Subscríbete!

Se queres recibir a actualidade da UE no teu correo: noticias, convocatorias, procura de socios...

Preme Aquí


Axenda FGE

Aluguer de sala

Traballo e prácticas na UE

Convocatorias UESíguenos en Twitter Síguenos en Facebook Síguenos en linkedin

Convocatoria

Convocatoria para Proxectos de Cooperación Tecnolóxica Internacional con certificación e seguimento unilateral

Programa

VARIOS

Obxectivo xeral

Estes proxectos serán realizados por consorcios internacionais formalmente constituídos, con participación dunha ou máis empresas españolas e de socios estranxeiros, fóra do marco dos Programas Multilaterais e Bilaterais en vigor do CDTI.

Os proxectos con países actualmente sen Programas Multilaterais ou Bilaterais con presenza da Rede Exterior de CDTI (Alxeria, Australia, Exipto, Emiratos Árabes Unidos, Estados Unidos de América, Indonesia, Malaisia, Marrocos, Singapore, Thailandia e Taiwán) deberán ser presentados ao CDTI no marco de convocatorias específicas que se anunciarán regularmente na web de CDTI.

Os proxectos derivados de Programas Multilaterais e Bilaterais seguirán tramitación interna por CDTI a petición explícita dos participantes españois interesados.

Destinatarios

Empresas a título individual, ou ben Agrupacións de Interese Económico (AIE) ou consorcios constituídos por, como mínimo, dúas empresas autónomas, que propoñan o desenvolvemento dun proxecto de I+D en colaboración con entidades estranxeiras.

Financiamento

O orzamento mínimo financiable por empresa será de 175.000 euros. No caso de proxectos desenvolvidos por un consorcio ou AIE o orzamento mínimo do proxecto será de 500.000 euros, cun orzamento mínimo por empresa do consorcio de 175.000 euros.

Modalidade e contía do financiamento CDTI:

Os proxectos de I+D presentados serán apoiados financeiramente sobre a base dunha Axuda Parcialmente Reembolsable con condicións similares ás dos proxectos enmarcados nos Programas Multilaterais e Bilaterais vixentes, ata un máximo do 75% do orzamento total aprobado, cun tramo rembolsable (TR) e un tramo non rembolsable da axuda (TNR) do 25% para PEME e do 20% para as empresas grandes. As PEME que participen por primeira vez, tanto neste tipo de proxectos, como nos dos Programas Multilaterais ou Bilaterais, se beneficiarán dun TNR do 30%.

As condicións do tramo rembolsable (TR) serán: tipo de xuro Euribor a un ano + 0,1%, fixado á data de aprobación da axuda polo Consello de Administración do CDTI, prazo de devolución de 10 anos, contados a partir do centro de gravidade do proxecto e co primeiro reembolso aos 3 anos do centro de gravidade do proxecto, cun mínimo de 2 anos dende a súa data de finalización. Os intereses do préstamo percibiranse semestralmente dende o momento da súa disposición.

No caso dos proxectos cofinanciados (FEDER ou outros) o tipo de xuro aplicarase exclusivamente no TR. Nos proxectos financiados exclusivamente polo CDTI o tipo de xuro aplicarase a toda a axuda concedida.

A aplicación final da bonificación no TNR estará condicionada a que o informe de Dimensión Internacional sexa positivo. No caso de que finalmente non se acreditase a necesaria cooperación internacional, aplicarase ao proxecto o TNR dun proxecto de I+D básico, sempre que:

• a devandita falta de cooperación prodúzase por causas non atribuíbles á empresa española e
• o seguimento do proxecto, a xuízo do CDTI, corrobore que a parte do proxecto internacional executado pola empresa española ten entidade abondo por si mesma para ser financiada como proxecto de I+D.

Os proxectos entre unha empresa matriz e a súa filial estranxeira non se considerarán nesta categoría. Neste caso, considerarase o financiamento da parte nacional do proxecto como un proxecto I+D ordinario, sen TNR de cooperación internacional.

Duración do proxecto

A duración destes proxectos poderá ser de 12 a 36 meses.

Data de publicación

18/06/2014

Data límite de solicitude

10/09/2014

Documentación

Contacto

Centro para o Desenvolvemento Tecnolóxico Industrial (CDTI). Correo electrónico:

http://www.cdti.es/index.asp?MP=2&MS=0&MN=1&r=1600*900

Comentarios

¿Como participar no programa?

A empresa española que teña unha idea de proxecto deberá presentar no CDTI:

• Informe preliminar: Este informe en castelán, debe reflectir as características resumidas do proxecto de cooperación tecnolóxica internacional xunto a información específica das empresas españolas participantes en relación ao proxecto.
• Application Form: Este informe en inglés, debe facer fincapé no proxecto no seu conxunto, as actividades dos participantes e a importancia deste para todos os socios. Debe ser consensuado, cumprido e asinado por todas as partes do consorcio internacional.
• Acordo de Consorcio: documento en inglés asinado entre todos os socios, que garanta a execución do proxecto e describa as condicións pactadas de explotación dos resultados, que se ha de presentar asinado polos representantes legais de todas as entidades participantes no momento de presentar a CDTI a memoria completa de financiamento.
• Declaracións de axudas da empresa e de tipo e categoría de empresa.

Seguimento Internacional:

Para poder consolidar o TNR asociado ao Financiamento CDTI como proxecto de cooperación internacional, será preciso comprobar o mantemento do carácter internacional do proxecto ata a súa finalización.

Para iso, membros de CDTI participarán nas reunións de peche dos proxectos, que se deberán realizar nas instalacións dos socios estranxeiros, emitindo a continuación un Informe de Finalización Internacional.

© Fundación Galicia Europa

Inicio Contacto Mapa Web Aviso legalPerfil de contratante