Subscríbete!

Se queres recibir a actualidade da UE no teu correo: noticias, convocatorias, procura de socios...

Preme Aquí


Axenda FGE

Aluguer de sala

Traballo e prácticas na UE

Convocatorias UESíguenos en Twitter Síguenos en Facebook Síguenos en linkedin

Convocatoria

Programa de apoio ao goberno de Colombia para a reintegración socioeconómica de poboacións desprazadas e o fortalecemento de comunidades orientado a procesos de reintegración e reconciliación

Programa

INSTRUMENTO DE FINANCIAMENTO DA COOPERACIÓN AO DESENVOLVEMENTO (ICD)

Obxectivo xeral

Esta convocatoria lle enmarca dentro do Subprograma de Apoio ás Comunidades Receptoras para Facilitar o Proceso de Reintegración de Poboacións Desarraigadas, creado para axudar os colombianos vítimas da violencia e o desprazamento a través dunha atención integral, fomentando a reconstrución do tecido social en distintas fases (prevención e protección, atención humanitaria de urxencia, estabilización socioeconómica a través do acompañamento, a formación, a capacitación e a atención psicosocial).
O obxectivo deste programa, polo tanto, é xerar e fortalecer os espazos para o encontro dos actores sociais en torno á deliberación sobre os asuntos públicos. Lle trata de reestruturar a confianza e convivencia entre os membros da comunidade, ao mesmo tempo que se reforzan as institucións do Estado.
En resumo, lle trata de responder ás necesidades das poboacións receptoras de desprazados, impulsando o restablecemento socioeconómico nas fases de reintegración/reubicación dos ciclos de desprazamento.

Obxectivo específico da convocatoria

O obxectivo específico do presente convocatoria é aumentar a capacidade das comunidades receptoras e as súas institucións para contribuír na consolidación de procesos de convivencia, reintegración e reconciliación, coa poboación de excombatentes e o seu núcleo familiar. Adicionalmente, esta convocatoria pretende fortalecer os espazos de protección da nenez e a mocidade, desde o Estado, a comunidade e a familia, co fin de previr a vinculación de nenos, nenas, adolescentes e mozos a grupos armados.

Eidos de actuación

Trátase de establecer un modelo que faga viable a reintegración dos desprazados nas novas comunidades; a través da formación de suxeitos sociais conscientes dos seus deberes, cumplidores da legalidade e solidarios coa Nación, suscitando así mesmo a construción de escenarios de convivencia e reconciliación incluyentes fronte ao respecto polas tradicións e patrones culturais que se orixinan dentro do contexto de cada rexión.
As accións deberán propor iniciativas sostibles, cun enfoque integral así como aplicar metodoloxías participativas, implicando ás comunidades e poboacións beneficiarias en todas as fases do proxecto.

Destinatarios

Persoa xurídica sen ánimo de lucro, nacionais dun Estado membro ou Colombia ou organizacións internacionais, que pertenzan a unha das categorías seguintes:
- Organizacións sociais e comunitarias locais
- Iglesias e Asociacións relixiosas
- ONG´s, Fundacións, Corporacións, Universidades
- Administracións públicas locais (Alcaldías e Gobernacións)

En calquera dos casos favoreceranse aos solicitantes cuxo domicilio social sexa da zona onde lle propón a intervención e conten con experiencia de traballo nesa mesma zona

Socios

A Comisión Europea considerará especialmente aquelas propostas en asociación e / ou alianza fronte a aquelas que sexan presentadas individualmente. Neste sentido, terán unha valoración positiva aquelas organizacións solicitantes que vinculen como socio a un ente público local ou rexional.

Financiamento

As subvencións outorgadas dentro desta Convocatoria de propostas serán de ata 100.000 euros.
As subvencións non poderán ser inferiores ao 60% e non serán superiores ao 90% do total dos custos elixibles da acción.

Orzamento total da convocatoria

738.000€

Duración do proxecto

Os proxectos terán que ter unha duración de 12 meses.

Data límite de solicitude

19/10/2009

Documentación

Comentarios

As solicitudes deberán presentarse en español.

© Fundación Galicia Europa

Inicio Contacto Mapa Web Aviso legalPerfil de contratante