Subscríbete!

Se queres recibir a actualidade da UE no teu correo: noticias, convocatorias, procura de socios...

Preme Aquí


Axenda FGE

Aluguer de sala

Traballo e prácticas na UE

Convocatorias UESíguenos en Twitter Síguenos en Facebook Síguenos en linkedin

Convocatoria

SP1-JTI-CS-2011-01. Iniciativa Conxunta Clean Sky

Programa

7º PROGRAMA MARCO DE I+D

Obxectivo xeral

A aviación e o transporte aéreo constitúen elementos esenciais na sociedade actual, propiciando o achegamento de persoas e culturas, así como favorecendo o crecemento económico europeo e mundial.
Esta industria, como calquier outra, non pode ignorar a súa contribución ao proceso de cambio climático consecuencia das emisións contaminantes e o ruido, máxime tendo en conta o gran crecemento esperado nos próximos anos no tráfico
aéreo. Por iso é necesario prestar día a día unha maior atención especial ao problema medioambiental relacionado coa contaminación aérea e acústica ocasionada polo transporte aéreo. Aínda que hoxe en día este modo de transporte solo produce un 2% de los gases que provocan o efecto invernadero, espérase un incremento deste valor ata el 3% antes do ano 2050.
Clean Sky é unha Iniciativa Conxunta público-privada da Comunidade Europea que pretende desenvolver conceptos innovadores para disminuir significativamente o impacto do modo de transporte aéreo sobre o medio ambiente.

Obxectivo específico da convocatoria

Clean Sky é a principal aposta europea para investigar no deseño da futura xeración de aeronaves europeas máis respetuosas co medio ambiente e, ao mesmo tempo, garantir a competitividade da industria europea a nivel mundial.
Operativamente falando, Clean Sky adquire a forma de Joint Undertaking (JU) ou Iniciativa Conxunta europea, ao participaren a Comisión Europea e a industria.
Clean Sky pode definirse como un programa de proxectos aeronáuticos íntimamente relacionados. Ata certo punto, e utilizando términos xa conocidos no 7PM, Clean Sky pode entenderse como un “proxecto integrado formado por proxectos integrados.
Europa necesita Clean Sky para limitar ao máximo o crecemento do impacto ambiental asociado ao esperado aumento do tráfico aéreo nas próximas décadas. Para conseguilo, Clean Sky desenvolverá as tecnoloxías clave para facer que a futura xeración de avións limite ao máximo o seu impacto sobre o medioambiente.
Clean Sky é a principal aposta europea para combinar o tan
deseado “enverdecimento” das aeronaves europeas e o aseguramento da competitividad futura da industria aeronáutica no noso continente.
Clean Sky é unha Iniciativa Conxunta público-privada da Comunidade Europea que pretende desenvolver conceptos innovadores para disminuir significativamente o impacto do modo de transporte aéreo sobre o medio ambiente.

