Subscríbete!

Se queres recibir a actualidade da UE no teu correo: noticias, convocatorias, procura de socios...

Preme Aquí


Axenda FGE

Aluguer de sala

Transparencia

Convocatorias UESíguenos en Twitter Síguenos en Facebook Síguenos en linkedin
A UE está a traballar xunto cos seus Estados membros para garantir a subministración de equipos de protección individual e subministracións médicas en toda Europa mediante numerosas iniciativas que se resumen a continuación. 
 

Licitacións públicas conxuntas para máscaras e demais equipos de protección individual 

A Comisión lanzou catro ofertas diferentes para o equipamento e o subministro médico o 28 de febreiro (luvas e vestidos cirúrxicos), o 17 de marzo (equipo de protección persoal para protección ocular e respiratoria, así como ventiladores médicos e equipos respiratorios) e o 19 de marzo (laboratorio equipos, incluídos kits de proba) - con participación de ata 25 Estados membros.  Son os Estados membros os que voluntariamente se unen a estas compras conxuntas que a Comisión coordina.  
  

Orientacións para sacar o máximo proveito do marco normativo de contratación pública 

O 31 de marzo, a Comisión Europea publicou orientacións sobre como usar toda a flexibilidade que ofrece o marco de contratación pública da UE na situación de emerxencia relacionada co brote de coronavirus. A guía ofrece unha visión xeral dos procedementos de licitación das administracións públicas, prazos aplicables, e exemplos de como se poden atopar solucións alternativas para subministrar materiais médicos de forma urxente.  
 

Aumento das capacidades de produción europeas 

A Comisión e os organismos europeos de normalización  acordaron  o 20 de marzo que todo os estándares harmonizados europeos serán accesibles de forma gratuíta para todas as empresas interesadas, tanto de dentro coma de fóra da UE.  
  
O 24 de marzo, a Comisión Europea revisou as normas de harmonización de certos produtos para que os fabricantes poidan poñer no mercado máis facilmente dispositivos de protección como mascarillas, desinfectantes o traxes e louvas.  
  
O 30 de marzo, a Comisión publicou tres documentos con directrices para facilitar a produción de equipos e materiais médicos esenciais como os equipos de protección individual os  desinfectantes de manou a impresión 3D. As directrices están destinadas aos fabricantes e ás autoridades de control para garantir que a produción deste material cumpra as normas de seguridade necesarias. 
 

Almacenamento e distribución de subministracións e equipos

O 19 de marzo, a Comisión propuxo crear un almacenamento estratéxico de rescEU (unha reserva común europea) de equipos médicos como ventiladores, equipos de protección persoal, máscaras reutilizables, vacinas e terapéutica e materiais de laboratorio. A Comisión financiará o 90% dos custos do almacenamento e xestionará a distribución do equipo para asegurarse de que vaia onde máis se precise. 
 
Ademais, con arranxo ao Mecanismo de Protección Civil da Unión, a UE:  
  • facilitou a obtención de equipos de protección adicional, especialmente máscaras médicas; 
  • activou o Centro de Coordinación da Resposta a Emerxencias para coordinar a axuda as 24 horas do día entre os países que o soliciten, o que inclúe a posibilidade de cubrir unha parte do transporte das donacións entre países ou a prestación de asesoramento para a xestión da crise.  
Seguindo esta liña, a aplicación prevista do novo regulamento sobre produtos sanitarios aprázase por un ano, dando prioridade e facilitando a loita contra o coronavirus. 

O 14 de abril a Comisión Europea deu directrices para permitir unha cooperación limitada entre empresas competidoras durante o brote de COVID-19, algo normalmente contrario ás normas de competencia pero que se flexibiliza co obxectivo de optimizar a subministración dos bens e medicamentos que se necesitan urxentemente.
 

Limitación das exportacións do material sanitario fóra da UE  ao tempo que se garante a circulación dentro da UE 

O 15 de marzo, a Comisión introduciu a necesidade de que as exportacións de tales equipos fóra da UE estivese sometida a unha autorización expresas por parte dos Estados membros. O 19 de marzo, a Comisión aprobou unha  guía  sobre como aplicar estas medidas, que lembran a prohibición de impoñer restricións dentro do mercado único. Como resultado, case todos os Estados membros levantaron as restricións de exportación nacionais, de forma que os equipos de protección poden chegar ata os lugares da UE que máis o precisen. 
 
A principios de abril, a Comisión  decidiu aprobar as solicitudes presentadas polos Estados membros e o Reino Unido para suspender temporalmente os dereitos de aduana e o IVE sobre a importación de produtos sanitarios e de equipos de protección orixinarios de terceiros países. Deste xeito, será máis fácil desde o punto de vista financeiro conseguir os equipos que o persoal sanitario e os pacientes necesitan urxentemente. suspendeu os dereitos de aduanas e IVE nas importacións de equipos médicos de terceiros países, asegurando que os equipos médicos de necesidade urxente chegan aos destinos máis críticos. 

Creación dun novo Instrumento de Axuda de Emerxencia da Unión Europea en favor do sector sanitario 

A principios de abril, a Comisión presentou unha ampla proposta lexislativa para mobilizar todos os recursos dispoñibles do orzamento comunitario para 2020 a través do Instrumento de Flexibilidade e da mobilización da marxe para imprevistos; en total, uns 3.000 millóns de euros. Ademais, refórzase o Mecanismo Europeo de Proteccion Civil para que Comisión poida comprar e distribuir directamente equipos médicos e prestar apoio á construción de hospitais de campaña móbiles. Esta iniciativa deberá ser apoiada polo Parlamento Europeo e o Consello.  

Favorecer o tratamento de pacientes e o despregamento de persoal médico a través das fronteiras

As directrices sobre a axuda de emerxencia da UE na cooperación transfronteiriza en materia de asistencia sanitaria relacionada coa crise da COVID-19 establecen un enfoque máis coordinado da cooperación transfronteiriza en materia de asistencia sanitaria de urxencia e destacan o apoio e a asistencia adicionais que a Comisión ten que prestar ás autoridades sanitarias dos Estados membros, en particular:
  • Coordinando as solicitudes de asistencia sanitaria transfronteiriza a través do Comité de Seguridade Sanitaria (presidido pola Comisión) e o Sistema de Alerta Precoz e Resposta da UE.
  • Apoiando ás autoridades sanitaria que soliciten axuda mediante o Mecanismo de Protección Civil da UE, que permite á Comisión Europea coordinar e co financiar o transporte transfronteirizo de emerxencia de pacientes e equipos de persoal médico cualificado. 
  • Establecendo mecanismos para a mobilidade transfronteiriza  dos pacientes e explicando quen ten que facer o reembolso dos custos sanitarios dos tratamentos  transfronteirizos, de conformidade cos regulamentos sobre coordinación dos sistemas de seguridade social.
  • Fomentando o despregamento de equipos de persoal médico cualificado a través das fronteiras.
  • Ofrecendo unha plataforma de teleconferencia na web que permite ós médicos intercambiar coñecementos, dialogar e compartir casos clínicos en toda a UE. 


Sello AYS Innova entidad adaptada

© Fundación Galicia Europa

Inicio Contacto Mapa Web Política de privacidad Política de Cookies Perfil de contratante