportamentos. As propostas poden comezar captando as características do sistema actual, utilizando un método existente ou novo, para logo analizar e propoñer enfoques evolutivos que garantan a súa sólida transición cara ao futuro. Ditas propostas poden adoptar un enfoque de “folla en branco” beneficiándose dunha perspectiva sen restricións, sendo tamén posible aprender doutras industrias que usasen novos dispositivos. 

SESAR-ER3-05-2016: Habilitación da infraestrutura de aviación: CNS. Os proxectos realizados no marco desta convocatoria deben propoñer ideas para combinar equipos a bordo e en terra existentes, para mellorar as capacidades do CNS (comunicación, navegación e vixilancia e xestión do tráfico aéreo). A resposta para solucións integradas de CNS e as implicacións de ter unha tecnoloxía que realiza os tres servizos ao mesmo tempo, pode ser obxecto de estudo (por exemplo, punto único de fallo). 

SESAR-ER3-04-2016: Habilitación da infraestrutura de aviación: CNS para aviación xeral. Os proxectos de investigación deben propoñer ideas para combinar as tecnoloxías e os equipos terrestres para mellorar as capacidades do CNS para aviación xeral e ultralixeiros. As comunidades destinatarias destas investigacións atópanse no extremo inferior da capacidade. Hai que destacar que entre as propostas, ademais de ideas tecnolóxicas debe incluírse como o uso destes equipos podería permitirse mediante unha medida adecuada de normalización, certificación e regulamentación.

SESAR-ER3-03-2016: Servizos Optimizados de Rede ATM: TBO. Os consorcios solicitantes deben formular unha mellora operativa na súa proposta, deben explicar as razóns das súas previsións que conlevarán unha serie de beneficios e desenvolver a maneira en que o proxecto levaría a cabo unha validación inicial do concepto suxerido. A investigación pode propoñer novos modelos e medidas de predición  para comprender mellor os patróns de tráfico previsibles e actuais, expor novos métodos para usar datos da traxectoria do voo co fin de avaliar a complexidade dunha concreta lista de voo ou desenvolver procesos TBO innovadores . 

SESAR-ER3-02-2016: Servizos Avanzados de Tráfico Aéreo: Xestión de Separación. As propostas presentadas no marco desta convocatoria deben formular unha hipótese de que a separación mínima táctica pode ser reducida por debaixo dos mínimos actuais baixo un conxunto de condicións específicas e claramente definidas sen que se degrade a seguridade, e explicar cales son as súas razóns de ser. Espérase, entre outras cousas, que se leve a cabo unha avaliación do risco de colisión sempre que se aprecie unha redución da separación mínima.

SESAR-ER3-01-2016: Rede de transferencia de coñecementos (KTN). Avaliar, transferir, comunicar e compartir os resultados das investigacións coa Comunidade ATM. 

Destinatarios

Son candidatos admisibles, como parte central do proxecto, e por tanto, son elixibles para participar e recibir fondos, as persoas xurídicas establecidas en:

- Estados membros (EM) da Unión Europea (UE)
- Países e territorios de ultramar (PTU) vinculados aos Estados membros: Anguilla, Aruba, Bermuda, Bonaire, Territorio Británico do Océano Índico, Illas Virxes, Illas Caimán, Curazao, Illas Malvinas, Polinesia Francesa, Meridional francés e antárticas, Groenlandia, Montserrat, Nova Caledonia, Illas Pitcairn, Saba, San Bartolomé, Santa Elena, San Pedro e Miquelón, San Eustaquio, San Martín, Xeorxia do Sur e o Sur Illas Sandwich, Illas Turcas e Caicos, Wallis e Futuna.
- Os países asociados (AC), ou en proceso de asociación a H2020.
- Organizacións internacionais de interese europeo.

Financiamento

SESAR-ER3-02-2016 - RIA Research and Innovation action                        6.000.000
SESAR-ER3-06-2016 - RIA Research and Innovation action
SESAR-ER3-05-2016 - RIA Research and Innovation action
SESAR-ER3-04-2016 - RIA Research and Innovation action
SESAR-ER3-03-2016 - RIA Research and Innovation action 

SESAR-VLD1-07-2016 - IA Innovation action                                                 3.000.000
SESAR-VLD1-08-2016 - IA Innovation action 

SESAR-VLD1-10-2016 - IA Innovation action                                                 5.000.000
SESAR-VLD1-09-2016 - IA Innovation action 

SESAR-VLD1-03-2016 - IA Innovation action                                                 10.000.000
SESAR-VLD1-02-2016 - IA Innovation action
SESAR-VLD1-05-2016 - IA Innovation action
SESAR-VLD1-04-2016 - IA Innovation action
SESAR-VLD1-06-2016 - IA Innovation action
SESAR-VLD1-01-2016 - IA Innovation action 

SESAR-ER3-01-2016 - CSA Coordination and support action                   4.000.000

Orzamento total da convocatoria

28 millóns de euros

Duración do proxecto

Duración recomendada de 18 meses cun máximo de 24 meses (exceptuando algúns proxectos académicos que poden durar ata 3 anos). 

Data de publicación

15/12/2016

Data límite de solicitude

11/05/2017

Documentación

Comentarios

Para coñecer as especificidades dos consorcios, débense consultar cada un dos temas ou topics previstos na convocatoria. 

© Fundación Galicia Europa

Inicio Contacto Mapa Web Aviso legalPerfil de contratante