Eidos de actuación

6 Demostradores Tecnolóxicos Integrados (Integrated Technological Demonstrators,ITD), dos que se obterán diversos desenvolvementos que se supervisarán de forma integrada no seno do Avaliador Tecnolóxico, que analizará a viabilidade de todas e cada unha das tecnoloxías desenvolvidas e a súa contribución aos obxectivos fixados polo proxecto:
1) Aeronave con ”ala intelixente” (smart fixed wing aircraft)
O demostrador SFWA desenvolverá e probará un novo deseño de ”ala inteligente” con capacidade de adaptación a fluxos pasivos e activos así como con sistemas de control de cargas aerodinámicas orientado a lograr unha disminución do peso estructural e da resistencia, cun consumo menor por voo. Os estudios se levarán a cabo no
marco da optimización global e integral da aeronave, incluidos todos os aspectos de deseño: física de voo, estructura e sistemas.
2) Avións regionais ”verdes”
O obxectivo deste ITD é desenvolver e validar as tecnoloxías aplicadas ao mercado de avións rexionais para o período 2015-2020 que mellores resultados obteñan en canto aos obxectivos medioambientais fixados. Este demostrador desenvolverá unha solución de mínimo peso utilizando para iso novos conceptos estructurais aplicando o uso de novos materiales, así como configuraciones que propicien baixos niveles de ruido exterior.
As actividades de demostración estarán dirigidas ao desenvolvemento de montaxes estructurais a gran escala, configuracións aerodinámicas de baixo ruido, integración de aviónica e sistemas avanzados no avión. Para iso realizaránse ensaios en terra e no voo, xunto con ensaios en túneles de vento de gran tamaño para as novas configuracións de plantas motrices e estructuras do avión.
3) Helicóptero ecolóxico
Nun futuro cercano espérase un gran incremento do número de operacións con helicóptero en Europa. As áreas tecnolóxicas a desenvolver no marco deste demostrador tecnolóxico estarán centradas nunha reducción do ruido exterior así como
na obtención dun uso más limpio e eficiente da enerxía utilizada nestas operaciones.
4) Motores sustentables e ecolóxicos
O motor, como maior contribuiente ao impacto ambiental, debe buscar cambios radicais na súa arquitectura actual. Necesítanse desenvolvementos innovadores, e para logralos é imperativo deseñar, fabricar e ensaiar demostradores de motores, sendo esta a única maneira de maximizar os beneficios identificados polos diferentes programas de investigación.
5) Sistemas de Xestión Ecolóxica
Este ITD tedrá como obxectivo buscar melloras nas actuacións da aeronave mediante unha xestión máis eficiente da enerxía do avión así como mellorando a xestión da traxectoria do voo. Os maiores beneficios débense obter durante o proceso de aproximación, movementos en tierra e despegues, onde o impacto ambiental sobre áreas construidas cercanas é directo. Adicionalmente, os desenvolvementos tecnolóxicos obtidos neste ITD desembocarán en melloras en canto ao impacto ambiental provocado a nivel do vehículo. A continuación encóntranse os dous aspectos antes mencionados:
-Xestión de la enerxía
-Xestión de misión e traxectoria
6) Eco-deseño
Este ITD ten como obxectivo minimizar o consumo de combustibles fósiles non renovables, minimizar as emisións de líquidos, sólidos ou gases nocivos que representen unha ameaza para a atmósfera, a tierra ou a auga. Á súa vez, buscará a reducción no impacto que esta actividade supón para operadores (saúde física e mental) e consumo de recursos naturaiss (auga, minerais, etc.)
Á su vez, divídese en:
-Eco-Diseño de aeroestructuras
Este ITD centrarase no ciclo completo de desenvolvemento
do avión, dende o deseño preliminar e selección de materiais ata a retirada do servizo.
-Eco-Diseño para sistemas de aviación xeral
O obxectivo principal é demostrar a viabilidade e resaltar os beneficios económicos que pode supoñer para os avións pequenos e de aviación general os conceptos de avión totalmente eléctrico.
7) Avaliador Tecnolóxico
O avaliador tecnolóxico tenrá o papel fundamental de avaliar o impacto ambiental das tecnoloxías desenvolvidas en todos os ITDs que conforman Clean Sky. A tal efecto, o tráfico aéreo considerarase como un proceso, formado por diversos datos de entrada, resultados e impactos representados a través de diferentes escenarios actuais e
futuros en base ás prognosis de tráfico.

Destinatarios

Organizacións públicas o privadas, aos que se reserva un 25% del orzamento

Socios

Os socios tenrán dereito á co-financiación e á co-propiedade dos desenvolvementos.
A duración do seu compromiso redúcese á duración do
proxecto

Orzamento total da convocatoria

1.600 millóns de euros, que se dividen nunha contribución da Comisión Europea de 800 M€ e nunha contribución da industria participante por unha cantidade equivalente de outros 800 M€ (contribución principalmente en especie ou in kind).
Este orzamento dividirase:
6.1: 384 millóns de euros
6.2: 160 millóns de euros
6.3: 176 millóns de euros
6.4: 432 millóns de euros
6.5: 304 millóns de euros
6.6: 112 millóns de euros
6.7: 32 millóns de euros

Data de publicación

10/02/2011

Data límite de solicitude

03/05/2011

Documentación

Contacto

Información Xeral
E-mail: info-call-2011-01@cleansky.eu
Juan Antonio Tébar
Dpto. de Programa Marco de I+D
Centro para Desenvolvemento Tecnolóxico Industrial - CDTI
Tel. +34 91 581 5566
www.cdti.es
Carmen Alonso
Dpto. de Aeronáutica
Centro para o Desenvolvemento Tecnolóxico Industrial- CDTI
Tel. +34 91 581 5707
www.cdti.es

Comentarios

As convocatorias de propostas (call for proposals) avaliaranse en función dos criterios de selección que determine a JU, entre os que se incluirán previsiblemente: excelencia técnica, admisibilidade, idoneidade, custo e relación calidade-precio, planificación proposta, etc..
AERODAYS:
Madrid, Palacio Municipal de Congresos
Del 30 de marzo de 2011 al 01 de abril de 2011 (Vid programa en enlace)
-Encontro para interesados nunha estratexia marco comun para os fondos europeos en investigación e innovación: Bruselas, 1 de marzo 2011 (vid enlace)

© Fundación Galicia Europa

Inicio Contacto Mapa Web Aviso legalPerfil de contratante