Subscríbete!

Se queres recibir a actualidade da UE no teu correo: noticias, convocatorias, procura de socios...

Preme Aquí


Axenda FGE

Aluguer de sala

Traballo e prácticas na UE

Convocatorias UESíguenos en Twitter Síguenos en Facebook Síguenos en linkedin

Convocatoria

FP7-ENERGY-2011-2. Cooperación en enerxía

Programa

7º PROGRAMA MARCO DE I+D

Obxectivo xeral

El programa específico sobre COOPERACIÓN apoya todos los tipos de actividades de investigación realizadas por diversas entidades científicas en cooperación transnacional y pretende alcanzar o consolidar el liderazgo en ámbitos clave de la ciencia y la tecnología.
El 7PM destina 32 413 millones de euros al programa Cooperación. El presupuesto se destinará a respaldar la cooperación entre las universidades, la industria, los centros de investigación y las autoridades públicas de toda la Unión Europea, así como de fuera de sus fronteras.
El programa Cooperación está subdividido en diez temas distintos. Cada tema es autónomo desde el punto de vista operativo, pero pretende mantener la coherencia dentro del Programa de Cooperación y contempla actividades conjuntas transversales a diversos temas, por ejemplo por medio de convocatorias conjuntas.
Los diez temas establecidos reflejan los campos más importantes del conocimiento y de la tecnología en los que la excelencia en la investigación reviste importancia especial con miras a reforzar la capacidad de Europa para afrontar sus retos futuros en los ámbitos social, económico, ambiental, industrial y de salud pública. Se garantizará su relevancia permanente contando con una serie de fuentes del sector de la investigación, entre éstas las Plataformas Tecnológicas Europeas (PTE). Así pues, los temas importantes especificados en las Agendas Estratégicas de Investigación (SRA) están cubiertos por el programa Cooperación.
En todos estos temas, el apoyo a la cooperación transnacional se prestará mediante:
1) Investigación colaborativa: excelencia europea
2) Coordinación entre los programas de investigación nacionales
3) Iniciativas Tecnológicas Conjuntas
4) Plataformas Tecnológicas

Obxectivo específico da convocatoria

Adaptar o actual sistema enerxético a outro máis sustentable, menos dependiente de combustibles importados e baseado nunha combinación variada de fontes de enerxía renovables, as compañías de enerxía e fontes non contaminantes, mellorar a eficiencia enerxética, racionalizando o uso e almacenamento de enerxía frente aos retos apremiantes da seguridade do abastecemento e o cambio climático e aumentar a competitividade das industrias europeas.

Eidos de actuación

2) Xeración de electricidade a partir de renovables:
Desenvolvemento e demostración de tecnoloxías integradas de producción de electricidade a partir de enerxías renovables, adaptada a diferentes condicións rexionais, a fin de proporcionar os medios para aumentar sustancialmente a parte da producción deste tipo de electricidade na UE.
-Área 2.1: Fotovoltaico
2.1-3: Optimización dos custos e mellora da productividade para a manufactura de sistemas fotovoltaicos de concentración.
2.1-4: Desenvolvemento e demostración de compoñentes fotovoltaicos estandarizados para integración en edificios.
-Área 2.3: Enerxía eólica:
2.3-1: Demostración de estructuras innovadoras para xeneración de electricidade mediante enerxía eólica off-shore
4) Renovables para calor e frío:
O obxectivo é conseguir reduccións de custos sustanciais, aumentar a eficiencia e disminuir, aínda máis, o impacto ambiental e optimizar o uso de tecnoloxías en diferentes condicións rexionais.
Área 4.1: Enerxía solar térmica de baixa ou media temperatura.
-4.1-2: Sistemas solares térmicos de media e baixa temperatura para procesos industriales co uso da calor
-4.1-3: Materiais para o almacenamento de enerxía térmica
-4.1-4: Sistemas avanzados de almacenamento compacto de enerxía térmica
5 & 6) Cuestións e regulamentos transversais.
Área 5&6.2: Cuestions e regulamentos transversais.
-1: Optimización da integración da captura de CO2 en plantas xa existentes
-2: Mellora da eficiencia e reducción das emisións GHG a través da captura de CO2 en aplicacións industriais diferentes da producción eléctrica.
-3: Acción de soporte para a rede de proxectos de demostración de CCS.
7) Redes Intelixentes:
O obxectivo é transformar as actuais redes eléctricas nunha rede de servizos resistente e interactiva (clientes/operadores) e eliminar os obstáculos á implantación a gran escala e a integración efectiva das fontes de enerxía renovables e a xeración distribuida
-Área 7.3: Cuestións transversais e tecnoloxías
-7.3-2: Demostración de proxectos de almacenamento de electricidade e equilibrio entre oferta e demanda.
8) Eficiencia enerxética e aforro:
Área 8.1: Uso eficiente da enerxía na industria e o sector da construcción.
-8.1-2: Eficiencia enerxética na industria de manufactura
-8.1-3: Eficiencia enerxética en parques industriais de baixa producción de carbono.

Destinatarios

Pode participar calquer entidade xurídica establecida en calquer país da UE, do Espacio Económico Europeo (EEE) ou de países asociados (Islandia, Liechtenstein, Noruega, Israel, Suiza), tales como:
- Universidades e grupos de investigación
- Centros de investigación
- Grandes empresas e PEMES
- Asociacións ou agrupacións de empresas, particularmente PEMES
- Administracións públicas, organizacións da sociedade civil, autoridades rexionais e organizacións de investigación públicas,...

