Subscríbete!

Se queres recibir a actualidade da UE no teu correo: noticias, convocatorias, procura de socios...

Preme Aquí


Axenda FGE

Aluguer de sala

Traballo e prácticas na UE

Convocatorias UESíguenos en Twitter Síguenos en Facebook Síguenos en linkedin

Convocatoria

VP/2011/007.- Políticas innovadoras de apoio ao envellecemento saudable, activo e digno e a elevar a eficacia e a eficiencia do gasto social en saúde e o cuidado a longo prazo.

Programa

PROGRESS

Obxectivo xeral

PROGRESS apoia financeiramente a execución dos obxectivos da UE en materia de emprego e asuntos sociais, conforme a Axenda Social Europea e a Estratexia de Lisboa, fixándose como obxectivos:
1. Mellorar o coñecemento da situación nos Estados membros mediante análises e avaliacións das políticas.
2. Apoiar e controlar a aplicación dos obxectivos e da lexislación comunitaria nesta materia, así como avaliar a súa eficacia e incidencia.
3. Fomentar a creación de redes, a aprendizaxe mutua e a difusión de boas prácticas e enfoques innovadores a escala europea.

Obxectivo específico da convocatoria

Favorecer a viabilidade e a calidade dos coidados da saúde e de longa duración prestados ás persoas maiores. Preténdese axudar aos Estados membros a acadar os obxectivos definidos no contexto do método aberto de coordinación na protección e inclusión social na UE.
A presente convocatoria de propostas ten como obxectivo, proporcionar unha axuda financeira aos proxectos sobre políticas a favor do envellecemento activo, boa saúde e dignidade nos países participantes no programa Progress.

Destinatarios

As propostas deben ser presentadas polo Ministerio competente, directamente ou a través doutras Administracións Públicas (autoridades rexionales ou subrexionais, incluíndo as locais, organismos da seguridade social ou axencias estatais) ás que aquél o houbera encomendado.
En todo caso deberán pertencer a algún dos países participantes no Programa PROGRESS.

Socios

Os solicitantes poderán incluír no seu proxecto a outros socios que aporten a súa experiencia no eido requirido (Universidades ou Institutos de investigación, organizacións internacionais e organizacións non gubernamentais). Os socios deberán ser entidades sen fin lucrativo. De todas formas, non é necesaria a participación de socios para poder presentar un proxecto nesta convocatoria.

Financiamento

As subvencións que se concedan no marco desta convocatoria serán de entre 100.000 e 500.000 EUR. A axuda financeira da UE non superará o 80% dos custes totais elixibles da acción.

Orzamento total da convocatoria

2.000.000 EUR

Duración do proxecto

As actividades deberán comezar en 2011, podendo comenzar antes incluso da firma do acordo polo que se outorgue a subvención en casos debidamente xustificados, sempre con posterioridade á presentación da proposta, aínda que nestes casos será o beneficiario quen asuma os riscos financeiros derivados do suposto de que non sexa escollido o seu proxecto, ou de que se vexa modificada a súa proposta de orzamento.
A duración do proxecto será como máximo de 24 meses.

Data de publicación

13/07/2011

Data límite de solicitude

26/09/2011

Documentación

Contacto

Comisión Europea – DG EMPL D.3
Convocatoria de Propuestas VP/2011/007
Rue Joseph II 27 – 01/244
1049 Bruselas (Bélxica)
Email:empl-vp-2011-007@ec.europa.eu

© Fundación Galicia Europa

Inicio Contacto Mapa Web Aviso legalPerfil de contratante