Socios

O tipo de consorcio varía en función do tipo de esquema de financiamento: 2) Xeración de electricidade a partir de renovables:
Desenvolvemento e demostración de tecnoloxías integradas de producción de electricidade a partir de enerxías renovables, adaptada a diferentes condicións rexionais, a fin de proporcionar os medios para aumentar sustancialmente a parte da producción deste tipo de electricidade na UE.
-Área 2.1: Fotovoltaico
2.1-3: Optimización dos custos e mellora da productividade para a manufactura de sistemas fotovoltaicos de concentración.
2.1-4: Desenvolvemento e demostración de compoñentes fotovoltaicos estandarizados para integración en edificios.
-Área 2.3: Enerxía eólica:
2.3-1: Demostración de estructuras innovadoras para xeneración de electricidade mediante enerxía eólica off-shore
4) Renovables para calor e frío:
O obxectivo é conseguir reduccións de custos sustanciais, aumentar a eficiencia e disminuir, aínda máis, o impacto ambiental e optimizar o uso de tecnoloxías en diferentes condicións rexionais.
Área 4.1: Enerxía solar térmica de baixa ou media temperatura
-4.1-2: Sistemas solares térmicos de media e baixa temperatura para procesos industriales co uso da calor
-4.1-3: Materiais para o almacenamento de enerxía térmica
-4.1-4: Sistemas avanzados de almacenamento compacto de enerxía térmica
5 & 6) Cuestións e regulamentos transversais.
Área 5&6.2: Cuestións e regulamentos transversais.
-1: Optimización da integración da captura de CO2 en plantas xa existentes
-2: Mellora da eficiencia e reducción das emisións GHG a través da captura de CO2 en aplicacións industriais diferentes da producción eléctrica.
-3: Acción de soporte para a rede de proxectos de demostración de CCS.
7) Redes Intelixentes:
O obxectivo é transformar as actuais redes eléctricas nunha rede de servizos resistente e interactiva (clientes/operadores) e eliminar os obstáculos á implantación a gran escala e a integración efectiva das fontes de enerxía renovables e a xeración distribuida
-Área 7.3: Cuestións transversais e tecnoloxías
-7.3-2: Demostración de proxectos de almacenamento de electricidade e equilibrio entre oferta e demanda.
8) Eficiencia enerxética e aforro:
Área 8.1: Uso eficiente da enerxía na industria e o sector da construcción.
-8.1-2: Eficiencia enerxética na industria de manufactura
-8.1-3: Eficiencia enerxética en parques industriais de baixa producción de carbono.
Destinatarios: Pode participar calquer entidade xurídica establecida en calquer país da UE, do Espacio Económico Europeo (EEE) ou de países asociados (Islandia, Liechtenstein, Noruega, Israel, Suiza), tales como:
- Universidades e grupos de investigación
- Centros de investigación
- Grandes empresas e PEMES
- Asociacións ou agrupacións de empresas, particularmente PEMES
- Administracións públicas, organizacións da sociedade civil, autoridades rexionais e organizacións de investigación públicas,...

1) Proxectos en colaboración (PC) e Accións de coordinación e apoio (CSA) (tipo coordinación).
Requírese un mínimo de tres parcipantes de tres países diferentes (Estados membros ou países asociados) non podendo dous delas estar establecidas no mesmo Estado membro ou país asociado.
O tamaño medio do consorcio ha de ser entre 4-10 socios para os PC e entre 4-6 socios para as CSA.
2) Accións de coordinación e apoio (tipo apoio):
Polo menos unha entidade xurídica independiente.

Financiamento

A subvención por proxecto poderá alcanzar un máximo do 75% dos custos elexibles. A subvención varía en función do tipo de proxecto:
1) Proxectos en colaboración
-As actividades de investigación e Desenvolvemento Tecnolóxico (I+DT) financiaranse ata un máximo do 75%
-As actividades de demostración, ata un máximo de 50%
2) Actividades de xestión, formación e certificados dos estados de custos: ata un máximo do 100%
3) Accións de coordinación e apoio: ata un máximo do 100 %

Orzamento total da convocatoria

A previsión de financiamento comunitario dispoñible para a convocatoria de propostas é de 137 millóns de euros, co seguinte reparto:
1) Enerxía 2: 52 millóns de euros
2) Enerxía 4: 20 millóns
3) Enerxía 5-6: 20 millóns
4) Enerxía 7: 30 millóns
5) Enerxía 8: 15 millóns
O límite do orzamento dun proxecto varía en función do tema e do tipo de proxecto:
1) Proxecto de pequena ou mediana escala(SCP) entre 3-6 millóns de euros como máximo
2) Proxectos de gran escala (LSCP) entre 6-12 millóns como máximo
3) Accións de coordinación: Ata 2 millóns de euros como máximo
4) Accións de apoio: Ata 0,5 millóns de euros como máximo.

Duración do proxecto

Varía en función das accións:
1) Proxectos de colaboración: Entre 2 e 5 anos.
2) Accións de coordinación e apoio: Entre 1,5 e 3 anos

Data de publicación

20/07/2010

Data límite de solicitude

07/04/2011

Documentación

Contacto

Borja Izquierdo
Centro de Desenvolvemento industrial
C/Cid-Madrid
Tel.: 91 581 55 62/55 00
E-mail: izquierdo_borja@cdti.es

Comentarios

A avaliación desta convocatoria farase nunha etapa.

© Fundación Galicia Europa

Inicio Contacto Mapa Web Aviso legalPerfil de contratante